AAC Global Blog

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

maj
30

Alt hvad du behøver at vide om oversættelse inden for life science

lifescience_DA.png

Life science-oversættelse dækker over oversættelse af medicinske dokumenter vedrørende lægemidler og medikoteknisk udstyr, der som minimum kan forbedre livskvaliteten for mange mennesker på verdensplan, og som i sidste ende kan redde menneskeliv.

Som en naturlig konsekvens af dette er der i forbindelse med medicinsk oversættelse særligt fokus på nøjagtighed og kvalitet, da forkert eller mangelfuld oversættelse i værste fald kan ende med at koste menneskeliv.

Som specialiseret område inden for oversættelse er life science-oversættelse en unik disciplin og kan indimellem være en skræmmende udfordring. Alligevel føler mange medicinske oversættere, at de er med til at gøre en forskel, fordi de indirekte bidrager til at redde liv og forbedre livskvaliteten hos patienter i hele verden.

Markedsudvikling

Hos AAC ser vi en stigende tendens til konsolidering i medicinalindustrien, hvilket i nogen grad kan tilskrives opsvinget i de europæiske økonomier kombineret med et stigende behov for medicin på verdensplan.

 

Life science som industri bliver stadig mere konsolideret og global

 

Virksomheder opkøber konkurrenter, udvider deres produktporteføljer og danner partnerskaber – hvilket resulterer i store globale aktører, der i høj grad har behov for en kompetent leverandør af sproglige services.

Life science som branche bliver stadig mere global i kraft af trends som medicinturisme og det faktum, at international lægemiddelforskning kan udføres i hele verden.

Klinikker fra hele Europa bruger specialiserede oversættelsesbureauer til at oversætte deres websteder, ikke kun til engelsk, men også til andre sprog som f.eks. arabisk, kinesisk og russisk.

Mange virksomheder flytter produktionen af deres medicinske produkter til Asien og Stillehavsregionen som følge af det økonomiske pres på et yderst konkurrencepræget marked.

Verdens befolkninger går i stigende grad op i deres personlige sundhed, og antallet af sundhedsapps på verdensmarkedet er eksploderet.

De demografiske konsekvenser af, at mennesker lever længere, kombineret med deres ønske om en sund alderdom er udgangspunktet for et af de vigtigste forskningsområder i dag. Forekomsten af kroniske sygdomme såsom diabetes er stigende.

Denne udvikling har ført til nye koncepter som “personlig medicin”, der har til formål at forhindre enkeltpersoner i at blive syge i første omgang, og angiver hvordan han eller hun skal behandles set fra et personligt perspektiv, hvis vedkommende alligevel rammes af sygdom.

 

Virksomheder i en koncern agerer indimellem uafhængigt af hinanden, når de køber oversættelsesydelser, hvilket resulterer i mange forskellige leverandører og manglende koordinering af brugen af dem.

 

En anden trend er det såkaldte wearable-marked med produkter som Apple Watch og andre løbeure, fitnessbånd der måler puls og kalorier, kontaktlinser der måler dit glukoseniveau og tøjtekstiler, der kan måle forskellige helbredsindikatorer. Virtual reality-briller er et andet populært eksempel på wearable-teknologi.

Alle disse elementer bidrager til en vedvarende årlig stigning på markedet for life science-oversættelse, og der er stadig lang vej tilbage, før det fulde potentiale er nået.

Udfordringer

Life science er et ekstremt reguleret område. Medicin og medikoteknisk udstyr er underlagt meget strenge godkendelseskrav og -processer, før det kan markedsføres og bruges på mennesker. Derfor er der mange retningslinjer, skabeloner og regler, der skal følges, når man oversætter medicinske tekster.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)  har udarbejdet en række retningslinjer og skabeloner for oversættelse af lægemidler i EU, og som medicinsk oversætter er det et must at have indgående kendskab til disse.

 

Oversættelseshukommelser af høj kvalitet er deres vægt værd i guld

 

Oversættere skal også kunne oversætte yderst komplekst kildemateriale til målsproget således, at den oversatte tekst fremstår patientvenlig og letforståelig.

De forskellige virksomheder i en koncern agerer indimellem uafhængigt af hinanden, når de køber oversættelsesydelser, hvilket resulterer i mange forskellige leverandører og en ukoordineret brug af disse. Det betyder højere priser og mindre kontrol over konsekvens og kvalitet.

Hvordan overvinder man disse udfordringer?

Dette område kræver dygtige og erfarne medicinske oversættere, der er afprøvet og testet af et oversættelsesbureau med speciale i medicinsk oversættelse. Ved at teste oversætterne sikrer man, at de kender de konventioner og EMA-skabeloner, som er nævnt ovenfor.

Godkendte oversættere anvender desuden et bredt udvalg af online medicinske ordbøger, forskellige medicinske opslagsværker og relevant referencemateriale fra tidligere opgaver, som de bruger sammen med deres erfaring og sunde fornuft.

I den sammenhæng er oversættelseshukommelser af høj kvalitet deres vægt værd i guld, eftersom mange af de dokumenter, der bliver oversat, indeholder mange af de samme formuleringer og termer, som er anført i de strenge retningslinjer og skabeloner fra myndighederne. Eksempler på dokumenter er patientinformationer, samtykkeerklæringer, produktresuméer og indlægssedler.

Tips til kunder – sådan får du mest valuta for pengene

  1. Find en erfaren samarbejdspartner, der kan opfylde alle dine behov – en leverandør med dokumenteret erfaring inden for life science-oversættelse til flere sprog. Sørg for, at din kontaktperson eller projektlederen har erfaring inden for området og kender til konventionerne og processerne i life science-branchen. Erfaring er afgørende – på alle niveauer.
  2. Centralisér indkøb af oversættelse, da dette vil have en betydelig effekt på priser og omkostninger. Reducér antallet af anvendte oversættelsesbureauer eller leverandører til et absolut minimum. Vælg en intern person hos jer, der skal stå for den centraliserede indkøbsproces. Det skal helst være én, som har erfaring fra oversættelsesområdet, og som sidder i den afdeling, hvor der købes mest oversættelse på globalt plan.
  3. Implementér en standardiseret proces for dine oversættelser, herunder en kvalitetssikringsproces, hvor I godkender de oversatte tekster. Sørg for, at I internt har et par personer, der kan besvare spørgsmål om terminologi.
  4. Nøjagtigt og velformuleret kildematerialeer afgørende i forhold til at sikre gode vilkår for en nøjagtig oversættelse af vigtige aspekter som f.eks. medicin og dosering. Hvis kildematerialet er dårligt formuleret eller indeholder deciderede fejl, er der en risiko for, at fejl og forkerte oversættelser videreformidles på alle målsprogene, hvilket i sidste ende kan resultere i, at patienter kommer til skade, eller i værste fald at menneskeliv bringes i fare.
  5. Bed dit oversættelsesbureau om at skabe en flersproget termdatabase baseret på din virksomheds materiale, så I får fordel af en professionel terminologihåndtering på alle relevante sprog.
  6. Giv feedback på oversættelserne for at sikre, at din virksomheds foretrukne terminologi identificeres og anvendes konsekvent fremover.


eBook_howtosave40_dk1.jpg

 

Life Science-oversættelse hos AAC


Kundecase

En medikoteknisk virksomhed i Stockholm, der udvikler produkter og løsninger baseret på nye behandlingsmetoder, deler sine holdninger vedrørende oversættelse. Indtil nu har virksomheden hovedsageligt bestilt oversættelser til norsk, koreansk, arabisk og finsk, men aktuelt overvejer de at udvide på det asiatiske marked.

Virksomheden ser et vækstpotentiale i markedet, men anerkender også, at markedet er hæmmet af et stigende antal regler og forskrifter. Det vigtigste aspekt i forhold til at ekspandere på det asiatiske marked er at kunne levere nøjagtige oversættelser af høj kvalitet, hvilket ifølge kunden helt konkret betyder korrekt oversættelse til de korrekte sprog med den korrekte terminologi.

Der er tale om en mindre medikoteknisk virksomhed, der kun benytter sig af en enkelt leverandør af oversættelser. Virksomheden er ISO 13485-certificeret og har et etableret kvalitetsstyringssystem på plads. Oversættelser verificeres via tredjepart, f.eks. distributører eller lokale sundhedsfaglige personer.


Hos AAC får vi alle typer life science-dokumenter til oversættelse, f.eks. produktresuméer (SPC’er), indlægssedler, patientinformationer, samtykkeerklæringer, laboratorieresultater, korrespondance med myndigheder, rapporter, godkendelser fra etisk komité etc.

De mest almindelige sprogkombinationer er mellem engelsk og de nordiske sprog – dansk, svensk, norsk, finsk og islandsk – både til og fra engelsk. Engelsk er altid involveret, da det er arbejdssprog i stort set alle medicinalvirksomheder. Vi får også mange forespørgsler om oversættelse mellem engelsk og fransk, italiensk, tysk og spansk.

 

Erfaring på alle niveauer er afgørende for at kunne levere medicinske oversættelser af høj kvalitet 

 

Vi kan håndtere alle sprog og bruger kun erfarne medicinske oversættere, der kender de lokale life science-konventioner, uanset hvor eksotiske disse konventioner måtte virke for udenforstående. Det kan vi takket være vores globale netværk af betroede samarbejdspartnere, som vi har opbygget og udviklet over de seneste 20-30 år.

Processen

For at opnå de bedst mulige resultater er vi meget opmærksomme på at have en tydelig og effektiv kommunikation med fokus på først og fremmest kundernes, men også oversætternes behov. Inden et oversættelsesprojekt startes op, er det således vigtigt at få alle relevante oplysninger fra kunden.

Det kan være indlysende ting som deadline og målgruppe, men også relevant referencemateriale, særlige instruktioner vedrørende opgaven, foretrukken terminologi etc. er vigtige at få med. Disse oplysninger giver nemlig oversætteren langt bedre mulighed for at ramme rigtigt i forhold til både terminologi og stil fra begyndelsen.

I selve oversættelsesfasen kan oversætteren have spørgsmål om f.eks. specifik/foretrukken terminologi eller upræcise formuleringer i kildeteksten, som kunden skal besvare løbende.

Alle de oversættere, som AAC anvender til medicinsk oversættelse, er eksperter med stor erfaring inden for feltet, og mange af dem har taget ekstra uddannelse i medicinsk oversættelse på universitetsniveau. Andre har en baggrund inden for medicin såsom læge eller sygeplejerske og har således medicinsk indsigt i det, de sidder og oversætter, hvilket er en stor fordel.

Diskussioner med andre medicinske oversættere kan også være nyttigt. Alle medicinske oversættelser tjekkes af en anden medicinsk oversætter med tilsvarende kvalifikationer. På den måde sikrer vi et højt kvalitetsniveau samt at relevante skabeloner og korrekt terminologi følges.

Unøjagtige eller mangelfulde oversættelser kan potentielt have alvorlige konsekvenser. Der er således et stort pres på oversætterne med hensyn til nøjagtighed, tydelighed og forståelse af indholdet. Derfor skal kvalitetssikringsprocessen være tilsvarende grundig og effektiv, hvorfor erfaring på alle niveauer er helt afgørende, hvis man skal levere medicinske oversættelser af høj kvalitet.

 

Vi tilbyder et unikt serviceniveau og er tilgængelige, når vores kunder har brug for os

 

Når oversættelsen efter afsluttet kvalitetssikring leveres til kunden, beder vi som en sidste ting om kundens feedback – på den måde kan vi hele tiden forbedre processen og kvaliteten til gavn for kunden og fremtidige opgaver.

Kort fortalt er nøglen til succes en tydelig, effektiv og kundeorienteret kommunikation med både kunder og oversættere.

HVAD GØR AAC TIL EN PÅLIDELIG PARTNER?

I de seneste 10-15 år har AAC Global etableret sig som en specialiseret oversættelsesvirksomhed og sprogpartner for mange større virksomheder inden for life science-sektoren.

Markedsledere som Novartis, GSK, Abbott, Lundbeck, ALK-Abelló og Sanofi har alle nydt godt af vores ekspertise vedrørende de mange krav og processer i medicinalbranchen samt vores evne til at finde den rette balance mellem kvalitet, pris og fleksibilitet.

Vi oversætter alle typer life science-dokumenter – f.eks. protokoller, samtykkeerklæringer (ICF'er), indlægssedler, SPC'er, CRO-materiale og brugervejledninger til medicinsk udstyr – til og fra stort set alle sprog.

Takket være et mangeårigt tæt samarbejde med vores kunder har vi opbygget en stor forståelse af deres produkter og processer: en forståelse, som vi omsætter til life science-dokumentation af meget høj kvalitet ved hjælp af vores ekstremt dygtige og erfarne medicinske oversættere.

Derudover tilbyder vi vores kunder et uovertruffent serviceniveau og er tilgængelige, når vores kunder har brug for os!

Du kan finde flere oplysninger om alle vores oversættelsesservices, inklusive vores kundeportal, tekstforfatnings- og redigeringsservices samt vores terminologiservice på vores websted:

FÅ MERE AT VIDE OM VORES YDELSER

 

Oversættelsesbureau Oversættelse Specialiseret oversættelse

Anna Segerpalm

Anna Segerpalm

Anna is a language specialist with a marketing background, and she has substantial experience in writing business texts. She works as a marketing coordinator as well as a content creator and blogger and she believes strongly in content marketing and the value of producing engaging, actionable content. Outside work she enjoys spending time with her two lovely children as well as jogging, reading and enjoying the cultural and culinary pleasures of beautiful Stockholm.