AAC Global Blog

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

Invester i sprog

Posted by Annamari Korhonen on 24.8.2016 9:58

Ifølge rapporten Languages for the Future  fra 2013, der var bestilt af British Council, er ca. 75 % af den britiske befolkning ude af stand til at føre en enkel samtale på et fremmedsprog. De kan derfor heller ikke sælge deres produkter på andre sprog end engelsk. Det britiske ministerium for erhverv, innovation og færdigheder har beregnet, at det koster den britiske økonomi 48 milliarder pund om året. Og det på trods af, at folk i mange lande forstår engelsk særdeles godt. Man kan kun spekulere på, hvor store de tilsvarende tab er for skandinaviske  virksomheder, hvis medarbejdere ikke har fordel af, at det globale lingua franca er deres modersmål.

Read More

Topics: Oversættelsesbureau, Sprogundervisning, Oversættelse

Oversættelse og lokalisering og om at spare USD 10 mio

Posted by Tommy Tengvall on 16.12.2015 10:30

Vi bliver ofte spurgt om forskellen mellem oversættelse og lokalisering. Ordet oversættelse er almindeligt kendt og ikke så svært at forstå, men betydningen af lokalisering er ikke lige så indlysende. På dansk leder ordet lokalisering gerne tankerne hen på ”placering” eller lignende. I sprogbranchen og inden for international handel har ordet en anden betydning. Her indebærer det tilpasning af et produkt eller indhold i henhold til sproglige og kulturelle krav.

Read More

Topics: Lokalisering, Oversættelse

Må jeg bede om lidt feedback

Posted by Sirpa Jokirinne on 5.8.2015 13:00

Jeg er sikker på, at vi alle på et eller andet tidspunkt har bedt om feedback og er blevet anmodet om at give feedback. Sikkert også mere end en gang. Der er flere årsager til denne iver efter feedback.

Read More

Topics: CEM, Feedback, Markedsføring, Arbejdsliv

Ballader inden for økonomisk sprog

Posted by Tanja Majerle on 25.6.2015 9:16

Mange af os har på et eller andet tidspunkt besluttet at lære et andet sprog, men ikke haft fornøjelsen af at bo i det land, hvor sproget tales. I begyndelsen betyder det ikke så meget, hvor man lærer sproget, fordi interessen er stor, og fordi det er forholdsvis enkelt at lære det mest basale på f.eks. spansk. Man lærer hurtigt at tælle, spørge efter det nærmeste posthus, bestille paella og sige andre halvbanale ting. Så bevæger man sig videre til grammatikken og andre områder, der kræver monotone gentagelser, mens man går glip af samtaler i den virkelige verden eller anden værdifuld kontakt med sproget uden for klasselokalet.

Read More

Topics: Sprogundervisning

Skal en technical writer være ekspert inden for det relevante område?

Posted by Aira Hirvonen on 12.6.2015 10:30

“Kan du garantere, at jeres technical writer er ekspert inden for vores område?” Vores branche er meget teknisk og adskiller sig en del fra de andre brancher.” Firmaer, der leverer dokumentationsydelser, hører ofte den slags spørgsmål fra kunder. Virksomheder er ofte af den opfattelse, at deres felt er så specielt, at kun en ekspert inden for området kan skrive dokumentation om deres emne.

Read More

Topics: Technical writer, Produktion af indhold, Dokumentation

6 afgørende fordele ved mobil-apps til sælgere

Posted by Jonni Purho on 23.4.2015 13:00

Lad os starte med at slå fast: Overraskende få virksomheder bruger mobil-apps for at hjælpe deres salgsfolk med at sælge mere. Ikke desto mindre er smartphones and mobil-apps den nyskabelse, der har haft den største indvirkning på folks hverdag i de sidste 10 år.

Read More

Topics: Design af indhold, Markedsføring, Kommunikation, Produktion af indhold

Oversættelse af PDF-filer - hvad kræver det?

Posted by Jani Heikkonen on 9.4.2015 10:20

Kunder spørger os ofte, om vi kan oversætte PDF-filer. Svaret er selvfølgelig altid "ja". Som med alle andre projekter skal vi først undersøge, hvad det er, kunden forventer at få tilbage fra os. Kundernes krav til leveringsformat varierer fra det meget grundlæggende til yderst komplekse formater. En grundlæggende PDF-oversættelse kan være en enkel tekstfil uden nogen former for grafik eller billeder. I den anden grøft har vi de komplekse PDF-filer, som kan indebære genskabelse af PDF-filen som en Adobe InDesign-fil med grafik, billeder, indholdsfortegnelse osv. Eller det kan være noget midt imellem. Afstemning af forventninger er lang vigtigere i forbindelse med oversættelse af PDF-filer end det er for andre filformater.

Read More

Topics: Oversættelsesbureau, Lokalisering, Oversættelse

Mellem kunde og oversætter - samarbejdets svære kunst

Posted by Kaisa Hirvonen on 19.3.2015 3:30

På mit job føler jeg af og til, at jeg bare er en maskine: en robot, som ingen rigtig lægger mærke til. Der er tidspunkter, hvor spørgsmål, opgaver og afleveringer flyver frem og tilbage. Det er i de situationer, at oversættelsesfirmaets robotter sætter i gear.

Read More

Topics: Kommunikation, Arbejdsliv, Oversættelse

Hvordan kan du GYMT?

Posted by Mika Perttilä on 11.12.2014 10:37

GYMT står for ”getting your message through”. Alt for ofte er budskabet i en virksomheds ydelser eller produkter en velbevaret hemmelighed – såvel internt som eksternt. Lyder det bekendt? Vores hjemmemarked er fyldt med større virksomheder, der har fremragende ydelser og produkter. Der bliver skabt utroligt meget. Hvorfor er det så stor en udfordring at sikre, at både potentielle kunder og alle internt i virksomheden kender til deres ydelser og styrker? Hvordan håndterer vi denne udfordring?

Read More

Topics: Storytelling, Markedsføring, Kommunikation, Arbejdsliv

Paradigme er et smukt bandeord

Posted by Heikki Siltala on 4.12.2014 15:34

Paradigmer er paradoksale. Hvis et paradigme er en alment accepteret trend, tanke, princip eller i et bredere perspektiv en fremherskende teori eller referenceramme, som anses for at være korrekt, så vis mig et etableret princip. Kast den først sten! Et etableret paradigme erklæres ikke ukorrekt, før der er en ny kandidat til at erstatte det. Vores giv-mig-alt-med-det-samme-kultur er en alment accepteret (nogle mener måske, den er alment uaccepteret) trend og princip, som på et øjeblik fortærer alle ædle principper. Nye kandidater tilbydes i livets indkøbscenter til discountpriser hele tiden, og det er åbenlyst, at vores virkelighed er splittet.

Read More

Topics: Kommunikation, Arbejdsliv