AAC Global Blogi

Kieli- ja koulutusasiantuntijoidemme laatimaa maksutonta sisältöä innostamaan ja opettamaan

Miten e-learningia voi hyödyntää muutosviestinnässä?

Posted by Antti Voutilainen on 5.12.2019 8:15

Kaikilla meillä on kokemuksia organisaatiossa toteutetuista muutoksista. Muutokset ovat voineet olla miltei huomaamattomia tai niin suuria, että ne ovat heijastuneet vahvasti jokapäiväiseen tekemiseen. Pieniä muutoksia ovat esimerkiksi päivitys sähköpostin allekirjoitukseen koko organisaatiossa ja toiminnanohjausjärjestelmästä löytyneen virheen vuoksi tehtävä toimintamallimuutos. Suuria muutoksia ovat esimerkiksi organisaatiorakenteen muutos tai vaikkapa työajan kirjausjärjestelmän vaihto toiseen.

Read More

Topics: elearning, Muutosviestintä, Muutoksen johtaminen

Mikä on käännösten rooli kansainvälisessä markkinoinnissa?

Posted by Antti Voutilainen on 26.11.2019 8:15

Kun yritys kansainvälistyy ja tavoittelee uusia kohderyhmiä, käännöksistä tulee liiketoiminnassa hyvin tärkeitä. Käännöksiä tarvitaan verkkosivuihin, tuotepakkauksiin ja lukemattomiin muihin tarkoituksiin. Markkinointimateriaaleissa sanasta sanaan -käännökset eivät toimi, sillä uuden kohderyhmän puhuttelu vaatii tekstin hiomista.

Kerromme tässä blogissa, mikä käännösten rooli on kansainvälisessä markkinoinnissa, miten käännättäminen hoidetaan yrityksissä nykyään ja miten käännöksistä saa tehtyä parempia markkinoinnin näkökulmasta.

Read More

Topics: käännöspalvelut, monikielinen markkinointi, tone-of-voice

Miksi ulkoistaisit hakusanatutkimuksen käännöstoimistolle?

Posted by Antti Voutilainen on 19.11.2019 8:15

Yrityksen hakukonemarkkinointi voi olla huippuunsa hiottua kotimarkkinoilla, mutta kuinka pitäisi menetellä, kun toimintaa aiotaan laajentaa ulkomaille? Miten voidaan varmistua, että yhtä hyvään hakukonenäkyvyyteen päästään myös muilla kielialueilla?

Kerromme tässä blogissa, mitä lisäarvoa käännöspalveluiden tarjoaja voi tuoda hakusanatutkimukseen ja monikieliseen hakukonemarkkinointiin.

Read More

Topics: Hakukoneoptimointi, Monikielinen SEO, Hakusanatutkimus

Käännösten laatuun vaikuttaminen: 10 vihjettä käännösten parantamiseen

Posted by Anna Segerpalm on 14.11.2019 8:15

Kielipalvelujen ostajana voit vaikuttaa tilaamiesi käännösten laatuun paljon enemmän kuin usein ajatellaan.

Eikö olisikin hienoa, jos aikaa vaativia kyselyjä ja kustannuksia aiheuttavia tarkistuskierroksia tarvittaisiin vähemmän? Voit säästää aikaa ja rahaa lukemalla muutaman neuvon, jotka antaa kokenut käännösten kielentarkastaja.

Read More

Topics: Lokalisointi, Kääntäminen, Käännöstoimisto, käännöspalvelut

Miten omassa käytössä oleva konekäännin parantaa yrityksen tietoturvaa?

Posted by Antti Voutilainen on 12.11.2019 7:45

Jokaisen yrityksen elinehto on päivittäinen tiedon jakaminen ja viestintä. Kansainvälisesti tai usealla kielellä toimivan yrityksen toiminta on haastavampaa, koska työntekijöiden kielitaito vaihtelee. Luonnollinen ratkaisu on käyttää välineitä, jotka helpottavat kommunikointia ja auttavat pääsemään kielimuurin yli. Verkosta löytyvät ilmaiset kääntimet ovat helppo mutta tietoturvan kannalta kestämätön ratkaisu.

Kerromme tässä blogissa, miksi omassa käytössä oleva konekäännin on myös investointi yrityksen tietoturvaan.

Jos konekääntäminen on vielä aiheena vieras, kannattaa tutustua aiempaan blogikirjoitukseemme, jossa kerromme siitä tarkemmin.

Read More

Topics: Konekääntäminen, Konekäännös, tietoturva

Mihin konekäännintä kannattaa käyttää?

Posted by Antti Voutilainen on 7.11.2019 7:45

Yritysten käännöstarpeiden kirjo on hyvin laaja. On tekstejä, joissa käännöksen laatu on tärkein prioriteetti. Sitten on tekstejä, joissa tärkeintä on toimituksen nopeus. Kolmas tekijä on hinta: arkistoissa voi olla massiiviset määrät dokumentaatiota, joka on kääntämättä vain kustannusten vuoksi. Kahteen jälkimmäiseen tapaukseen on olemassa ratkaisu, joka helpottaa nimenomaan arkista tiedonvälitystä ja viestintää, silloinkin kun tekstimassaa on hyvin paljon.

Kerromme tässä blogikirjoituksessa, millaisten tekstien kääntämiseen konekäännin soveltuu.

Read More

Topics: Konekääntäminen, Konekäännös, jälkieditointi

Kuinka lokalisointi auttaa yrityksiä menestymään globaaleilla markkinoilla

Posted by Anna Segerpalm on 15.10.2019 9:08

Käännökset voivat auttaa yritystäsi saavuttamaan tavoitteensa. Kerromme tässä blogissa miten ja miksi. Lue lokalisoinnin asiantuntijan näkemykset, kuinka valita käännöskumppani ja mitä hyötyä on käännösten integroinnista osaksi liiketoimintamallia ja yrityksen strategiaa. Opi käytännön neuvojen avulla, kuinka välttää lokalisoinnin sudenkuopat ja kuinka tulla menestyväksi käännösten ostajaksi.

Asiantuntijanäkökulman tarjoaa lokalisoinnin asiantuntija Jonathan Turpin, joka vastaa Esrin kielipalvelujen hankinnasta.

Read More

Topics: Lokalisointi, Käännösmuisti, Käännös, käännöspalvelut

Mistä käännöstyön hinta muodostuu?

Posted by Antti Voutilainen on 10.10.2019 8:06

Käännöstilausta tehdessä päällimmäisenä mielessä ovat yleensä hinta ja aikataulu. Millaisessa aikataulussa saan käännätettyä ohjekirjan kolmelle eri kielelle? Mihin hintaan saan käännätettyä uutta tuotetta markkinoivan nettisivun toiselle kielelle? Voinko vaikuttaa hintaan muutenkin kuin tinkimällä tai kilpailuttamalla?

Käännöstyön hinta ja aikataulu muodostuvat useasta eri tekijästä. Siksi hinnoittelu ja aikataulu ovat aina projektikohtaisia.

Kerromme tässä blogikirjoituksessa muutaman esimerkkitapauksen avulla, mistä käännöksen hinta muodostuu ja mitkä asiat vaikuttavat aikatauluun. Annamme samalla vinkkejä siihen, miten voit itse vaikuttaa käännösprojektin aikatauluun ja hintaan.

Read More

Topics: Kääntäminen, Kääntäjä, Käännöspalvelu, erikoisalojen kääntäminen, Käännöshinnat

Miten kielenhuollon koulutus auttaa yritystä parantamaan viestintänsä tasoa

Posted by Antti Voutilainen on 3.10.2019 8:07

Kaikkien yritysten päivittäistä tekemistä yhdistää kirjallinen viestintä. Päivän aikana maailmalle saattaa lähteä tiedusteluja, tarjouspyyntöjä, tilausvahvistuksia, tiedotteita tai mainontaa. Viestejä lähettävät käytännössä kaikki työntekijät. Asiakaspalvelu vastaa asiakkaiden viesteihin, ratkoo ongelmia ja ehdottaa asiakkailleen ratkaisuja. Viestintä kirjoittaa tiedotteita laajoille yleisöille. Markkinointi viestii asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille uudesta tuotteesta tai palvelusta. Myyjät lähettävät myyntipuhelun jälkeen potentiaaliselle asiakkaalle lisätietoja. Kaikki nämä viestit muovaavat vastaanottajien mielikuvaa yrityksestä. Siksi ei ole yhdentekevää, miten heille viestitään.

Tässä blogikirjoituksessa kerromme, miten työntekijöiden saama kielenhuollon tai viestinnän koulutus voi parantaa yrityksen sisäistä ja ulkoista viestintää.

Read More

Topics: Viestintäkoulutus, #Kielenhuolto, #Oikeinkirjoitus

Miten lokalisoida e-learning – viisi vinkkiä

Posted by Antti Voutilainen on 26.9.2019 8:40

Monikielisten ja kansainvälisten yritysten suurimpia haasteita on henkilöstön osaamisen kehittäminen kaikkialla tasapuolisesti ja tasokkaasti. Samat lähtökohdat työstä suoriutumiseen halutaan taata kaikille työntekijöille. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on luonnollinen osa henkilöstön sitouttamista ja ammattiosaamisen kehittämistä. Samalla yritys vankistaa asemiaan tulevaisuutta varten.

E-learning on kiistatta lunastanut paikkansa suurien kohderyhmien kouluttamisessa. Sen vahvuus on myös siinä, että se taipuu sujuvasti eri kielille. Jos yritys on tehnyt pääkielellään erinomaisen e-learning-toteutuksen, siitä ei tarvitse tehdä eri kielille kokonaan uutta koulutusta vaan verkkokoulutuksen voi lokalisoida.

Kerromme tässä blogissa e-learningin lokalisoinnin eduista ja annamme samalla muutamia vinkkejä verkkokoulutusten lokalisointiin.

Read More

Topics: Lokalisointi, Verkkokoulutus, E-learning, digitaalinen oppiminen, e-learningin lokalisointi

Tilaa uusimmat blogijulkaisumme!

Blogien aiheet

Katso kaikki