AAC Global Blogi

Kieli- ja koulutusasiantuntijoidemme laatimaa maksutonta sisältöä innostamaan ja opettamaan

Asiakasvideo: Nivos Oy käyttää AAC:n koulutuspalveluja

Posted by AAC Global news on 18.9.2018 6:04

Nivos on energia-alan yhtiö, joka vastaa Mäntsälän alueen sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasuverkoista sekä laajakaistayhteyksistä. Yritys tarjoaa muitakin palveluja.

Henkilöstöjohtaja Nyrki Laine kertoo, miksi Nivos tarvitsee englannin kielen koulutusta. Yrityksellä oli sama ongelma kuin monilla muilla suomalaisilla yrityksillä: työntekijöillä oli hyvä passiivinen kielitaito, mutta he eivät käyttäneet englantia aktiivisesti.


Alla olevalla videolla kerrotaan, miten tehokas kielikoulutus auttaa Nivosia palvelemaan asiakkaitaan entistäkin paremmin.


Read More

Topics: Kielikoulutus, Koulutuspalvelut, Liike-elämän englanti, esimerkkitapaus, asiakasreferenssi

Kuinka paljon sisältöä tarvitaan markkinointiin toisella kielellä?

Posted by Annaelisa Huhtala on 11.9.2018 6:03

Aiemmassa artikkelissa kerroimme, että uuden kieliversion lisääminen markkinointirutiiniin alkaa aina strategiasta: kohderyhmien, tavoittavimman kielen ja realististen suorituskykymittarien valinnasta.

Tässä artikkelissa kerromme, kuinka paljon sisältöä vähintään tarvitaan, jotta markkinointi toisella kielellä onnistuu.

Onnistunut markkinointi toisella kielellä edellyttää, että tunnistetaan  kaikki markkinointisuppilon osat kävijästä markkinointiliideihin ja myyntimahdollisuuksiin.

Read More

Topics: monikielinen sisältömarkkinointi, kieliversiot, sisällön luominen, markkinoinnin sisältöpalvelut

Monipuolinen sisältö parantaa sähköisen oppimisen tuloksia

Posted by Glennon Kiernan-Lahti on 28.8.2018 6:02

Edellinen blogiartikkelimme oli johdanto moderniin e-learningiin. Siinä korostimme muun muassa sitä, että luova, monipuolinen ja pedagogisesti suunniteltu sisältö tuottaa erinomaisia oppimistuloksia.

Tässä artikkelissa keskitymme monipuoliseen sisältöön ja kerromme myös, miten yritykset voivat täyttää oppimistarpeensa laatimalla sisältöä luovasti, monipuolisesti ja pedagogisesti.

Monipuolinen sisältö voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin:

Read More

Topics: E-learning, oppimissisällöt, digitaalinen oppiminen, pedagogiikka

Monikielisen markkinoinnin strategia kolmessa vaiheessa

Posted by Annaelisa Huhtala on 21.8.2018 6:01

Onko yritykselläsi tuote tai palvelu, jota voisit myydä vierasta kieltä puhuvalle kohderyhmälle? Digitaalisilla markkinointikanavilla ja eri kieliversioilla saavutat helposti uusia asiakkaita ja alat luoda myyntiä.

Kun toimit oikein, voit käyttää alkuperäistä sisältöä lähes sellaisenaan ja saada yhtä hyviä tai jopa parempia tuloksia – alle puoleen hintaan alkuperäisen version tuotantokustannuksiin verrattuna.

Uuden kieliversion lisääminen markkinointirutiineihin alkaa strategian miettimisellä. Sopivan strategian luomisessa on kolme vaihetta:

Read More

Topics: monikielinen sisältömarkkinointi, kieliversiot, sisällön luominen, markkinoinnin sisältöpalvelut

Johdatus moderniin e-learningiin

Posted by Glennon Kiernan-Lahti on 31.7.2018 6:03

 

Edellisessä e-learningiä käsitelleessä blogiartikkelissamme (Neljä trendiä, jotka vievät sähköisen oppimisen uudelle tasolle) kirjoitimme simuloinnin, sosiaalisen oppimisen, yksilöllistämisen ja pienissä paloissa oppimisen hyödyistä. Tässä kirjoituksessa käsittelemme laajemmin modernin e-learningin tilaa.

Mitä moderni e-learning tarkoittaa?

Se voidaan määritellä kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen on oppijan näkökulma. Oppija voi olla vaikkapa yrityksen työntekijä tai organisaation muun sidosryhmän jäsen. Heille tehokas sähköinen oppiminen tarkoittaa neljää asiaa. Sen on oltava:

Read More

Topics: E-learning, oppimissisällöt, digitaalinen oppiminen, oppimistyylit, sähköinen oppiminen

Neljä trendiä, jotka vievät sähköisen oppimisen uudelle tasolle

Posted by Glennon Kiernan-Lahti on 3.7.2018 6:10

 

Digitalisaation mukanaan tuoma muutos jatkuu työpaikoilla. Se on muuttanut tapaamme johtaa, tehdä yhteistyötä, myydä ja oppia.

Digitaalisen muutoksen myötä yritykset ovat kiinnostuneet moderneista digitaalisen oppimisen ratkaisuista, joilla työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja muut sidosryhmät saadaan mukaan muutokseen.

Yhä useampi yritys vastaa muutostarpeeseen sähköisellä oppimisella eli e-learning-ratkaisuilla. On aika unohtaa tylsä sisältö, huonolaatuiset videot ja rakeiset skannaukset. Nykyaikainen e-learning on runsassisältöinen, mobiiliystävällinen, kiinnostava, mitattava ja kaikkien käytettävissä oleva oppimisen muoto.

Read More

Topics: E-learning, oppimissisällöt, digitaalinen oppiminen, oppimistyylit

Työyhteisön kehittäminen osana AAC:n strategiapolkua

Posted by Ville Ojala on 28.6.2018 6:07

Julkaisimme hiljattain uutisen AAC Globalin positiivisesta kehityksestä viime vuonna. Strategian toteuttaminen on valittuihin painopistealueisiin keskittymistä. Yksi tärkeä alue meille on ollut henkilöstöhallinto. Haluamme huolehtia siitä, että onnistumme vastaamaan niihin haasteisiin, joita kasvu tuo tullessaan. Meille johtoryhmässä on ollut selvää, että katsomme kehitystyötä koko työyhteisön näkökulmasta ja ennen kaikkea viemme AAC:tä hyvänä työpaikkana eteenpäin.

Mitä asioita olemme sitten tällä alueella tehneet?

Read More

Topics: Yhteistyö, johtaminen, organisaatio, HRstrategia

Miten verkkosivustojen lokalisointi ja ohjelmistojen kääntäminen etenevät käytännössä?

Posted by Anna Segerpalm on 14.6.2018 6:03

 

Sanotaan, että pelkkä puhe on turhaa: on myös ryhdyttävä sanoista tekoihin.

AAC Global uudisti äskettäin koko verkkosivustonsa osoitteessa www.aacglobal.com. Se siirrettiin ajanmukaiselle alustalle, joka tehostaa sivuston toimintoja. Samalla uudistimme sivuston ulkoasun ja sisällön.

Read More

Topics: Lokalisointi, Käännösmuisti, Verkkosivustojen lokalisointi, ohjelmistojen käännökset, käännöspalvelut

AAC Global kertoo talouskehityksensä olleen vahvaa vuonna 2017

Posted by AAC Global news on 31.5.2018 6:03

 

AAC Globalin (konserni) liikevaihto kasvoi vuonna 2017 lähes kahdella miljoonalla eurolla 15,9 miljoonaan euroon. Myynnin lisäksi myös kannattavuus parani, ja käyttökate oli 1,1 miljoonaa euroa.

Read More

Topics: Uutiset, AAC Global

AAC Global ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Posted by AAC Global news on 23.5.2018 8:00AAC Global suhtautuu vakavasti asiakkaidensa tietosuojaan. Siksi olemme valmistautuneet hyvissä ajoin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksiin. Olemme päivittäneet järjestelmiämme, dokumentoineet prosessejamme, kouluttaneet henkilöstöämme ja varmistaneet monella muullakin tavalla, että työtapamme vastaavat GDPR:n vaatimuksia.

Tässä artikkelissa käymme läpi tärkeimpiä toimenpiteitä ja muutoksia.

Read More

Topics: AAC Global, GDPR, General Data Protection Regulation

Tilaa uusimmat blogijulkaisumme!

Blogien aiheet

Katso kaikki