AAC Global Blogi

Kieli- ja koulutusasiantuntijoidemme laatimaa maksutonta sisältöä innostamaan ja opettamaan

Miten yritykset voivat helpottaa työvoimapulaa suomen kielikoulutuksella

Posted by Antti Voutilainen on 16.1.2020 8:30

Osaavan työvoiman löytäminen on haaste, jonka kanssa miltei jokainen yritys joutuu painimaan. Työntekijöitä tarvitaan niin vaativiin asiantuntijatehtäviin kuin suorittavaankin työhön. Kansainvälistymisessä tarvitaan myös työntekijöiden apua, varsinkin, jos uudesta kohdemarkkinasta tarvitaan paikallista tietoutta, jota ei muutoin ole saatavilla. Sopivien työntekijöiden puute voi hidastaa kasvua ja pahimmillaan hankaloittaa perustoiminnoista suoriutumista. Mikä siis avuksi, jos alalla on työvoimapulaa?

Paljon hyödyntämätöntä potentiaalia löytyy sekä maahanmuuttajista että ulkomailta.

Kerromme tässä blogissa, miten investointi suomen kielen koulutukseen helpottaa yritysten työvoimapulaa.

Read More

Topics: Kielikoulutus, Työvoimapula, Osaajapula

Miten englannin kielikoulutus auttaa B2B- ja B2C-yrityksiä?

Posted by Antti Voutilainen on 7.1.2020 7:45

Yritysten arjessa tulee vastaan jatkuvasti tilanteita, joissa tarvitaan englannin kielen taitoa. Tilanne voi olla niinkin tuttu, että uusi asiakas ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja yhteisenä kielenä on englanti. Myyntitiimi saattaa saada englanninkielisen tarjouspyynnön ulkomailta. Monikansallisessa organisaatiossa englannin käyttö on harvemmin yllätys, mutta sen tarve voi silti yllättää. Esimerkiksi kehitysprojektiin saattaa kuulua henkilöstöä useasta maasta. Englannin kieli voi tulla yllättäen tarpeelliseksi siinä tilanteessa, kun yritys myydään ulkomaille. Aiemmin englantia ei välttämättä tarvittu juuri ollenkaan, mutta nyt se onkin yhteinen kieli.

Tässä blogissa syvennymme siihen, miksi yritysten kannattaa panostaa englannin kielikoulutukseen, vaikka työntekijöiden osaamistasoa pidetään yleisesti hyvänä.

Read More

Topics: Kielikoulutus, Liike-elämän englanti, B2B, B2C

Miten e-learning soveltuu myynninedistämiseen?

Posted by Antti Voutilainen on 19.12.2019 8:02

Tiesitkö, että e-learning on varsin tehokas väline tukemaan myyntiä ja markkinointia? E-learning mielletään usein vain organisaation oman henkilöstön kouluttamisen työkaluksi, mutta näinhän ei suinkaan ole. Kun kohderyhmä ja e-learningin tavoite ovat tiedossa, mahdollisuudet ovat miltei rajattomat.

Kerromme tässä blogissa, miksi ja miten e-learning on varteenotettava vaihtoehto myynnin ja markkinoinnin tukena.

Read More

Topics: E-learning, Myynninedistäminen, lisämyynti, Liidien generointi

Miten e-learningia voi hyödyntää muutosviestinnässä?

Posted by Antti Voutilainen on 5.12.2019 8:15

Kaikilla meillä on kokemuksia organisaatiossa toteutetuista muutoksista. Muutokset ovat voineet olla miltei huomaamattomia tai niin suuria, että ne ovat heijastuneet vahvasti jokapäiväiseen tekemiseen. Pieniä muutoksia ovat esimerkiksi päivitys sähköpostin allekirjoitukseen koko organisaatiossa ja toiminnanohjausjärjestelmästä löytyneen virheen vuoksi tehtävä toimintamallimuutos. Suuria muutoksia ovat esimerkiksi organisaatiorakenteen muutos tai vaikkapa työajan kirjausjärjestelmän vaihto toiseen.

Read More

Topics: E-learning, elearning, Muutosviestintä, Muutoksen johtaminen

Mikä on käännösten rooli kansainvälisessä markkinoinnissa?

Posted by Antti Voutilainen on 26.11.2019 8:15

Kun yritys kansainvälistyy ja tavoittelee uusia kohderyhmiä, käännöksistä tulee liiketoiminnassa hyvin tärkeitä. Käännöksiä tarvitaan verkkosivuihin, tuotepakkauksiin ja lukemattomiin muihin tarkoituksiin. Markkinointimateriaaleissa sanasta sanaan -käännökset eivät toimi, sillä uuden kohderyhmän puhuttelu vaatii tekstin hiomista.

Kerromme tässä blogissa, mikä käännösten rooli on kansainvälisessä markkinoinnissa, miten käännättäminen hoidetaan yrityksissä nykyään ja miten käännöksistä saa tehtyä parempia markkinoinnin näkökulmasta.

Read More

Topics: käännöspalvelut, monikielinen markkinointi, tone-of-voice

Miksi ulkoistaisit hakusanatutkimuksen käännöstoimistolle?

Posted by Antti Voutilainen on 19.11.2019 8:15

Yrityksen hakukonemarkkinointi voi olla huippuunsa hiottua kotimarkkinoilla, mutta kuinka pitäisi menetellä, kun toimintaa aiotaan laajentaa ulkomaille? Miten voidaan varmistua, että yhtä hyvään hakukonenäkyvyyteen päästään myös muilla kielialueilla?

Kerromme tässä blogissa, mitä lisäarvoa käännöspalveluiden tarjoaja voi tuoda hakusanatutkimukseen ja monikieliseen hakukonemarkkinointiin.

Read More

Topics: Hakukoneoptimointi, Monikielinen SEO, Hakusanatutkimus

Käännösten laatuun vaikuttaminen: 10 vihjettä käännösten parantamiseen

Posted by Anna Segerpalm on 14.11.2019 8:15

Kielipalvelujen ostajana voit vaikuttaa tilaamiesi käännösten laatuun paljon enemmän kuin usein ajatellaan.

Eikö olisikin hienoa, jos aikaa vaativia kyselyjä ja kustannuksia aiheuttavia tarkistuskierroksia tarvittaisiin vähemmän? Voit säästää aikaa ja rahaa lukemalla muutaman neuvon, jotka antaa kokenut käännösten kielentarkastaja.

Read More

Topics: Lokalisointi, Kääntäminen, Käännöstoimisto, käännöspalvelut

Miten omassa käytössä oleva konekäännin parantaa yrityksen tietoturvaa?

Posted by Antti Voutilainen on 12.11.2019 7:45

Jokaisen yrityksen elinehto on päivittäinen tiedon jakaminen ja viestintä. Kansainvälisesti tai usealla kielellä toimivan yrityksen toiminta on haastavampaa, koska työntekijöiden kielitaito vaihtelee. Luonnollinen ratkaisu on käyttää välineitä, jotka helpottavat kommunikointia ja auttavat pääsemään kielimuurin yli. Verkosta löytyvät ilmaiset kääntimet ovat helppo mutta tietoturvan kannalta kestämätön ratkaisu.

Kerromme tässä blogissa, miksi omassa käytössä oleva konekäännin on myös investointi yrityksen tietoturvaan.

Jos konekääntäminen on vielä aiheena vieras, kannattaa tutustua aiempaan blogikirjoitukseemme, jossa kerromme siitä tarkemmin.

Read More

Topics: Konekääntäminen, Konekäännös, tietoturva

Mihin konekäännintä kannattaa käyttää?

Posted by Antti Voutilainen on 7.11.2019 7:45

Yritysten käännöstarpeiden kirjo on hyvin laaja. On tekstejä, joissa käännöksen laatu on tärkein prioriteetti. Sitten on tekstejä, joissa tärkeintä on toimituksen nopeus. Kolmas tekijä on hinta: arkistoissa voi olla massiiviset määrät dokumentaatiota, joka on kääntämättä vain kustannusten vuoksi. Kahteen jälkimmäiseen tapaukseen on olemassa ratkaisu, joka helpottaa nimenomaan arkista tiedonvälitystä ja viestintää, silloinkin kun tekstimassaa on hyvin paljon.

Kerromme tässä blogikirjoituksessa, millaisten tekstien kääntämiseen konekäännin soveltuu.

Read More

Topics: Konekääntäminen, Konekäännös, jälkieditointi

Kuinka lokalisointi auttaa yrityksiä menestymään globaaleilla markkinoilla

Posted by Anna Segerpalm on 15.10.2019 9:08

Käännökset voivat auttaa yritystäsi saavuttamaan tavoitteensa. Kerromme tässä blogissa miten ja miksi. Lue lokalisoinnin asiantuntijan näkemykset, kuinka valita käännöskumppani ja mitä hyötyä on käännösten integroinnista osaksi liiketoimintamallia ja yrityksen strategiaa. Opi käytännön neuvojen avulla, kuinka välttää lokalisoinnin sudenkuopat ja kuinka tulla menestyväksi käännösten ostajaksi.

Asiantuntijanäkökulman tarjoaa lokalisoinnin asiantuntija Jonathan Turpin, joka vastaa Esrin kielipalvelujen hankinnasta.

Read More

Topics: Lokalisointi, Käännösmuisti, Käännös, käännöspalvelut

Tilaa uusimmat blogijulkaisumme!

Blogien aiheet

Katso kaikki