AAC Global Blogi

Kieli- ja koulutusasiantuntijoidemme laatimaa maksutonta sisältöä innostamaan ja opettamaan

Miten kielenhuollon koulutus auttaa yritystä parantamaan viestintänsä tasoa

Posted by Antti Voutilainen on 3.10.2019 8:07

Kaikkien yritysten päivittäistä tekemistä yhdistää kirjallinen viestintä. Päivän aikana maailmalle saattaa lähteä tiedusteluja, tarjouspyyntöjä, tilausvahvistuksia, tiedotteita tai mainontaa. Viestejä lähettävät käytännössä kaikki työntekijät. Asiakaspalvelu vastaa asiakkaiden viesteihin, ratkoo ongelmia ja ehdottaa asiakkailleen ratkaisuja. Viestintä kirjoittaa tiedotteita laajoille yleisöille. Markkinointi viestii asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille uudesta tuotteesta tai palvelusta. Myyjät lähettävät myyntipuhelun jälkeen potentiaaliselle asiakkaalle lisätietoja. Kaikki nämä viestit muovaavat vastaanottajien mielikuvaa yrityksestä. Siksi ei ole yhdentekevää, miten heille viestitään.

Tässä blogikirjoituksessa kerromme, miten työntekijöiden saama kielenhuollon tai viestinnän koulutus voi parantaa yrityksen sisäistä ja ulkoista viestintää.

Read More

Topics: Viestintäkoulutus, #Kielenhuolto, #Oikeinkirjoitus

Miten lokalisoida e-learning – viisi vinkkiä

Posted by Antti Voutilainen on 26.9.2019 8:40

Monikielisten ja kansainvälisten yritysten suurimpia haasteita on henkilöstön osaamisen kehittäminen kaikkialla tasapuolisesti ja tasokkaasti. Samat lähtökohdat työstä suoriutumiseen halutaan taata kaikille työntekijöille. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on luonnollinen osa henkilöstön sitouttamista ja ammattiosaamisen kehittämistä. Samalla yritys vankistaa asemiaan tulevaisuutta varten.

E-learning on kiistatta lunastanut paikkansa suurien kohderyhmien kouluttamisessa. Sen vahvuus on myös siinä, että se taipuu sujuvasti eri kielille. Jos yritys on tehnyt pääkielellään erinomaisen e-learning-toteutuksen, siitä ei tarvitse tehdä eri kielille kokonaan uutta koulutusta vaan verkkokoulutuksen voi lokalisoida.

Kerromme tässä blogissa e-learningin lokalisoinnin eduista ja annamme samalla muutamia vinkkejä verkkokoulutusten lokalisointiin.

Read More

Topics: Lokalisointi, Verkkokoulutus, E-learning, digitaalinen oppiminen, e-learningin lokalisointi

Millainen e-learning kannattaa ulkoistaa

Posted by Antti Voutilainen on 20.9.2019 9:00

Henkilöstön kouluttaminen on arkea kaikissa yrityksissä. Koulutuksen toteuttaminen onkin se todellinen haaste. Jos toimipisteitä on useita ja koulutettavan asian hallitsee vain muutama ihminen, miten pitäisi menetellä? Lähetetäänkö asiantuntija kiertueelle, tehdäänkö aiheesta itse e-learning vai ulkoistetaanko e-learningin toteutus? Vai pitäisikö yhdistellä lähikoulutusta ja verkkokoulutusta?

Toteutusvaihtoehtoja siis riittää. Ennen toimeen ryhtymistä pitää kuitenkin miettiä, mitkä ovat koulutuksen tavoitteet, miten suurelle joukolle koulutus on tarkoitettu, onko käytettävissä riittävät määrät resursseja koulutuksen järjestämiseen ja miten koulutus jalkautetaan henkilöstölle.

Kerromme tässä blogissa, milloin e-learning-toteutus kannattaa ulkoistaa.

Read More

Topics: Verkkokoulutus, E-learning, oppimissisällöt, Ulkoistaminen

Miten pk-yritykset voivat hyötyä käännösteknologioista?

Posted by Antti Voutilainen on 6.9.2019 9:18

Helposti ajatellaan, että käännösteknologiat olisivat vain suurten yritysten käytettävissä. Nykyiset teknologiat ovat kuitenkin erittäin skaalautuvia ja soveltuvat loistavasti pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin.

Kerromme tässä blogikirjoituksessa, mitä käännösteknologioita on tarjolla ja mitä hyötyä niistä on myös pienille ja keskisuurille yrityksille.

Read More

Topics: Käännösmuisti, Konekääntäminen, Termipankki, pk-yritykset, käännösteknologiat

Miten valita kielipalveluiden toimittaja?

Posted by Antti Voutilainen on 27.8.2019 8:10

Yritysten käännöstarpeet vaihtelevat sekä yrityskohtaisesti että alakohtaisesti. Yhteistä kaikille kuitenkin on se, että kustannustehokkuus ja laatu halutaan pitää mahdollisimman korkealla. Siksi kielipalveluiden tarjoajan kilpailuttaminen on erittäin fiksua.

Kilpailuttamalla ja keskittämällä yritys voi säästää ideaalitilanteessa 30–50 prosenttia käännösten kokonaiskustannuksissa. Keskittäessä helpottuu myös kokonaiskustannusten seuraaminen. Keskittämisen myötä käännösten tilaaminen helpottuu esimerkiksi asiakasportaalin tai järjestelmäintegraation ansiosta. Tilaamisesta tulee paitsi helpompaa myös nopeampaa. Myös yrityksen sisäiset prosessit helpottuvat, kun käännöstilauksia ei tarvitse kierrättää organisaatiossa monella eri taholla.

Kilpailuttaminen ja keskittäminen tarjoavat siis avaimet kustannussäästöihin itse käännöksissä, mutta myös säästöä ajankäytössä.

Read More

Topics: kilpailuttaminen, kielipalveluiden toimittaja, tehostaminen

Miksi käyttäisit transcreationia monikielisessä markkinoinnissa?

Posted by Antti Voutilainen on 16.8.2019 10:13

Markkinoitaessa muilla kielillä viestin on oltava yhtä selkeä ja vetoava kuin alkuperäisellä kielellä. Sen vuoksi suora käännös ei aina ole paras ratkaisu markkinointimateriaalien kääntämiseen. Transcreation eli luova käännös tai luova tekstin tuottaminen palvelee juuri markkinoinnin lokalisointitarpeita.

Kerromme tässä blogikirjoituksessa, miksi transcreationia kannattaa hyödyntää monikielisessä markkinoinnissa. Samalla annamme vinkkejä siitä, mitä on syytä ottaa huomioon transcreation-toimeksiantoa tehtäessä.

Read More

Topics: Kansainvälistyminen, Transcreation, monikielinen markkinointi

Miksi markkinoisit useammalla kuin yhdellä kielellä?

Posted by Antti Voutilainen on 9.8.2019 8:48

Digitalisoituminen antoi markkinoijille uusia työkaluja entistä suurempien kohderyhmien tavoittamiseen. Työkalut eivät yksinään välttämättä riitä, sillä kutakin kohderyhmää pitää pystyä puhuttelemaan sen omalla kielellä.

Kerromme tässä blogikirjoituksessa, miksi monikielinen markkinointi kannattaa, ja annamme samalla vinkkejä markkinoinnin lokalisointiin.

Read More

Topics: Lokalisointi, Transcreation, Monikielinen SEO, monikielinen markkinointi

Miten lokalisoit tuotteesi uudelle kielelle

Posted by Antti Voutilainen on 1.8.2019 8:45

Yritykselläsi on loistava tuote, mutta kotimarkkinoiden kysyntä ei enää kasva. Kehittämällesi tuotteelle olisi analytiikan perusteella kysyntää ulkomailla, mutta kansainvälistyminen epäilyttää. Yrityksesi on jo tehnyt tunnusteluja laajentumisesta ulkomaille, mutta et ole varma, miten tuotteen lokalisointi kannattaisi toteuttaa.

Tässä blogikirjoituksessa kerromme, miten lähteä edistämään tuotteen tai palvelun kääntämistä ja lokalisointia uudelle kielelle. Annamme samalla muutaman vinkin, mitkä asiat kannattaa erityisesti ottaa huomioon.

Read More

Topics: Kulttuurierot, Lokalisointi, Kansainvälistyminen

Kuinka saada säästöjä käännösprosessista

Posted by Antti Voutilainen on 25.7.2019 8:24

Yrityksen vuosittaisen käännösvolyymin kasvaessa miljooniin sanoihin tai tuhansiin sivuihin on luonnollista, että investoinnin kustannustehokkuus alkaa pohdituttaa. Miten käännöksistä voi säästää? Mitä keinoja käännöskumppanilla on ja mitä itse voi tehdä asian eteen?

Kerromme tässä blogissa, millaisia työkaluja ammattimaisella käännöskumppanilla on investointikustannusten vähentämiseksi ja miten käännösten tilaaja pystyy omalta osaltaan vaikuttamaan siihen.

Read More

Topics: Käännösmuisti, Konekääntäminen, käännösprosessi

E-learning apuna ja tukena asiakaspalvelussa

Posted by Antti Voutilainen on 18.7.2019 9:59

Kaikille asiakaspalvelussa toimiville työntekijöille pitäisi kouluttaa uusi asiakashallintajärjestelmä nopeasti ja tehokkaasti. Lanseeraamme pian uuden tuotteen, ja siksi sekä myynti että asiakaspalvelu tarvitsevat tuotekoulutusta. Asiakastyytyväisyyden parantaminen on otettu tavoitteeksi koko ketjun tasolla. Nämä ovat varsin tuttuja tilanteita asiakaspalvelun parissa toimiville.

Koulutuksen järjestäminen suurelle kohderyhmälle, kuten asiakaspalvelulle, on aina vaativa tehtävä. Ensinnäkin tieto pitää saada jalkautettua kaikille, ja sen jälkeen olisi hyvä vielä varmistaa, että kaikki ovat sen omaksuneet.

Kerromme tässä blogissa, kuinka yritykset voivat hyödyntää e-learningia asiakaspalvelun parantamisessa. Esittelemme erilaisia koulutusvaihtoehtoja.

Read More

Topics: Verkkokoulutus, E-learning, asiakaspalvelu

Tilaa uusimmat blogijulkaisumme!

Blogien aiheet

Katso kaikki