AAC Global Blogi

Kieli- ja koulutusasiantuntijoidemme laatimaa maksutonta sisältöä innostamaan ja opettamaan

marraskuuta
14

Käännösten laatuun vaikuttaminen: 10 vihjettä käännösten parantamiseen

Kielipalvelujen ostajana voit vaikuttaa tilaamiesi käännösten laatuun paljon enemmän kuin usein ajatellaan.

Eikö olisikin hienoa, jos aikaa vaativia kyselyjä ja kustannuksia aiheuttavia tarkistuskierroksia tarvittaisiin vähemmän? Voit säästää aikaa ja rahaa lukemalla muutaman neuvon, jotka antaa kokenut käännösten kielentarkastaja.

Meillä kaikilla on kokemusta heikkolaatuisista käännöksistä tavalla tai toisella. Niitä näkyy virheinä elokuvien tekstityksissä, kirjoitusvirheinä tunnettujen tuotemerkkien mainoksissa sekä erikoisena termien käyttönä ja kömpelöinä lauseina teksteissä, jotka näyttävät jo ensisilmäyksellä ”selvästi käännetyiltä”. Mutta vaikka käännös ei olisikaan kielellisesti virheellinen, moni asia voi mennä pieleen käännösprosessissa. Jokaisella yrityksellä, asiakkaalla ja jopa yksittäisellä henkilöllä on omat mieltymyksensä tyylin, äänensävyn ja termien suhteen. Tämän lisäksi kielen laadun pitäisi olla täydellistä, jokaisen yksityiskohdan olla oikein ja ihannetapauksessa käännöksen pitäisi tuntua jopa alkuperäistä tekstiä paremmalta. Kuivakiskoisten teknisten kuvaustenkin pitäisi jotenkin kuulostaa kiehtovammilta kohdekielellä...

Käännösten laatuun voi siis vaikuttaa hyvin moni eri tekijä. Kerromme tässä kaikkein tärkeimmistä, jotta pystyt parantamaan omien käännöstesi laatua:

 • Suunnittelu
 • Lähtötekstin laatu
 • Aihealueosaaminen
 • Konteksti ja ohjeet
 • Viitemateriaalit
 • Hakukoneoptimointi
 • Tyyliopas ja ”luova toimeksianto”
 • Käännösmuistit, termistöt ja sanastot
 • Validointi ja palaute
 • Pitkäkestoinen yhteistyö ammattimaisen toimittajan kanssa

Nämä vihjeet voivat kuulostaa yksinkertaisilta, mutta todellisuudessa ne vaikuttavat käännösten laatuun hyvin paljon.

1. Suunnittelu

Luot perustan hyville käännöksille suunnittelemalla kääntämistä etukäteen ja varaamalla käännösprosessille riittävästi aikaa.

Jos sinun on viime hetkellä käännätettävä suuri määrä materiaalia, todennäköisesti se kyllä onnistuu, mutta käännöspalvelujen toimittaja voi joutua jakamaan työn usealle kääntäjälle, jotta se valmistuu aikataulussa. Lisäksi kääntäjät joutuvat työskentelemään kiireessä, mikä saattaa heikentää laatua. Useiden kääntäjien käyttäminen voi myös johtaa termien ja tyylin epäyhtenäisyyteen.

2. Lähtötekstin laatu

Käännös tai lokalisointi perustuu toimittamaasi lähtötekstiin. Varmista siis ensin, että se on kunnossa.

Mahdolliset virheet, puutteet, epäyhtenäiset termit tai epäselvät ilmaukset voivat vaikuttaa käännöksen laatuun. Sinulla voi mennä paljon aikaa vastatessasi kääntäjien kysymyksiin, tai käännös sisältää täysin samat ongelmat kuin lähtötekstikin. Siksi on tärkeää, että lähtöteksti on kirjoitettu niin hyvin, että kääntäjä ymmärtää sen eikä hänen tarvitse arvailla mitään. Kysymysten lähettäminen ja vastausten odottaminen vie arvokasta aikaa käännösprosessin kuluessa.

Käännösten-parantaminen

3. Aihealueosaaminen

Paras laatu voidaan varmistaa ohjaamalla käännöstoimeksiannot kääntäjälle tai käännöstoimistolle, joka tuntee juuri kyseisen aihealueen tai tekstityypin.

Jos kääntäjällä ei ole kokemusta tietystä aihealueesta, lopputulos ei välttämättä vastaa odotuksia. Lisäksi kääntäjän täytyy tietää, mitkä ovat kussakin tapauksessa luotettavimmat termilähteet. Esimerkiksi lääketieteellisiin teksteihin erikoistunut kääntäjä ei välttämättä tunne juridisten tekstien käsitteitä ja erikoistermejä.

Kääntäjät yleensä ilmoittavat omat erityisalueensa eivätkä ota toimeksiantoja oman osaamisalueensa ulkopuolelta. Käännöstoimistot käyttävät yleensä testattuja ja eri aihealueilla hyviksi osoittautuneita kääntäjiä, mikä lisää luotettavuutta.

4. Konteksti ja ohjeet

On erittäin hyödyllistä antaa tietoa käännettävien ja lokalisoitavien tekstien kontekstista. Mikä on tekstin tarkoitus, ja missä sitä tullaan käyttämään? Konteksti voidaan kuvata hyvinkin yksityiskohtaisesti, jotta vältetään väärät tulkinnat ja muut virheet.

Lyhyenkin tekstin käännättäminen ilman kontekstia tai tietoa tekstin käyttötarkoituksesta voi johtaa epäjohdonmukaisuuksiin. Jos kääntäjä saa eteensä vaikkapa vain muutaman lauseen verran teknisiä ohjeita, joissa ei mainita tuotteen nimeä tai loppuasiakasta, hänen voi olla vaikea kääntää terminologia oikein. On myös hyvä muistaa, että mitä lyhyempi teksti on, sitä vaikeampaa on etsiä tietoa tuotteesta tai yrityksestä. Siksi kielipalveluja tilattaessa palvelun toimittajalle kannattaa aina kertoa, missä materiaalia on tarkoitus käyttää.

5. Viitemateriaalit

Kääntäjät käyttävät työssään viitemateriaaleja ja sanastoja, jotka toimitat käännöstilauksen mukana. Usein heidän täytyy tehdä myös taustatutkimusta. Esimerkiksi yrityksen lokalisoiduilta verkkosivuilta voi löytyä arvokasta tietoa termeistä, tuotteiden ja palvelujen nimistä sekä viestintätyylistä.

Kääntäjä voi käyttää viitemateriaaleja, kuten verkkosivustoa tai muuta kohdekielelle jo käännettyä sisältöä, myös muilla tavoilla. Jos esimerkiksi käännösmuistista löytyy termistä useita vaihtoehtoja, kääntäjä voi tarkistaa, mitä vaihtoehtoa on käytetty verkkosivustossa – se on oletettavasti oikea.

2019-07-01_Horizontal_Why-to-Choose-LSP_1

6. Hakukoneoptimointi

Kaikista verkkokokemuksista 93 % alkaa hakukoneen kautta.* Sen takia markkinointisisältö kannattaa nykyään aina optimoida hakukoneiden toiminnan kannalta. On syytä varmistaa, että hakukoneet löytävät sisältösi ja se näkyy mahdollisten asiakkaittesi hakutuloksissa.

Koska hakukoneoptimointi alkaa lähtötekstin tasolla, siinä täytyy olla aiheeseen liittyviä avainsanoja, jotka ohjaavat verkkoliikennettä yrityksesi sivuille ja siellä oikeaan sisältöön. Jotta käännös toimii tässä suhteessa yhtä hyvin kuin alkuperäinen teksti, kohdekielten hakukoneoptimoidut termit kannattaa päättää ennen kääntämistä. Tämä tarkoittaa, että tehdään monikielinen hakukoneoptimointi (search engine optimization, SEO).

Jos sinulla on käännettävää markkinointisisältöä, käännöspalvelujen toimittajan kanssa kannattaa keskustella hakukoneoptimoinnista ja määritellä terminologia kullakin kohdekielellä ennen kääntämisen aloittamista. Voit lukea lisää monikielisestä hakukoneoptimoinnista tästä. Lisätietoja hakukoneoptimoinnista on täällä ja täällä.

*Lähde: imFORZA

7. Tyyliopas ja luova toimeksianto

Jos yritykselläsi on tyyliä ja äänensävyä koskevia ohjeistuksia, ne kannattaa koota tyylioppaaseen. Tyylioppaan on hyvä olla mahdollisimman tiivis, eikä siihen pidä sisällyttää mitään yleisiä kielioppisääntöjä, vaan vain yrityskohtaista tietoa, kuten seuraavat asiat:

 • Mitä kielivarianttia käytetään (esimerkiksi britti- vai amerikanenglantia)?
 • Onko yrityksellä määritelty äänensävy (tone of voice)?
 • Mitä terminologiaa tai hakukoneoptimoituja termejä käytetään?
 • Käytetäänkö jotain tietynlaista tyyliä?

Muista pitää tyyliopas mahdollisimman tiiviinä.

Jos kyseessä on ns. transcreation eli luova käännös, sitä varten kannattaa laatia myös ”luova toimeksianto” (briiffi). Siinä annetaan tuotettavan materiaalin suuntaviivat, kuten kohdeyleisö, kampanjan tarkoitus, käytettävä äänensävy ja niin edelleen. Lue tämä blogikirjoitus, jos haluat lisätietoa siitä, mitä luovan toimeksiannon tulee sisältää.

8. Käännösmuistit, termistöt ja sanastot

Virheellinen terminologia on yksi yleisimmistä ongelmista, joihin asiakkaat törmäävät käännöksissään.* Jos asiakkaana käyt läpi ja korjaat käännökset ja lähetät ne palautteena takaisin käännöspalvelujen toimittajalle, muutokset voidaan viedä käännösmuistiin (kaikki käännöksesi sisältävään tietokantaan). Näin toimittajan on helpompi käyttää oikeaa terminologiaa tulevissa toimeksiannoissa.

Termipalaute kannattaa lisätä myös termistöön tai sanastoon, koska se on paras keino varmistaa oikean terminologian käyttö jatkossa. Pyydä siis toimittajaa tekemään termistö! Palautettasi voidaan käyttää termistöjen ja käännösmuistien ylläpitämiseen sekä termien ja tiettyjen ilmaisujen päivittämiseen.

Screenshhot_TB_TM

Kun kääntäjät oppivat, mitä terminologiaa juuri sinun käännöksissäsi pitää käyttää, he noudattavat sitä koko ajan paremmin. Ajan mittaan käännöksiin tarvitaan vähemmän korjauksia, mikä vähentää omaa työmäärääsi. Säästät sekä aikaa että rahaa antamalla riittävästi palautetta projekteista. Lue referenssitapauksestamme ABB:n termipankista ja siitä, miten ABB käsittelee terminologiaa.

*Lähde: Acolad

9. Validointi ja palaute

Kerro palveluntoimittajalle, mitä mieltä olet saamistasi palveluista. Kerro sekä positiiviset että negatiiviset asiat mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Jotta oikea äänensävy löytyy ja käytetään oikeaa terminologiaa, on erittäin hyödyllistä, että annat asiakkaana palautetta tehdystä työstä. Jos annat palautetta, käännöspalvelujen toimittajalla on seuraavalla kerralla paremmat lähtökohdat kääntää tekstisi haluamallasi tavalla.

Joillakin asiakkailla validointi on kiinteä osa käännösprosessia kaikissa toimeksiannoissa, ja validointia tehdään jatkuvasti. Se tarkoittaa, että asiakas tarkistaa ja hyväksyy kaikki käännökset, ennen kuin ne katsotaan lopullisiksi. Yksi esimerkki tästä on referenssitapauksemme Esri, josta käy ilmi validoinnin ja jatkuvan parantamisen merkitys.

Joillakin yrityksillä validointivaihe on mukana vain strategisten asiakirjojen, kuten vuosikertomusten ja tilinpäätösten, tai teknisten tietojen käännöksissä. Yleisesti ottaen on hyvin suositeltavaa ottaa validointivaihe käyttöön yhteistyösuhteen alussa, koska silloin on parhaat mahdollisuudet tehdä asiat alusta asti oikein. Jos haluat saada yrityksellesi parhaat mahdolliset käännökset, validoinnin lisääminen käännösprosessiin voi olla tärkeää.

10. Pitkäkestoinen yhteistyö ammattimaisen toimittajan kanssa

Useimmat käännöstoimistot ja freelancekääntäjät käyttävät työkaluja kääntämiseen, lokalisointiin ja terminologian hallintaan. Teknologiaa käytetään käännösprosessin parantamiseen eli käännösten tallentamiseen, laatutarkistuksiin, termien keräämiseen ja tallentamiseen. Kaikista näistä on etua seuraavissa toimeksiannoissa.

Koska niin monet tekijät vaikuttavat käännösten laatuun, hyvä yhteistyö ja viestintä palveluntoimittajan kanssa on erittäin tärkeää. Pitkäaikaisessa yhteistyösuhteessa kaikki käännöksesi kootaan käännösmuisteihin ja muisteja ylläpidetään viemällä niihin myös haluamasi korjaukset. Samalla tavalla käännöstoimisto voi luoda myös termistön tai sanaston, johon uusia termejä lisätään jatkuvasti.

 

Ota meihin yhteyttä, niin voimme keskustella seuraavasta käännösprojektistasi!

Lokalisointi Kääntäminen Käännöstoimisto käännöspalvelut

Anna Segerpalm

Anna Segerpalm

Anna is a language specialist with a marketing background, and she has substantial experience in writing business texts. She works as a marketing coordinator as well as a content creator and blogger and she believes strongly in content marketing and the value of producing engaging, actionable content. Outside work she enjoys spending time with her two lovely children as well as jogging, reading and enjoying the cultural and culinary pleasures of beautiful Stockholm.

Tilaa uusimmat blogijulkaisumme!

Blogien aiheet

Katso kaikki