AAC Global Blogi

Kieli- ja koulutusasiantuntijoidemme laatimaa maksutonta sisältöä innostamaan ja opettamaan

marraskuuta
19

Miksi ulkoistaisit hakusanatutkimuksen käännöstoimistolle?

Yrityksen hakukonemarkkinointi voi olla huippuunsa hiottua kotimarkkinoilla, mutta kuinka pitäisi menetellä, kun toimintaa aiotaan laajentaa ulkomaille? Miten voidaan varmistua, että yhtä hyvään hakukonenäkyvyyteen päästään myös muilla kielialueilla?

Kerromme tässä blogissa, mitä lisäarvoa käännöspalveluiden tarjoaja voi tuoda hakusanatutkimukseen ja monikieliseen hakukonemarkkinointiin.

Miten hyödyt käännöstoimistolle ulkoistamisesta?

Hakukonemarkkinointi on yksi haastavimmista markkinoinnin muodoista, koska algoritmit muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Hakukonemarkkinointia on toisaalta helpointa optimoida, koska kaikkea tekemistä voidaan mitata ja analysoida. Ei siis ole ihme, että siihen panostetaan ja osaaville tekijöille riittää kysyntää.

Tulokset

Tekninen osaaminen ja kotimarkkinoiden tunteminen eivät välttämättä riitä, kun katse käännetään uusille markkinoille ja mukaan tulee uusi kieli tai uusia kieliä. Helposti ajatellaan, että kotimarkkinoilla toimivat avainsanat toimivat myös uusilla markkinoilla, kunhan ne käännetään.

Totuus on, että monikielinen hakukoneoptimointi on tehtävä yhtä huolellisesti kuin sama työ alkuperäisellä, kotimarkkinoiden kielellä. Paikallinen kieli, paikalliset hakusanat ja paikallinen kulttuuri pitää aina tuntea.

Jos avainsanat käännetään ja sitten tuijotetaan vain käännettyjen avainsanojen hakumääriä, voi käydä niin, että avainsanat ovatkin paikallisissa olosuhteissa hyödyttömiä tai suorastaan harhaanjohtavia. Otetaan esimerkiksi tällainen kielestä X suoraan käännetty verkkosivun osoite: www.yritys.com/sektori/biotieteet/apteekki? Miksi se ei toimi? Apteekki-sanan käyttö oli erittäin houkuttelevaa, koska hakusanatutkimuksen mukaan sillä oli suuri määrä hakuja, mutta vain vähän kilpailua. Yrityksen toiminta ei kuitenkaan liittynyt mitenkään apteekkiin. Biotieteet-sanan hakumäärät olivat kohtalaiset ja kilpailua vain vähän, mutta itse sana ei avaudu kaikille. Sektori taas on hyvä esimerkki suorasta käännöksestä, jossa hakukonekäyttöä ei ole välttämättä ajateltu ollenkaan. Aika harva yritys käyttää toimialasta puhuessaan sektori-sanaa. Tässä tapauksessa yrityksen toimintaa paremmin kuvaava ja samalla paremman hakutuloksen antava osoite olisi ollut www.yritys.com/toimiala/lääketeollisuus/lääketiede. 

2019-18-11-SEO-outsourcing-visualization-FI

*Yllä oleva esimerkki on peräisin aidosta asiakascasesta. Visualisoinnissa hyödynnettiin AAC:n omia verkkosivuja.

Hyvä esimerkki vakiintuneiden englanninkielisten hakutermien käytöstä on IoT eli esineiden internet. Onko IoT-lyhenne vakiintunut kohdemarkkinoilla, vai onko sillä jokin paikallinen vastine, joka toimii paremmin? Laajalti yleistyneitä termejä tulee helposti käytettyä avainsanoina, mutta ne eivät välttämättä ole juuri niitä sanoja, joita paikalliset käyttävät etsiessään tietoa.

Edellä kuvatut karikot voi välttää helpommin, kun hyödyntää hakukoneoptimoinnissa paikallisen kielen, kulttuurin ja hakutavat tuntevan apua. Tässä käännöspalvelun tarjoajan asiantuntemus voikin olla kullan arvoista, sillä laajan kääntäjäverkoston ansiosta paikallistuntemusta on saatavissa miltei kaikkialta maailmasta. Samasta verkostosta löytyy myös kääntäjiä, jotka tuntevat hakukoneoptimoinnin lainalaisuudet. Ammattikääntäjän apu on todella tärkeää silloin, kun itse ei ymmärrä kohdekielestä mitään.

Konkreettisimmin käännöspalvelun tarjoajan tuoma lisäarvo näkyy hakukonemarkkinoinnin tuloksissa. Parasta on tietenkin se, että tuloksia voi mitata helposti.

Jatkuva kehitys

Hakukonemarkkinoinnin tärkeimpiä etuja on sen mitattavuus. Tuloksia on helppo analysoida ja niiden perusteella voidaan tehdä korjaavia toimenpiteitä. Perusajatus on se, että sivuja kehitetään jatkuvasti ja samalla tehdään optimointitoimia, joilla varmistetaan hyvä hakukonenäkyvyys. Ajan mittaan käytettyjen avainsanojen painotukset voivat muuttua ja tarvetta voi tulla myös uusille avainsanoille.

Hakukonemarkkinointi on jatkuvaa kehitystyötä, ja siksi siinä korostuu yhteistyö käännöstoimiston kanssa. Synergiaedut toteutuvat, kun osapuolet ymmärtävät toistensa tarpeet. Käännöstoimistossa pystytään parantamaan parhaiden avainsanojen löytämiseksi tehtävää työtä ja käännöksiä pystytään hiomaan hakukonenäkyvyyden kannalta paremmiksi. Tilaaja puolestaan saa tarkempaa tietoa siitä, mitä käännöstoimisto tarvitsee hioakseen työnsä huippuunsa.

Kun kehitys on jatkuvaa, myös tulokset parantuvat jatkuvasti.

2019-11-15-SEO-outsourcing-illustration

Kumppanuuden hyödyt

Yhteistyö voi parhaimmillaan kehittyä saumattomaksi kumppanuudeksi. Dialogi on helpompaa ja toisen tarpeita ymmärretään paremmin. Tämä antaa hienot eväät toiminnan jatkuvaan parantamiseen myös hakusanatutkimuksessa ja hakukoneoptimoinnissa.

Kumppanuuden etuihin kuuluu tietenkin myös mahdollisuus hyödyntää käännösteknologioita. Jos yrityksen markkinointistrategiaan kuuluu monikielinen sisältömarkkinointi, käännösmuistin käyttö auttaa pienentämään sen kokonaiskustannuksia. 

Monikielisessä hakukoneoptimoinnissa termipankki on usein hyvä työkalu. Siellä voidaan ylläpitää varsinaisten termien lisäksi avainsanatutkimukseen perustuvia avainsanoja. Termipankista on apua paitsi yritykselle itselleen myös kääntäjille, jotka voivat tarkistaa sieltä käännöksiin hakukonenäkyvyyden kannalta parhaimmat termit. Termipankkia on tietysti päivitettävä säännöllisesti. Jos käännösteknologiat eivät ole vielä tuttuja, lue aiempi blogikirjoituksemme aiheesta.

Yhteistyöllä ja ymmärryksellä parempia tuloksia

Monikielinen hakukoneoptimointi eli SEO on periaatteessa yhtä helppoa tai vaikeaa kaikilla kielillä. On vain tunnettava paikallinen kieli, kulttuuri ja hakutavat.

Käännöstoimiston puoleen käännytään usein vasta siinä vaiheessa, kun esimerkiksi verkkosivuja ja muita verkkosisältöjä lähdetään kääntämään uudelle kielelle. Silloin käännöstoimistolle kannattaa kyllä toimittaa lista kotimarkkinoilla toimivista avainsanoista, mutta vielä tärkeämpää on kertoa, että tarvitaan monikielinen hakukoneoptimointi. Näin kohdemarkkinoilla parhaiten toimivat avainsanat pystytään analysoimaan ja valitsemaan jo ennen kääntämistä. Kotimarkkinoiden avainsanalista on arvokasta pohjatietoa, mutta suorat käännökset ilman optimointipainotusta voivat johtaa toivottua heikompiin tuloksiin. Pitää muistaa, että käännöksen ensisijainen tehtävä on välittää viesti mahdollisen muuttumattomana toisella kielellä. Kääntäjä ei siis tee käännöksen yhteydessä hakusanatutkimusta, vaan tutkimuksen pitäisi olla tehtynä ja tulosten käytettävissä, kun kääntäjä aloittaa työnsä. Kaikki kääntäjät eivät hallitse hakukoneoptimointia, eli työhön tarvitaan usein toinen tekijä.

Yhdessä kehittyminen on polku parempiin tuloksiin ja suurempaan asiakastyytyväisyyteen käännöstoimistoa kohtaan. Kun yritys keskittää monikielisen hakukoneoptimoinnin yhdelle käännöspalvelun tarjoajalle, se hyötyy keskittämisestä myös taloudellisesti, kun käännösteknologioita pystytään hyödyntämään huomattavasti paremmin.

Käännöstoimisto ei siis ole se välttämätön paha, kun lähdetään tekemään monikielistä hakukoneoptimointia. Käännöstoimiston vahvuus on juuri kielten osaaminen ja paikallisten kulttuurien tuntemus. Yhdistämällä ne monikieliseen hakukonemarkkinointiin saadaan tehtyä se viimeinen silaus, jolla kohderyhmä tavoitetaan entistä paremmin.

Oletko toteuttamassa monikielistä hakukoneoptimointiprojektia? Tarvitsetko hakusanatutkimusta uudelle kielelle? Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme auttavat sinua eteenpäin projektissasi. Lue myös aiempi blogikirjoituksemme transcreationista.

 

Lataa maksuton e-kirja: Monikielinen SEO ja sisältömarkkinointi

Hakukoneoptimointi Monikielinen SEO Hakusanatutkimus

Antti Voutilainen

Antti Voutilainen

Antti Voutilainen works as a marketing content writer producing engaging and relevant content for our customers. His experience in customer service and sales has taught him how vital true customer insight and effective content marketing are today. Now his focus is only helping customer to find the perfect solution for their specific needs.

Tilaa uusimmat blogijulkaisumme!

Blogien aiheet

Katso kaikki