AAC Global Blogi

Kieli- ja koulutusasiantuntijoidemme laatimaa maksutonta sisältöä innostamaan ja opettamaan

huhtikuuta
25

Minkälaisia virheitä englantia vieraana kielenä käyttävät useimmin tekevät sitä kirjoittaessaan?

Kirjoittamisessa on aina tärkeintä saada viestinsä perille täsmällisesti ja selkeästi. Tämä pätee yhtä hyvin vieraalla kielellä kuin äidinkielelläkin kirjoitettaessa.

Yksikään kirjoittaja ei halua lukijoiden huomion kiinnittyvän kielioppi-, välimerkki- tai termivirheisiin. AAC tarkistaa ja editoi säännöllisesti asiakkaidensa kirjoittamia tekstejä.

Taitavatkin kirjoittajat tekevät toisinaan perusluonteisia kielioppivirheitä.

Kuvaan tässä blogikirjoituksessani lyhyesti muutamia yleisimpiä virheitä, joita olen havainnut englantia vieraana kielenä käyttävien kirjoittajien tekevän. Tilan rajallisuuden vuoksi en pysty tässä käsittelemään yksittäisiä virheitä kovinkaan syvällisesti. Jos kuitenkin haluaisit tietää enemmän aiheesta tai haluaisit ammattimaisen englantia äidinkielenään käyttävän kielentarkistajan lukevan tekstisi, ota yhteyttä AAC:hen ja pyydä meiltä lisätietoja kielentarkistuspalveluistamme – tai osallistu vaikkapa järjestämällemme kielikurssille, jonka tavoitteena on tehdä sinusta entistä parempi kirjoittaja.

Seuraavassa esitetyt esimerkit liittyvät pääosin suomenkielisten kirjoittajien laatimiin teksteihin, koska suurin osa tarkistamistani teksteistä on sellaisia. Useat esittämäni havainnot koskevat kuitenkin kaikkia kirjoittajia heidän äidinkielestään riippumatta.

KIELIOPPI

Nykyiset aikamuodot

Taitavatkin kirjoittajat tekevät toisinaan perusluonteisia kielioppivirheitä. Yksi useimmin esiintyvistä virheistä liittyy kahden englannin preesensmuodon, yleispreesensin ja kestopreesensin sekoittumiseen keskenään. Suomenkielisten kirjoittajien on usein vaikeaa hahmottaa, kumpaa näistä tulisi käyttää, koska suomessa on vain yksi preesensmuoto.

Yleispreesensiä (”I do something”) käytetään lähtökohtaisesti yleisluontoisissa toteamuksissa sekä viitattaessa tosiasioihin ja toistuviin tai säännöllisiin tapahtumiin: I am Spanish. I work in Stockholm. I get up early every morning. Our company operates in the IT sector.

Kestopreesensiä (”I am doing something”) käytetään viitattaessa jatkuviin asiantiloihin, päättymättömiin tapahtumiin ja tilapäisiin olosuhteisiin: I am learning Swahili. I am working in Brussels this week. We are entering the American market.

Menneet aikamuodot

Monissa kielissä on myös erilaisia menneiden aikamuotojen käyttöä määrittäviä sääntöjä. Saksassa, italiassa, ranskassa ja suomessa käytetään usein perfektiä (”I have done it”) siinä, missä englantia äidinkielenään käyttävä kirjoittaja käyttäisi imperfektiä (”I did it”).

Jos tapahtuma on päättynyt ja sen ajankohta menneisyydessä on tiedossa, englannissa käytetään imperfektiä: On March 13, the Board decided on the purchase.

Perfektiä käytetään viitattaessa menneeseen tapahtumaan, jonka merkitys ulottuu nykyhetkeen, tai kuvattaessa nykyistä asiantilaa, joka on seurausta menneestä tapahtumasta: I have never been to Denmark.

(Ja mitä tulee kestoperfektiin – älä edes kysy!)

Futuuri

Yksi niistä suomen kielen ominaisuuksista, joihin en ole vieläkään tottunut, on kieliopillisen futuurin puute. Suomalaiset käyttävät tulevaisuuteen viitatessaan preesensiä, ja ajankohta, josta on kyse, käy yleensä ilmi kontekstista.

Englannissa taas käytetään tulevaisuuteen viitattaessa vähintään neljää rakennetta: yleisfutuuria (will), ”going to” -rakennetta sekä kesto- ja yleispreesensiä. Kutakin näistä käytetään eri yhteyksissä. Joskus niitä voidaan käyttää toistensa asemesta, joskus taas ei.

  • Will -rakennetta käytetään ennakoitaessa yksioikoisesti tulevaisuutta, tehtäessä tarjouksia ja ilmaistaessa myöntyväisyyttä: It will rain tomorrow. I’ll write the report.
  • Going to -rakennetta käytetään kuvailtaessa suunnitelmia ja aikomuksia sekä ennakoitaessa tulevaisuutta senhetkisten havaintojen perusteella: We are going to buy a new car. Look at those clouds – it’s going to rain.
  • Kestopreesensiä käytetään kuvailtaessa tulevia järjestelyjä: We are meeting them tomorrow at 10 a.m.
  • Yleispreesensiä käytetään viitattaessa aikataulutettuihin tapahtumiin: Their plane arrives at noon. The conference starts on Monday

”Suunnitelmien ja aikomusten” ja ”järjestelyjen” välinen ero ei aina ole selkeä, ja näitä muotoja voidaankin usein käyttää toistensa asemesta.

(Jätän tässä kokonaan käsittelemättä about to-rakenteen sekä kestofutuurin, futuurin perfektin ja futuurin kestoperfektin.)

 

eBook_howtosave40_fi1.jpg

 

Prepositiot ja artikkelit

Seuraavana kirjoittajien – ja erityisesti suomenkielisten kirjoittajien – tekemien kielioppivirheiden listalla ovat englannin prepositioihin ja artikkeleihin liittyvät virheet. Suomessa ei käytetä näistä kumpiakaan – niiden sijaan käytössä on muutama postpositio ja joukko sijamuotoja.

Englannin prepositiot ja suomen sijapäätteet eivät aina vastaa tarkasti ja täsmällisesti toisiaan. Kun monilla englannin verbeillä ja substantiiveilla on vielä alisteisia prepositioita, suomenkielisten kirjoittajien on lähes mahdotonta löytää niistä joka kerralla juuri se oikea.

20 erilaista erikoistapausta ja poikkeusta

Muissa kielissä, joissa käytetään prepositioita, saatetaan edellyttää preposition käyttöä silloinkin, kun sitä ei englannissa käytetä lainkaan – ja tietyissä tilanteissa edellytetyt prepositiot saattavat olla niissä erilaisia kuin englannissa. Esimerkiksi espanjan yleisprepositio a voi englanniksi käännettäessä saada muodon to, at, by tai for.

Sama koskee soveltaen artikkeleita. Suomessa ei käytetä lainkaan artikkeleita, ei määräisiä (the) sen enempää kuin epämääräisiäkään (a/an). Englannin artikkelien hallitseminen on pahamaineisen vaikeaa: vaikka niihin liittyvät perussäännöt eivät ole mitenkään suunnattoman monimutkaiset, poikkeusten määrä on valtava.

Michael Swan käyttää kirjassaan Practical English Usage vain suunnilleen sivun verran sääntöjen luettelemiseen, mutta niiden selittämiseen kunnolla häneltä menee kahdeksan sivua – minkä jälkeen hän listaa 20 erilaista erikoistapausta ja poikkeusta.

sANASTO JA TERMINOLOGIA

Englannin kielessä on paljon sanoja. Vaikka kukaan ei tiedä niiden tarkkaa lukumäärä, niin varsin paljon kertoo se, että Oxford English Dictionaryn toinen laitos käsittää 20 nidettä ja mainitsee 171 476 sanan olevan ”tällä hetkellä käytössä”.

Selvää onkin, että englannissa on huomattavasti enemmän sanoja kuin muissa vastaavissa kielissä. Meille, jotka käytämme englantia äidinkielenämme, tämä on erinomaisen hieno juttu vaikkapa haeskellessamme juuri sitä sanaa, joka ilmaisee asian kaikkein hienovaraisimmatkin vivahteet mahdollisimman täydellisesti. Niille, joiden äidinkieli ei ole englanti, tämä kielen piirre näyttäytyy huomattavasti vähemmän hienona.

Esimerkiksi sanat effective (sellainen, joka onnistuu tuottamaan halutun tuloksen) ja efficient (sellainen, joka tuottaa halutun tuloksen ilman ajan tai resurssien hukkaa) eroavat englannissa käsitteellisesti jonkin verran toisistaan. Sekä suomessa (tehokas) että ruotsissa (effektiv) niiden vastineena käytetään kuitenkin vain yhtä sanaa.

kaksinaamaiset kaverit

Oma lukunsa ovat niin sanotut ”kaksinaamaiset kaverit” – ilmaukset, jotka vaikuttavat sellaisilta, että ne voi kääntää sanasta sanaan toiselle kielelle merkityksen muuttumatta, mutta joiden kohdalla moinen olisi itse asiassa täysin väärä valinta. Perusesimerkki tällaisesta ilmauksesta on suomen kielen adjektiivi operatiivinen. Kuulostaa yksinkertaiselta – senhän on pakko olla englanniksi ”operative”, onhan? Valitan, väärä vastaus.

 “nappasin vain jonkin sanan sanakirjasta”

Englannissa adjektiivi operative tarkoittaa ”jotakin, joka on toiminnassa”, toisin sanoen sellaista, joka ei ole rikki vaan toimii. Tässä yhteydessä oikea sana on todennäköisesti operational. (Paitsi tietysti siinä tapauksessa, että sanaa käytetään lääketieteellisessä yhteydessä merkityksessä ”jokin, joka liittyy kirurgiaan”, jolloin ”operative” on oikea valinta. Tämä ei siis todellakaan ole aivan yksinkertaista...)

Sanakirjojen käyttö

Sitten ovat vielä virheet, joita itse kutsun ”nappasin vain jonkin sanan sanakirjasta” -virheiksi. Jos tehtävänä on kääntää jokin tietty ilmaus, yhtenä vaihtoehtona on luonnollisesti etsiä käännös kaksikielisestä sanakirjasta. Tällöin kääntäjä kuitenkin löytää usein edestään pitkän luettelon mahdollisia vastineita, joista pitäisi valita sopivin.

Missä tahansa kaksikielisessä sanakirjassa esitetään esimerkiksi suomessa varsin usein esiintyvälle ilmaukselle kokonaisuus kymmenkunta eri vastinetta, mutta hyvin vähän tai ei lainkaan tietoa siitä, missä tilanteissa kutakin vaikkapa seuraavista pitäisi käyttää: completeness, totality, whole, unity, integrity, entity, body, in the aggregate, in its entirety, altogether, as a whole

Kirjoittaja, joka etsii ilmaukselle sopivaa käännöstä, saattaa hyvinkin joutua kiusaukseen poimia sanakirjan tarjoamasta luettelosta vastine, joka vaikuttaa asialliselta ja ”kuulostaa hyvältä”. Todennäköisintä kuitenkin on, että valittu vastine ei ole sopiva – ja jos se on entity, niin on lähes taattua, että valinta on väärä! Tällaisissa tapauksissa paras ratkaisu on yleensä ilmaista asia toisin, käyttämättä kyseistä sanaa lainkaan.

Jos olet havainnut tekeväsi säännöllisesti edellä kuvatun kaltaisia virheitä kirjoittaessasi englanniksi etkä ole varma, miten voisit päästä niistä eroon, ota yhteyttä AAC Globaliin ja pyydä meiltä lisätietoja kielentarkistus- ja editointipalveluistamme. Myös kielikoulutuspalveluistamme saattaa olla sinulle hyötyä.

Seuraavassa blogikirjoituksessani tarkastelen rakenteellisia ja tyyliin liittyviä tekijöitä, jotka kaikkien englanniksi kirjoittavien on aihetta huomioida, sekä ammattimaisen editoinnin hyötyjä.

Jos haluat lisätietoja sisällöntuotannosta ja tekstin editoimispalveluistamme, ota yhteyttä! 

 OTA YHTEYTTÄ!

Kielitaito Kielivinkit Englannin kieli kirjoittaminen englanniksi

Kieron Norris

Kieron Norris

Kieron Norris has been working in the English language profession for over 15 years. He is currently the senior reviewer at AAC Global, where he reviews and copy-edits texts, as well as performing quality assurance duties.

Tilaa uusimmat blogijulkaisumme!

Blogien aiheet

See all