AAC Global Blogi

Kieli- ja koulutusasiantuntijoidemme laatimaa maksutonta sisältöä innostamaan ja opettamaan

syyskuuta
08

Ratkaise sähköiseen kaupankäyntiin liittyvät käännöshaasteet cms-integraation avulla

Sähköinen kaupankäynti on vähittäismyynnin tulevaisuutta, ja tulevaisuus on jo täällä!

Tässä blogissa esiintyy paljon lyhenteitä ja tuotenimiä. Tästä listasta voit kätevästi varmistaa, mihin ne viittaavat:

  • ERP – Tuotannonohjaus (Enterprise Resource Planning). ERP-järjestelmä auttaa yrityksiä käsittelemään hallintonsa, suunnittelunsa ja logistiikkansa tehtävät kokonaan tai osittain. ERP-järjestelmiin sisältyvät toimitusketju, tuotanto, operatiiviset toiminnot, raportointi ja HR-toiminnot.
  • CMS – Sisällönhallintajärjestelmä (Content Management System). Työkalu, joka pitää kirjaa tiedostojen ja julkaisujen eri versioista. Joissakin CMS-järjestelmissä on erityistoimintoja monikielisten verkkosivujen ja muun sisällön päivittämiseen. Tarjolla on kaupallisia järjestelmiä, kuten Episerver, joka on web-sisällön hallintajärjestelmä ja sähköisen kaupankäynnin alusta, sekä avoimen lähdekoodin järjestelmiä, kuten WordPress.
  • TMS – Käännöksenhallintajärjestelmä (Translation Management System).
  • PIM – Tuotetiedon hallinta (Product Information Management). Järjestelmä, joka käsittelee tuotteita koskevia tietoja helposti hallittavalla tavalla. Se huolehtii tietojen yhdenmukaisuudesta ja oikeellisuudesta ja toimittaa tuotetiedot eri kanaviin.
  • API – Ohjelmointirajapinta (Application Programming Interface). Eri ohjelmistojen välinen rajapinta, jonka kautta toteutetaan viestintä ja tiedonsiirto eri ohjelmistojen kesken.
  • Hybris – SAP:n omistama sähköisen kaupankäynnin alusta

 

Pohjoismainen sähköinen kaupankäynti menestyy ja kasvaa tasaisesti vuodesta toiseen. Tämän markkinan potentiaali on valtava ja lupaava, varsinkin kun kansainvälinen ulottuvuus otetaan huomioon.

Mahdollisuus tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen ulkomaisilla markkinoilla ja useiden eri kanavien kautta eri puolille maailmaa avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia kasvaville ja vakiintuneille yrityksille, jotka ovat saavuttaneet menestyksekkään aseman kotimarkkinoillaan ja etsivät mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa entisestään.

Monilla online-kauppiailla, sekä B2B- että B2C-kauppaa harjoittavilla, on kuitenkin merkittäviä haasteita, koska he tarjoavat valtavan määrän tuotteita verkossa, mikä edellyttää monikielisten verkkosivustojen kääntämistä ja lokalisointia. Kokemuksemme asiakkaiden kanssa toimimisesta on opettanut meille, että asiaan liittyy kolme pääasiallista haastetta, jotka kuvailemme seuraavassa.

 

CMS_blog_headline_1_constantly_updated_.jpg

 

Verkkokaupan ylläpitäjät päivittävät yleensä tuoteluetteloitaan jatkuvasti, joskus jopa päivittäin. Kun uusia tuotteita tuodaan markkinoille tai päivitettyjä versioita tulee saataville, niiden mukana tulee tavallisesti uusia tekstejä.

Monikielisten sähköisen kaupan sivustojen ylläpitäjien täytyy viedä kaikki alkuperäiseen sivustoon tehdyt muutokset myös muihin kieliversioihin. Tämä saa aikaan jatkuvan mutta mahdollisesti epätasaisen virran pieniä ja suuria tekstiosioita, jotka täytyy kääntää ja julkaista nopeasti.

Erityisen hankalia tapauksia ovat ne, kun verkkokaupan ylläpitäjä haluaa päivittää vain joitakin maakohtaisista sivustoistaan uusilla tiedoilla, esimerkiksi jos tiettyä tuotetta ei voida toimittaa kaikille markkinoille. On selvää, että tietojen päivittäminen varmuudella kaikkialle, missä ja milloin myyjä haluaa, on monimutkainen ongelma.

 

 

CMS_blog_headline_2_complex_.jpg

 

Jos käytettävissä ei ole helppoa tapaa poimia uusia tai muuttuneita osioita sisällönhallintajärjestelmästä, asiakkaat turvautuvat usein jompaankumpaan kahdesta menetelmästä. He joko siirtävät tekstiä manuaalisesti kopioimalla ja liittämällä sitä CMS-järjestelmästä Word- tai Excel-asiakirjaan tai vievät kaiken tekstin tietokantamuotoon, kuten .xml-tiedostoon.

 

Kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei ole ihanteellinen. Kopiointi ja liittäminen on aikaa vievää ja voi helposti johtaa virheisiin: kopioitaessa jotain unohtuu tai käännösten toimituksen jälkeen tietoa liitetään väärään paikkaan. Tekstin poimiminen kokonaisuudessaan varmistaa, että mitään tietoa ei vahingossa jää pois, mutta tälläkin menetelmällä on huonot puolensa. Suurin ongelma on, että asiakkaat lähettävät usein enemmän tietoa kuin on tarpeen.

Käännöstoimisto voi tietysti käyttää käännösmuisteja päivitysten käsittelyyn ja aiemmin käännettyjen materiaalien ohittamiseen. Mutta jos tämä prosessi suoritetaan aina, kun uusi päivitys tulee, kuluu aikaa ja aiheutuu kustannuksia, jotka olisi voitu välttää edistyneemmällä lähestymistavalla. Kaiken kaikkiaan manuaalinen prosessi on aikaa vievä, työläs eikä missään tapauksessa kustannustehokkain työtapa.

 

 

CMS_blog_headline_3_vs_.jpg


 

Toinen manuaalisen tiedonsiirron haitta on se, että tiedostoja edestakaisin lähetellessä tapahtuu usein sekaannuksia. Tämä johtaa ongelmiin versioiden seuraamisessa ja turvallisuusriskien muodostumiseen.

Jos monikielisten verkkosivustojen kääntämiseen ja lokalisointiin käytetään useita käännöstoimistoja, tämä ongelma kasvaa eksponentiaalisesti.

Kun tähän lisätään vielä validointiprosessi, jossa sisäisten validoijien on lähetettävä palautteensa useisiin eri toimistoihin, vastassa on todellinen haaste.

 

 

CMS_blog_headline_4_welcome_to_.jpg

 

Ratkaisu ongelmiin, joita syntyy, kun pyritään pitämään monikieliset tuotetiedot ajan tasalla suurissa online-kauppapaikoissa ja verkkokaupoissa, on integraatio.

Ihanteellisessa tapauksessa tieto virtaa saumattomasti verkkokaupan ylläpitäjän CMS-järjestelmän ja käännöspalvelujen toimittajan TMS-järjestelmän välillä.

Uusi sisältö tunnistetaan automaattisesti ja lähetetään käännös- ja lokalisointikumppanille. Uudet kieliversiot puolestaan tuodaan aikanaan oikeaan paikkaan.

 

 CMS_infograph_FI.jpg

Voit ladata PDF-version tästä infograafista blogin lopussa olevasta linkistä

 

Kaikki sähköisen kaupankäynnin harjoittajat eivät kuitenkaan välttämättä halua jättää ihmisen valvontaa pois kokonaan. Järjestelmät ja CMS-integraatiot ovat käymässä koko ajan kannattavammiksi, kun kaikenlaiset yhtiöt pyrkivät vähentämään manuaalisen työn määrää ja automatisoimaan mahdollisimman suuren osan toiminnoista.

Tämä suuntaus ei koske vain sähköistä kaupankäyntiä, vaan kaikkia yhtiöitä, joilla on paljon esimerkiksi tuote- ja markkinointitietoja. Useimmilla niistä on käytössä PIM-ratkaisu (kuten Hybris) tietojen käsittelyyn sekä tuotetietojen toimittamiseen eri julkaisukanaviin, kuten verkkosivuille, verkkokauppoihin, tuotantoon ja markkinointiin.

Episerver ja WordPress ovat esimerkkejä CMS-järjestelmistä, joita käytetään usein verkkosivustojen ja intranetien pitämiseen ajan tasalla.

 

Integraatio tukee tiedostojen hallintaa, pitää sisällön päivitettynä, säästää aikaa ja tehostaa työnkulkua!

 

Asiakkaat, joiden käännösvolyymi on suuri, hyötyvät eniten syvemmistä ja kattavammista CMS-integraatioista, mutta jotkin integraatiot (esimerkiksi WordPressin kanssa) voivat olla erittäin hyödyllisiä ja kustannustehokkaita myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

 

CMS_blog_headline_5_CMS_PIM_andmore.jpg

 

Monikielisten verkkosivustojen kääntämisen ja lokalisoinnin suhteen suurimmat hyödyt saadaan useimmiten siitä, että kielipalvelujen toimittaja ottaa käyttöön integraation asiakkaan tuotetietojärjestelmään (joka sisältää kaikki tuotetiedot sekä tuotteita koskevat asiakirjat ja kuvaukset) tai sisällönhallintajärjestelmään (joka yleensä sisältää esimerkiksi asiakkaan asiakirjat ja verkkosivut).

AAC voi tarjota integraation moniin eri CMS-järjestelmiin tapauskohtaisesti. Tällä tavalla voimme muodostaa yhteyden asiakkaan CMS-järjestelmään ja automatisoida prosessin esimerkiksi asiakkaan verkkosivujen kääntämistä varten. Voimme integroida asiakkaan järjestelmät omien taustajärjestelmiemme kanssa koko käännösprosessin automatisoimiseksi.

 

Integraatio voidaan toteuttaa hyvin nopeasti ja helposti

 

On myös mahdollista tehdä integraatio suoraan asiakkaan verkkokaupan ja sen käyttämän varsinaisen ratkaisun kanssa – kaikki verkkokaupan tuote-/palvelutiedot sisältävän järjestelmän tai alustan kanssa. CMS-integraatiota ei kuitenkaan tavallisesti toteuteta suoraan varsinaisen verkkokaupan kanssa, vaikka sekin on mahdollista.

Episerver on vain yksi monista markkinoilla saatavilla olevista CMS-järjestelmistä, mutta se on yksi suurten yritysten yleisimmin käyttämistä ratkaisuista verkkosivujen ja niiden eri käännösten ja lokalisointien käsittelyyn.

AAC on kehittänyt Episerver-integraation, ja koska asiakkailla on käytössä erilaisia konfiguraatioita, tarjoamme ratkaisun mukautuksen kutakin asiakasta varten. Koska Episerveriä käytetään usein verkkosivujen ylläpitoon, AAC voi toimittaa tekstejä ja tiedostoja kätevästi suoraan Episerveriin. Asiakas voi validoida tekstit ja tiedostot Episerverissä ennen niiden siirtoa verkkosivustoon.

Toisinaan asiakkaat kysyvät, voimmeko tarjota heille API-rajapinnan. Vastaus on, että voimme, mutta siihen ei oikeastaan ole tarvetta. Syy siihen on, että käytämme avoimen lähdekoodin ESB (Enterprise Service Bus) -ratkaisua ja siihen perustuvaa joustavaa integraatiosäilöä, jonka avulla AAC voi tarjoa integraation lähes mihin tahansa asiakkaan järjestelmään – ja paljon vähemmällä vaivalla kuin pisteestä pisteeseen toteutetuissa integraatioissa. Ratkaisua voidaan käyttää sekä uusien työtilausten että toimitusten lähettämiseen.

 

AAC voi nopeuttaa integraatioprosessin vain kahden viikon pituiseksi

 

AAC tarjoaa myös integraation asiakkaidemme PIM-ratkaisuihin, joita käytetään tietojen pitämiseen päivitettyinä verkkokaupoissa, intraneteissä, verkkosivuilla ja ERP-järjestelmissä. PIM-integraatio varmistaa esimerkiksi sen, että tekninen dokumentaatio on aina ajan tasalla.

Hybris on vain yksi monista markkinoilla saatavilla olevista tuotetiedon hallintajärjestelmistä, mutta suuret tuotteita myyvät yritykset käyttävät sitä yleisesti massiivisten tuotetieto-, asiakirja- ja tiedostomäärien käsittelyyn eri kieliversioineen.

AAC:n toteuttamaan integraatioon voi sisältyä myös sähköpostitse ja FTP:n kautta tapahtuva tilaaminen niitä asiakkaita varten, jotka haluavat edelleen tehdä tilauksensa näiden perinteisten kanavien kautta. Tällöin asiakkaat käyttävät määritetyn mallin mukaista sähköpostiviestiä, joka tekee automaattisen tarjouksen luomisen mahdolliseksi. Manuaalista työtä ei tarvita.

 

CMS_blog_headline_6_speedy-process.jpg

 

Integraatio voidaan itse asiassa toteuttaa hyvin nopeasti ja helposti. Meillä on valmis integraatioratkaisu, jonka voimme kytkeä asiakkaan järjestelmään. Jos asiakkaalla on kaikki valmiina ja integraatio tarvitaan kiireellisesti, AAC voi nopeuttaa prosessin vain kahden viikon pituiseksi, mutta yleensä integrointiprojekti kestää kahdesta kahdeksaan viikkoa.

Prosessin nopeus riippuu siitä, kuinka syvä integraation täytyy olla, millaisia järjestelmiä käytetään ja kuinka monimutkainen projekti on. Muita tarvittavaan aikaan vaikuttavia tekijöitä ovat seuraavat:

  1. kuinka kauan asiakkaalta kestää määritellä, kuinka prosessin tulee toimia
  2. kuinka paljon aikaa asiakas tarvitsee neuvottelemiseen eri ratkaisukumppaniensa kanssa tarvittavien yhteyksien ja käyttöoikeuksien järjestämiseksi AAC:lle näiden järjestelmiin

Suunnittelijat ja asiakas määrittelevät yhdessä tarpeet ja laativat prosessisuunnitelman.

 


Integraatiovinkkejä asiakkaille

Kokemuksemme mukaan yksi suurimmista haasteista on löytää oikea henkilö asiakkaan puolelta huolehtimaan projektin hallinnasta.

Senkin jälkeen, kun kustannuksista ja aikataulusta on sovittu ja kaikki on muutoin kunnossa, jäljelle jää usein kysymys: ”Kuka sitten tekee tämän kaiken?” Markkinointihenkilöstö ei usein mielellään ota tämäntyyppistä tehtävää hoitaakseen, joten on tärkeää varmistaa, että halukas henkilö löytyy.

Kuten edellä on mainittu, asiakkaan on määriteltävä, millaisen projektiratkaisun se tarvitsee. Tämä vie usein enemmän aikaa kuin osataan odottaa, joten se on otettava huomioon aikataulun suunnittelussa.

 


kista e-commerce fair - cms integration for translationLue toukokuussa Tukholmassa järjestettyjä sähköisen kaupankäynnin messuja käsittelevä blogijulkaisumme, niin saat tietää sisällönhallinnan uusimmista trendeistä.


WordPress on suosittu avoimen lähdekoodin CMS-sovellus, jota käytetään ja arvostetaan laajasti. Se soveltuu kuitenkin parhaiten yksikielisiin projekteihin, koska se ei itsessään sisällä tukea monikielisiä sovelluksia varten. Sovellus voidaan konfiguroida niin, että asiakas voi tilata käännöksen painiketta painamalla, mutta ei ole mitään sisäänrakennettua järjestelmää, jolla valmis käännös saataisiin oikeaan paikkaan.

AAC voi tarjota pienille ja keskisuurille yritysasiakkaille integraation WordPressistä: asiakkaat voivat lähettää käännettävät tekstit AAC:lle suoraan WordPress-järjestelmästään, ja AAC toimittaa valmiit käännökset takaisin heille. Asiakkaat voivat sen jälkeen validoida käännökset ja lisätä tai päivittää ne WordPress-järjestelmään.

Viime vuosina on luotu erilaisia plugin-lisäosia, joilla WordPress-sivustoihin lisätään monikielisyyttä tukevia toimintoja. Joitakin saatavilla olevista mahdollisuuksista on käsitelty seuraavassa blogijulkaisussa: http://wplang.org/translation-plugins-languages/

Episerver puolestaan soveltuu hyvin monikielisiin käyttötarkoituksiin, koska se sisältää master-sivun ja kieliversiot erillisinä sivuina. Tämä on kuitenkin luonnollisesti kalliimpi ratkaisu WordPressiin verrattuna.

 


Viimeisenä mutta ei vähäisempänä...

Luovuttamalla toimeksiannot ammattimaisen käännöstoimiston hoidettavaksi sen sijaan, että sisältö käännettäisiin sisäisin voimin aina tarvittaessa, voit olla varma siitä, että käännökset ovat yhdenmukaisia ja niitä käsitellään oikein pitkällä aikavälillä.

Säästät aikaa, kun käännettävää sisältöä ei tarvitse poimia manuaalisesti.

Lisäksi ammattimaiset käännöstoimistot käyttävät aina asianmukaisia käännösmuisteja sen varmistamiseksi, että asiakas voi hyötyä aiemmin tehdyistä käännöksistä, sekä termipankkeja yhdenmukaisen terminologian käytön varmistamiseksi.


 

Alla olevaa painiketta napsauttamalla pääset toiselle sivulle, jolta voit ladata PDF-version tämän blogin infograafista, jossa esitellään integraatiota AAC Globalin käännöspalvelujen kanssa.

Jos haluat saada lisätietoja siitä, kuinka yrityksesi voi hyötyä CMS- tai PIM-järjestelmän tai muun järjestelmän integraatiosta verkkokaupan sisällön kääntämistä ja lokalisointia varten, täytä sivulla oleva yhteydenottolomake.

LISÄTIETOJA CMS-INTEGRAATIOSTA

  CMS_blog_welcome_FI.png

Käännöspalvelu Lokalisaatio Käännös Termipankki

Anna Segerpalm

Anna Segerpalm

Anna is a language specialist with a marketing background, and she has substantial experience in writing business texts. She works as a marketing coordinator as well as a content creator and blogger and she believes strongly in content marketing and the value of producing engaging, actionable content. Outside work she enjoys spending time with her two lovely children as well as jogging, reading and enjoying the cultural and culinary pleasures of beautiful Stockholm.

Tilaa uusimmat blogijulkaisumme!

Blogien aiheet

See all