AAC Global Blogi

Kieli- ja koulutusasiantuntijoidemme laatimaa maksutonta sisältöä innostamaan ja opettamaan

AAC ottaa käyttöön Acolad-brändin – mihin kaikkeen se vaikuttaa?

Posted by Antti Voutilainen on 20.2.2020 8:46

Yhdeksän Acolad-konserniin kuuluvaa yhtiötä otti käyttöön Acolad-brändin viime vuonna, ja nyt on meidän vuoromme. AAC Global ottaa käyttöön Acolad-brändin vaiheittain 18. helmikuuta alkaen. Siirtymävaihe kestää syyskuuhun, jonka jälkeen olemme osa Euroopan kielipalvelualan johtavaa yhtenäistä Acolad-brändiä.

Read More

Topics: AAC Global, Acolad Group

Asiakaspalvelun kielitaidosta kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla

Posted by Antti Voutilainen on 11.2.2020 8:15

Kielikoulutus on varteenotettava vaihtoehto, kun asiakkaita halutaan palvella entistä paremmin. Tässä blogissa kerromme, miksi näin on.

Kansainvälisessä toimintaympäristössä yrityksen henkilöstön kielitaitoa punnitaan jatkuvasti. Painetta voi tulla uusien asiakasryhmien myötä tai viimeistään silloin, kun laajennutaan kokonaan uusille markkinoille. Kielitaidon tarve harvoin yllättää, mutta sen laajuutta ei välttämättä heti ymmärretä.

Kielitaitovaatimukset koskevat luonnollisesti myös asiakaspalvelua, riippumatta henkilöstön määrästä. Helppo ratkaisu on palkata uusia työntekijöitä, jotka hallitsevat tarvittavan kielen. Vaikeusaste kasvaa, jos tarvitaan paljon ihmisiä tai jos tarvittavaa asiantuntemuksen ja kielitaidon yhdistelmää ei löydy. Sopiva substanssiosaaminen ja kielitaito kun eivät aina kohtaa.

Aina toimiva ratkaisu on kehittää nykyisen henkilökunnan kielitaitoa kielikoulutuksella.

Read More

Topics: Kielikoulutus, asiakaspalvelu, itseopiskelu, hybridikoulutus

Mitä vaihtoehtoja kielten opiskelussa nykyään on?

Posted by Antti Voutilainen on 4.2.2020 8:15

Kielitaidon merkitys globalisoituvassa ympäristössä kasvaa jatkuvasti. Yritysten asiakaskunta laajenee entistä monikielisemmäksi. Tarpeet voivat myös olla yksilökohtaisia: yrityksen ulkomaille avaama toimipiste tarvitsee vetäjää tai paikallisen henkilöstön perehdyttäjää. Joku on lähdössä projektiluonteiselle komennukselle, jota varten olisi hyvä hioa ruosteet pois kielitaidosta. Toinen haluaa kehittää kielitaidon hyväksi ennen kuin muuttaa pysyvästi toiseen maahan. Silloin paikallisen kielen osaaminen on vahvuus myös sosiaalisen elämän kannalta.

Tarpeiden kirjo on siis hyvin moninainen. Kehitystarvetta kielitaidolle on sekä yritys- että yksilötasolla. Miten sitten sovittaa yhteen kielten opiskelu, työ ja vapaa-aika? Siihen on onneksi olemassa joustavia vaihtoehtoja.

Tässä blogissa tarkastelemme ja vertailemme itseopiskelua, opettajavetoista koulutusta ja hybridikoulutusta.

Read More

Topics: Kielikoulutus, itseopiskelu, hybridikoulutus

Miten yritykset voivat helpottaa työvoimapulaa suomen kielikoulutuksella

Posted by Antti Voutilainen on 16.1.2020 8:30

Osaavan työvoiman löytäminen on haaste, jonka kanssa miltei jokainen yritys joutuu painimaan. Työntekijöitä tarvitaan niin vaativiin asiantuntijatehtäviin kuin suorittavaankin työhön. Kansainvälistymisessä tarvitaan myös työntekijöiden apua, varsinkin, jos uudesta kohdemarkkinasta tarvitaan paikallista tietoutta, jota ei muutoin ole saatavilla. Sopivien työntekijöiden puute voi hidastaa kasvua ja pahimmillaan hankaloittaa perustoiminnoista suoriutumista. Mikä siis avuksi, jos alalla on työvoimapulaa?

Paljon hyödyntämätöntä potentiaalia löytyy sekä maahanmuuttajista että ulkomailta.

Kerromme tässä blogissa, miten investointi suomen kielen koulutukseen helpottaa yritysten työvoimapulaa.

Read More

Topics: Kielikoulutus, Työvoimapula, Osaajapula

Miten englannin kielikoulutus auttaa B2B- ja B2C-yrityksiä?

Posted by Antti Voutilainen on 7.1.2020 7:45

Yritysten arjessa tulee vastaan jatkuvasti tilanteita, joissa tarvitaan englannin kielen taitoa. Tilanne voi olla niinkin tuttu, että uusi asiakas ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja yhteisenä kielenä on englanti. Myyntitiimi saattaa saada englanninkielisen tarjouspyynnön ulkomailta. Monikansallisessa organisaatiossa englannin käyttö on harvemmin yllätys, mutta sen tarve voi silti yllättää. Esimerkiksi kehitysprojektiin saattaa kuulua henkilöstöä useasta maasta. Englannin kieli voi tulla yllättäen tarpeelliseksi siinä tilanteessa, kun yritys myydään ulkomaille. Aiemmin englantia ei välttämättä tarvittu juuri ollenkaan, mutta nyt se onkin yhteinen kieli.

Tässä blogissa syvennymme siihen, miksi yritysten kannattaa panostaa englannin kielikoulutukseen, vaikka työntekijöiden osaamistasoa pidetään yleisesti hyvänä.

Read More

Topics: Kielikoulutus, Liike-elämän englanti, B2B, B2C

Miten e-learning soveltuu myynninedistämiseen?

Posted by Antti Voutilainen on 19.12.2019 8:02

Tiesitkö, että e-learning on varsin tehokas väline tukemaan myyntiä ja markkinointia? E-learning mielletään usein vain organisaation oman henkilöstön kouluttamisen työkaluksi, mutta näinhän ei suinkaan ole. Kun kohderyhmä ja e-learningin tavoite ovat tiedossa, mahdollisuudet ovat miltei rajattomat.

Kerromme tässä blogissa, miksi ja miten e-learning on varteenotettava vaihtoehto myynnin ja markkinoinnin tukena.

Read More

Topics: E-learning, Myynninedistäminen, lisämyynti, Liidien generointi

Miten e-learningia voi hyödyntää muutosviestinnässä?

Posted by Antti Voutilainen on 5.12.2019 8:15

Kaikilla meillä on kokemuksia organisaatiossa toteutetuista muutoksista. Muutokset ovat voineet olla miltei huomaamattomia tai niin suuria, että ne ovat heijastuneet vahvasti jokapäiväiseen tekemiseen. Pieniä muutoksia ovat esimerkiksi päivitys sähköpostin allekirjoitukseen koko organisaatiossa ja toiminnanohjausjärjestelmästä löytyneen virheen vuoksi tehtävä toimintamallimuutos. Suuria muutoksia ovat esimerkiksi organisaatiorakenteen muutos tai vaikkapa työajan kirjausjärjestelmän vaihto toiseen.

Read More

Topics: E-learning, elearning, Muutosviestintä, Muutoksen johtaminen

Mikä on käännösten rooli kansainvälisessä markkinoinnissa?

Posted by Antti Voutilainen on 26.11.2019 8:15

Kun yritys kansainvälistyy ja tavoittelee uusia kohderyhmiä, käännöksistä tulee liiketoiminnassa hyvin tärkeitä. Käännöksiä tarvitaan verkkosivuihin, tuotepakkauksiin ja lukemattomiin muihin tarkoituksiin. Markkinointimateriaaleissa sanasta sanaan -käännökset eivät toimi, sillä uuden kohderyhmän puhuttelu vaatii tekstin hiomista.

Kerromme tässä blogissa, mikä käännösten rooli on kansainvälisessä markkinoinnissa, miten käännättäminen hoidetaan yrityksissä nykyään ja miten käännöksistä saa tehtyä parempia markkinoinnin näkökulmasta.

Read More

Topics: käännöspalvelut, monikielinen markkinointi, tone-of-voice

Miksi ulkoistaisit hakusanatutkimuksen käännöstoimistolle?

Posted by Antti Voutilainen on 19.11.2019 8:15

Yrityksen hakukonemarkkinointi voi olla huippuunsa hiottua kotimarkkinoilla, mutta kuinka pitäisi menetellä, kun toimintaa aiotaan laajentaa ulkomaille? Miten voidaan varmistua, että yhtä hyvään hakukonenäkyvyyteen päästään myös muilla kielialueilla?

Kerromme tässä blogissa, mitä lisäarvoa käännöspalveluiden tarjoaja voi tuoda hakusanatutkimukseen ja monikieliseen hakukonemarkkinointiin.

Read More

Topics: Hakukoneoptimointi, Monikielinen SEO, Hakusanatutkimus

Käännösten laatuun vaikuttaminen: 10 vihjettä käännösten parantamiseen

Posted by Anna Segerpalm on 14.11.2019 8:15

Kielipalvelujen ostajana voit vaikuttaa tilaamiesi käännösten laatuun paljon enemmän kuin usein ajatellaan.

Eikö olisikin hienoa, jos aikaa vaativia kyselyjä ja kustannuksia aiheuttavia tarkistuskierroksia tarvittaisiin vähemmän? Voit säästää aikaa ja rahaa lukemalla muutaman neuvon, jotka antaa kokenut käännösten kielentarkastaja.

Read More

Topics: Lokalisointi, Kääntäminen, Käännöstoimisto, käännöspalvelut

Tilaa uusimmat blogijulkaisumme!

Blogien aiheet

Katso kaikki