AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

Vilken roll spelar översättningar inom internationell marknadsföring?

Posted by Antti Voutilainen on 22.1.2020 8:15

Efterhand som ett företag blir mer internationellt och söker nya målgrupper blir översättning en viktig faktor. Översättningar behövs för webbsidor, produktförpackningar och många andra syften. I marknadsmaterial fungerar inte ordagranna översättningar eftersom det krävs att man bearbetar texten mer för att påverka en ny målgrupp.

I den här bloggen tar vi upp vilken roll översättningar spelar inom internationell marknadsföring, hur översättningar för närvarande hanteras på många företag och hur översättningar kan förbättras ur ett marknadsföringsperspektiv.

Read More

Topics: Översättningsbyrå, Flerspråkig SEO, flerspråkig marknadsföring

Varför outsourca nyckelordsforskningen?

Posted by Antti Voutilainen on 21.1.2020 8:00

Ett företags sökmotormarknadsföring, som brukar förkortas SEM, kan finjusteras utifrån den lokala marknaden, men hur gör man om man planerar att expandera till andra länder? Hur kan man uppnå lika bra synlighet i sökmotorerna inom andra språkområden?

I den här bloggen diskuterar vi vilket mervärde en översättningsbyrå kan tillföra i nyckelordsforskning och sökmotormarknadsföring (SEM) på flera språk.

Read More

Topics: Flerspråkig SEO, Nyckelordsforskning

Hur kan man använda elearning för förändringskommunikation?

Posted by Antti Voutilainen on 14.1.2020 8:00

Vi har alla upplevt organisationsförändringar. Vissa förändringar märktes knappt, medan andra varit så stora att de haft en stor påverkan på våra dagliga uppgifter. Små förändringar kan vara att uppdatera e-postsignaturerna i hela organisationen eller att ändra en verksamhetsmodell på grund av ett fel i företagets system för företagsresursplanering. Till stora förändringar räknas till exempel förändringar i organisationsstrukturen eller införandet av ett nytt system för arbetstidsregistrering.

Samtidigt har de här erfarenheterna format våra attityder till förändring. Därför är det viktigt hur förändringar hanteras, kommuniceras och implementeras.

I den här bloggen kommer vi att diskutera vilka typer av förändringar det kan vara meningsfullt att använda elearning för.

Read More

Topics: elearning, organisationsförändring, Förändringsledning, förändringskommunikation

Hur kan man använda elearning som säljstöd?

Posted by Antti Voutilainen on 9.1.2020 8:30

Visste du att elearning är ett effektivt verktyg för försäljning och marknadsföring? Elearning betraktas ofta som ett verktyg som bara kan användas för att utbilda organisationens egen personal, men det stämmer inte. När man väl känner till målgruppen och syftet med elearningen så är möjligheterna närmast obegränsade.

I den här bloggen förklarar vi varför och hur elearning kan användas för att främja både försäljning och marknadsföring.

Read More

Topics: elearning, Säljstöd, Kundresa, Skapa leads

Hur kan översättning och lokalisering hjälpa företag att lyckas globalt?

Posted by Anna Segerpalm on 17.10.2019 8:32

Översättning kan hjälpa ditt företag att uppnå affärsmålen, och här får du reda på varför och hur det går till! En lokaliseringsspecialist delar med sig av sina insikter om hur man väljer rätt leverantör. Han berättar också om de många fördelar företag kan vinna på att integrera översättning i affärsmodellen och produktutvecklingsstrategin. Du får reda på hur du undviker de vanligaste problemen i samband med översättning, och lär dig allt om hur du lyckas som inköpare av översättningar genom handfasta råd.

Lokaliseringsexperten Jonathan Turpin, teamledare för Esris lokaliseringsteam och huvudsaklig inköpare av språktjänster hos Esri, ger tips och råd utifrån sin långa erfarenhet inom området.

Read More

Topics: Översättning, översättningsminne, översättningstjänster, juridisk översättning

Elearning kan hjälpa dig att förbättra din kundservice

Posted by Antti Voutilainen on 4.10.2019 8:12

”Vi har ett nytt system för att hantera våra kundkontakter, och alla medarbetare i vår kundtjänst måste nu få utbildning snabbt och effektivt.” ”Vi förbereder oss för att lansera en ny produkt. Innan dess behöver vår personal inom försäljning och kundtjänst få utbildning så att vi kan säkerställa att lanseringen lyckas.” ”Att förbättra kundnöjdheten är ett av våra mål i hela kedjan.” De här situationerna är välbekanta för många anställda som jobbar med kundservice.

Det är alltid en krävande uppgift att erbjuda utbildning till en stor målgrupp, som till exempel kundtjänstmedarbetare. Det räcker inte att alla får informationen – de måste också förstå vad den betyder i praktiken.

I denna blogg diskuterar vi hur företag kan använda elearning för att förbättra kundtjänsten. Vi presenterar flera olika alternativ för elearning för kundtjänstmedarbetare.

Read More

Topics: Kundservice, elearning, digital utbildning, onlineutbildning, kundtjänst

Så kan du lokalisera din produkt till ett nytt språk

Posted by Antti Voutilainen on 2.10.2019 7:55

Ditt företag har en bra produkt, men efterfrågan på hemmamarknaden har nått sin kulmen. Analyser visar att det finns en internationell efterfrågan på era produkter, men du känner dig inte säker på hur företaget ska komma in på utländska marknader. Ditt företag har redan undersökt möjligheterna att expandera utomlands, men du vet inte hur du ska lokalisera produkten.

I den här bloggartikeln förklarar vi hur du går tillväga för att översätta och lokalisera en produkt eller tjänst till ett nytt språk. Vi kommer också att diskutera några saker som man måste tänka särskilt på vid produktlokalisering.

Read More

Topics: Översättningsbyrå, Lokalisering, Nya marknader, Produktlokalisering

Hur kan översättningsteknik användas inom små- och medelstora företag?

Posted by Antti Voutilainen on 27.9.2019 8:03

Många kanske tror att det bara är stora företag som kan använda sig av översättningsteknik. Men dagens tekniska lösningar är mycket skalbara och passar även för behoven hos små och medelstora företag, eller SME-företag som de ofta kallas.

I den här bloggen förklarar vi vilka översättningstekniker som finns tillgängliga idag och vilka fördelar de kan erbjuda för små- och medelstora företag (SME).

Read More

10 enkla proffstips för bättre översättningskvalitet!

Posted by Anna Segerpalm on 17.9.2019 10:51

Visste du att du som inköpare av språktjänster kan påverka kvaliteten på översättningarna mycket mer än du kanske tror?

Vore det inte skönt att minimera behovet av tidsödande frågor och kostsamma revideringar i nästa översättning? Du kan spara både tid och pengar genom att ta del av våra insidertips om översättning och lokalisering från en erfaren språkgranskare.

Read More

Topics: Översättningsbyrå, Lokalisering, Översättning, översättningstjänster

Hur väljer man en leverantör av språktjänster?

Posted by Antti Voutilainen on 12.9.2019 8:58

Översättningsbehoven hos olika företag varierar stort mellan olika branscher och de individuella företagen. Men en gemensam nämnare för alla är att de behöver uppnå så hög kostnadseffektivitet och kvalitet som möjligt. Därför är det smart att välja en språkleverantör genom att göra en konkurrensutsatt upphandling av översättningarna.

Genom att jämföra offerter från olika leverantörer och centralisera beställningarna kan ett företag spara in 30–50 % av de totala översättningskostnaderna. Att centralisera inköpen gör också att det blir enklare att följa upp totalkostnaden. Centraliseringen gör det enklare att beställa översättningar, till exempel med hjälp av en kundportal eller via systemintegration. Det blir inte bara enklare att beställa, utan det går även snabbare. Företagets interna process blir också smidigare när beställningen av översättningar inte längre behöver cirkuleras mellan olika personer i organisationen.

Det här gör att genomförandet av en anbudsprocess och en centraliserad beställning inte bara leder till besparingar för själva översättningarna, utan även sparar tid.

Read More

Topics: översättningstjänster, Upphandling av översättningtjänster, Centralisering

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla