AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

AAC Global börjar använda varumärket Acolad – vad innebär det i praktiken?

Posted by Antti Voutilainen on 25.2.2020 8:08

Nio företag i Acolad-koncernen samlades förra året under varumärket Acolad. Nu är det AAC Globals tur. AAC Global börjar använda varumärket Acolad etappvis från och med den 18 februari. Övergången kommer att pågå fram till september 2020 då vi kommer att bli en integrerad del av Acolad, Europas ledande leverantör av språktjänster.

Read More

Topics: AAC Global, Acolad

Hur kan språkutbildning i engelska hjälpa företag inom B2B och B2C?

Posted by Antti Voutilainen on 30.1.2020 8:20

På de flesta företag uppstår det dagligen situationer där det krävs kunskaper i det engelska språket. Det kan handla om något så enkelt som att en ny kund kontaktar kundtjänstavdelningen och att man då behöver använda engelska för att kommunicera med kunden. Ett säljteam kanske får en offertförfrågan på engelska från ett annat land. I ett multinationellt företag är det sällan oväntat att man behöver använda engelska, men behovet kan ändå komma som en överraskning. Till exempel kan ett utvecklingsprojekt inbegripa medarbetare från flera olika länder. Språkkunskaper i engelska kan plötsligt bli nödvändiga när ett företag säljs till en internationell ägare. Engelska kanske sällan behövdes tidigare och så plötsligt blir det vanligaste språket som används.

I det här blogginlägget tar vi upp anledningarna till att företag bör investera i engelsk språkutbildning, även om de anser att nivån på medarbetarnas språkkunskaper är hög.

Read More

Topics: Språkutbildning, Kundservice, försäljning

Hur man lokaliserar elearning

Posted by Antti Voutilainen on 29.1.2020 8:34

En av de största utmaningarna för flerspråkiga och multinationella företag är att utveckla personalens kompetens i lika hög utsträckning och med samma höga kvalitet i alla länder. De vill säkerställa att alla medarbetare får samma möjligheter till fortbildning. Att utveckla medarbetarnas kompetens är ett naturligt sätt att bibehålla deras motivation och kompetens. Samtidigt stärker företaget sin position inför framtiden.

Elearning har som vi alla vet blivit en populär metod för att utbilda stora målgrupper. En av styrkorna med elearningen är att den enkelt kan anpassas till olika språk. Om ett företag har lyckats bra med att implementera en elearning på sitt viktigaste företagsspråk så finns det ingen anledning att skapa en helt ny utbildning för andra språk, eftersom det är enkelt att lokalisera elearning.

I den här bloggen kommer vi att diskutera fördelarna med att lokalisera elearning och även ge några tips om lokalisering av webbutbildning.

Read More

Topics: Lokalisering, elearning, webbutbildning

Vilka typer av elearning du bör outsourca

Posted by Antti Voutilainen on 27.1.2020 8:15

Utbildning av personalen är något de flesta företag sysslar med. Att genomföra utbildningen är den verkliga utmaningen. Om företaget har många kontor och bara få personer har utbildningskompetens – vad gör du då? Skickar du en expert för att hålla en utbildning på varje kontor, förbereder du en elearningkurs själv eller outsourcar du implementeringen av elearningen? Eller vill du kombinera lärarledd undervisning med webbutbildning?

Det finns många möjliga alternativ. Men innan du tar dig an utmaningen måste du fundera på vilka målen med utbildningen är, hur stor målgruppen, huruvida tillräckliga resurser finns tillgängliga för att organisera utbildningen och hur utbildningen ska implementeras för personalen.

I den här bloggen diskuterar vi när det är meningsfullt att outsourca implementeringen av elearning.

Read More

Topics: elearning, pedagogik, outsourcing

Vilken roll spelar översättningar inom internationell marknadsföring?

Posted by Antti Voutilainen on 22.1.2020 8:15

Efterhand som ett företag blir mer internationellt och söker nya målgrupper blir översättning en viktig faktor. Översättningar behövs för webbsidor, produktförpackningar och många andra syften. I marknadsmaterial fungerar inte ordagranna översättningar eftersom det krävs att man bearbetar texten mer för att påverka en ny målgrupp.

I den här bloggen tar vi upp vilken roll översättningar spelar inom internationell marknadsföring, hur översättningar för närvarande hanteras på många företag och hur översättningar kan förbättras ur ett marknadsföringsperspektiv.

Read More

Topics: Översättningsbyrå, Flerspråkig SEO, flerspråkig marknadsföring

Varför outsourca nyckelordsforskningen?

Posted by Antti Voutilainen on 21.1.2020 8:00

Ett företags sökmotormarknadsföring, som brukar förkortas SEM, kan finjusteras utifrån den lokala marknaden, men hur gör man om man planerar att expandera till andra länder? Hur kan man uppnå lika bra synlighet i sökmotorerna inom andra språkområden?

I den här bloggen diskuterar vi vilket mervärde en översättningsbyrå kan tillföra i nyckelordsforskning och sökmotormarknadsföring (SEM) på flera språk.

Read More

Topics: Flerspråkig SEO, Nyckelordsforskning

Hur kan man använda elearning för förändringskommunikation?

Posted by Antti Voutilainen on 14.1.2020 8:00

Vi har alla upplevt organisationsförändringar. Vissa förändringar märktes knappt, medan andra varit så stora att de haft en stor påverkan på våra dagliga uppgifter. Små förändringar kan vara att uppdatera e-postsignaturerna i hela organisationen eller att ändra en verksamhetsmodell på grund av ett fel i företagets system för företagsresursplanering. Till stora förändringar räknas till exempel förändringar i organisationsstrukturen eller införandet av ett nytt system för arbetstidsregistrering.

Samtidigt har de här erfarenheterna format våra attityder till förändring. Därför är det viktigt hur förändringar hanteras, kommuniceras och implementeras.

I den här bloggen kommer vi att diskutera vilka typer av förändringar det kan vara meningsfullt att använda elearning för.

Read More

Topics: elearning, organisationsförändring, Förändringsledning, förändringskommunikation

Hur kan man använda elearning som säljstöd?

Posted by Antti Voutilainen on 9.1.2020 8:30

Visste du att elearning är ett effektivt verktyg för försäljning och marknadsföring? Elearning betraktas ofta som ett verktyg som bara kan användas för att utbilda organisationens egen personal, men det stämmer inte. När man väl känner till målgruppen och syftet med elearningen så är möjligheterna närmast obegränsade.

I den här bloggen förklarar vi varför och hur elearning kan användas för att främja både försäljning och marknadsföring.

Read More

Topics: elearning, Säljstöd, Kundresa, Skapa leads

Hur kan översättning och lokalisering hjälpa företag att lyckas globalt?

Posted by Anna Segerpalm on 17.10.2019 8:32

Översättning kan hjälpa ditt företag att uppnå affärsmålen, och här får du reda på varför och hur det går till! En lokaliseringsspecialist delar med sig av sina insikter om hur man väljer rätt leverantör. Han berättar också om de många fördelar företag kan vinna på att integrera översättning i affärsmodellen och produktutvecklingsstrategin. Du får reda på hur du undviker de vanligaste problemen i samband med översättning, och lär dig allt om hur du lyckas som inköpare av översättningar genom handfasta råd.

Lokaliseringsexperten Jonathan Turpin, teamledare för Esris lokaliseringsteam och huvudsaklig inköpare av språktjänster hos Esri, ger tips och råd utifrån sin långa erfarenhet inom området.

Read More

Topics: Översättning, översättningsminne, översättningstjänster, juridisk översättning

Elearning kan hjälpa dig att förbättra din kundservice

Posted by Antti Voutilainen on 4.10.2019 8:12

”Vi har ett nytt system för att hantera våra kundkontakter, och alla medarbetare i vår kundtjänst måste nu få utbildning snabbt och effektivt.” ”Vi förbereder oss för att lansera en ny produkt. Innan dess behöver vår personal inom försäljning och kundtjänst få utbildning så att vi kan säkerställa att lanseringen lyckas.” ”Att förbättra kundnöjdheten är ett av våra mål i hela kedjan.” De här situationerna är välbekanta för många anställda som jobbar med kundservice.

Det är alltid en krävande uppgift att erbjuda utbildning till en stor målgrupp, som till exempel kundtjänstmedarbetare. Det räcker inte att alla får informationen – de måste också förstå vad den betyder i praktiken.

I denna blogg diskuterar vi hur företag kan använda elearning för att förbättra kundtjänsten. Vi presenterar flera olika alternativ för elearning för kundtjänstmedarbetare.

Read More

Topics: Kundservice, elearning, digital utbildning, onlineutbildning, kundtjänst

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla