AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

mar
30

För att nå framgång i Indien krävs mer än risk- och lönsamhetsanalyser

Den som närmar sig Indien från ett strikt produktionsekonomiskt perspektiv och bara fokuserar på en maximerad avkastning på investeringen och en förutsägbar verksamhet, kommer snart att ställas inför ett antal utmaningar. Orsaken till utmaningarna är ofta kulturella missförstånd: planeringskonflikter inom projekten, kommunikationsproblem och kanske även konflikter på personnivå.

Men många företag lyckas i Indien och når goda resultat i sina samarbetsprojekt och projekt som involverar outsourcing och offshoring (utlandsentreprenad). Och inte undra på det! Indien bländar världen med sina framgångar, bland annat den stabila ekonomiska tillväxten på 7 % som innebär att landet nu gått om den brittiska ekonomin och andra viktiga prestationer, som att ha nått Mars på första försöket. Vad kan vi lära oss av det här?

Lektion ett: Undvik förutfattade meningar – fokusera på att lyssna

”Det enda som behövs för att förstå Indien och driva verksamhet där är erfarenhet av internationell affärsverksamhet.”

Den här inställningen är ett säkert recept för katastrofala resultat när man samarbetar med indiska företag. Försök i stället att undvika förutfattade meningar. Att indier talar engelska betyder inte nödvändigtvis att de tänker på samma sätt som västerlänningar.

Ord och uttryck representerar olika tankemönster i olika sociokulturella sammanhang. Till exempel betyder ordet ”yes” i Indien oftast att ”jag hör vad du säger”. ”Yes” är inte en bekräftelse på ett specifikt åtagande, såvida man inte lägger till information som preciserar detta. Och indiern som du talar med – och som sannolikt har ett annat tankemönster än du – kanske inte lägger märke till att du uppfattar ordet på ett annat sätt.

Utveckla dialogen om du vill förmedla eller framföra information tydligt i Indien. ”Tat tvam Asi” är sanskrit och betyder ungefär ”you are it”. Detta är kärnan i all indisk visdom: all utveckling börjar med dig själv och inte med externa faktorer. Visserligen kanske du vet en hel del, men det finns alltid mer att lära. Att indier talar engelska betyder inte nödvändigtvis att de tänker på samma sätt som västerlänningar.

Att reflektera över dina egna antaganden, tänkesätt och ageranden gör dig mer öppen för det kulturella sammanhanget – vilket är nyckeln till framgång när man gör affärer i Indien.

Lektion två: Fokusera på att bygga relationer

Många västerlänningar förutsätter att regler och rutiner är det bästa sättet att få processerna att flyta så smidigt som möjligt även i Indien. Ofta förbises det faktum att indierna sedan årtusenden är vana vid att ständigt förnya och omförhandla faktorer som påverkar deras situation. Ett exempel:

  • Indierna kan inte förlita sig fullständigt på att elnätet fungerar dygnet runt, hela veckan. Därför har de nästan alltid en i tekniskt hänseende enklare reservlösning till hands.
  • De indiska HR-avdelningarna, till skillnad från hur det kan vara i väst, ger ofta aktivt stöd till medarbetare som vill försöka flytta sina familjemedlemmar – till exempel åldrande föräldrar – närmare. Det bidrar till hög lojalitet mot arbetsgivaren och ger låg personalomsättning i förhållande till konkurrenterna.
  • I affärskritiska situationer – till exempel när det behövs någon typ av tillstånd som tar lång tid att få på grund av byråkrati – kan ett brett nätverk av släkt och vänner ofta vara till hjälp för att snabba upp ärendet.

För att leva i den här typen av miljö krävs andra förmågor och egenskaper än dem som västerlänningar är vana vid. Viss flexibilitet rörande scheman, förmåga att göra flera saker samtidigt och att kunna arbeta bra i team är alla viktiga delar av indisk arbetsmentalitet.

Vad innebär detta för västerländska företag som har verksamhet i Indien? Förmågan att etablera och även bibehålla fördelaktiga relationer med rätt människor på rätt sätt är en avgörande faktor för framgång.

Sammanfattning

Mångfalden, det myllrande folklivet, en kakafoni av ljud, färger och dofter, och de oförutsägbara men oundvikliga händelser som hindrar alla försök att göra affärer på ett smidigt och enkelt sätt – allt detta är en del av Indien.

Att förstå alla nyanser i denna uråldriga men livfulla kultur, och bete sig på ett effektivt sätt i en mångkulturell arbetsmiljö kan vara en tuff utmaning. Ta hjälp. En mentor kan hjälpa dig att reflektera över olika arbetssätt och att skaffa dig de verktyg som behövs för att övervinna alla förutfattade meningar om kulturen. Du får också lära dig hur du skapar framgång tillsammans med dina indiska medarbetare!

UTBILDNING OM ETT LANDS KULTUR

Kulturelle forskelle Kulturella skillnader Interkulturell kommunikation

Rana Sinha

Rana Sinha

Rana Sinha is a cross-cultural consultant, trainer and author. Of Indian–Finnish parentage, he has lived in many places and travelled in over 105 countries. Living now in Helsinki, Finland, he writes and specializes in consulting and training people to succeed in business in India, and he teaches presentation skills to all types of organizations and businesses in many countries.

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla