AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

okt
17

Hur kan översättning och lokalisering hjälpa företag att lyckas globalt?

Översättning kan hjälpa ditt företag att uppnå affärsmålen, och här får du reda på varför och hur det går till! En lokaliseringsspecialist delar med sig av sina insikter om hur man väljer rätt leverantör. Han berättar också om de många fördelar företag kan vinna på att integrera översättning i affärsmodellen och produktutvecklingsstrategin. Du får reda på hur du undviker de vanligaste problemen i samband med översättning, och lär dig allt om hur du lyckas som inköpare av översättningar genom handfasta råd.

Lokaliseringsexperten Jonathan Turpin, teamledare för Esris lokaliseringsteam och huvudsaklig inköpare av språktjänster hos Esri, ger tips och råd utifrån sin långa erfarenhet inom området.

Esri är globalt marknadsledande inom GIS. Företaget är baserat i USA, med kontor i över 80 länder. På det globala planet översätter Esri innehåll till närmare 40 språk för närvarande och behandlar omkring 100 miljoner ord per år. Företaget har mer än 80 distributörer och mer än 2 000 partners i hela världen.

Det mångåriga samarbetet mellan Esri och AAC Global sträcker sig mer än 12 år tillbaka i tiden, då AAC började ta hand om Esris översättningar till svenska. AAC har under årens lopp blivit en av Esris mest betrodda leverantörer av översättningstjänster och översätter nu olika delar av Esris produkter till så många som 37 språk, inklusive juridiska översättningar.

I den här artikeln delar Jonathan Turpin med sig av sina insikter om frågor och problem inom områden som:

1. Varför är översättning och lokalisering så viktigt för Esri?
2. Hur kan översättning hjälpa ett företag att uppnå sina mål?
3. Varför bör översättning vara en del av affärsmodellen och strategin?
4. Checklista: Vilket är det bästa sättet att välja leverantör?
5. Hur kan företag lyckas i samarbetet med språkleverantörer och lokaliseringsföretag?
6. Kan översättning ge konkret avkastning på investeringen?

2019-06-18_Esri_article_4

Varför är översättning och lokalisering så viktigt för Esri?

För Esris del finns det ett klart värde i att tilltala varje aktör och kundgrupp i deras lokala kontext, eftersom Esris produkter används över alla språkområden och gränser av organisationer inom både privat och offentlig sektor.

På det globala planet översätter Esri innehåll till närmare 40 språk för närvarande och behandlar omkring 100 miljoner ord per år. Företaget har fler än 80 distributörer och över 2 000 partner i hela världen.
Sedan Esri började mäta översättningsvolymen för fyra år sedan har ökningen legat på nästan 20 % per år – och det verkar som om trenden kommer att fortsätta.

För att vara säkra på att Esri kan uppfylla alla kundernas behov arbetar de med flera olika leverantörer av språktjänster (LSP:er) för att vara säkra på att de väljer den bästa lösningen för varje enskilt språk, och för att tillhandahålla den bästa kvaliteten och produktupplevelsen för den globala användarbasen.

Esri kräver stor flexibilitet från sina leverantörer av översättningstjänster. De måste kunna samarbeta med Esri och följa deras unika arbetsflöde, som innefattar validering av Esris lokala distributörer runtom i världen. Esri förlitar sig på att dessa lokala distributörer tillhandahåller kritisk återkoppling, eftersom de är innehållsexperter för GIS i sina respektive länder. Denna återkoppling används sedan för att förbättra översättningskvaliteten hos de många målspråken genom att finjustera översättningsminnena och bygga upp termbaser.

I många fall har översättningsleverantörerna tillgång till Esris språkansvariga i respektive land, vilket underlättar frågehantering och stilpreferenser. Det är en av de viktigaste styrkorna i Esris lokaliseringsprogram.

 “Vi behöver fler och snabbare översättningar. Vi har kontinuerligt utvecklat och optimerat vår översättningsprocess och migrerat från ett arbetsflöde till ett annat.
För oss har det varit helt nödvändigt, och AAC har följt med oss på vår resa och har stöttat oss genom alla förändringar”, säger Jonathan.

 

Läs mer om samarbetet mellan Esri och AAC

Hur kan översättning hjälpa ett företag att uppnå sina mål?

“Översättning kan drastiskt påverka försäljningen på nya målmarknader.
Jag tror fullt och fast att det är en mycket viktig del av vårt bolag”, säger Jonathan.

För att globala företag ska kunna anpassas till sina marknader och nå ut till sina lokala målgrupper måste de investera i lokalt innehåll. Att översätta innehåll för varje lokal marknad är nyckeln till framgång.

Enligt Jonathans erfarenhet är lokalisering av kritisk betydelse för att nå framgång på nya målmarknader.
När ett språk läggs till en Esri-produkt kan man generellt märka att det blir lättare för den lokala regionen att sälja till dessa marknader.

Ett färskt exempel på detta är de spanska supportwebbplatserna och deras innehåll.
Esri kunde se en mycket stor ökning av användningen av de spanska supportwebbplatserna när de lokaliserade versionerna blev tillgängliga. Både interna grupper inom Esri och externa Esri-partner rapporterar att kvalitetsöversättning har en positiv effekt och att det är tydligt att lokaliseringen har en stor betydelse för de lokala marknaderna.

Jonathan menar att det verkar finnas en missuppfattning om att alla talar engelska i världen. I Esris fall till exempel kanske det stämmer för systemadministratörer som är vana vid att använda engelska som andraspråk, men inte alls för fältarbetarna som kanske varken kan prata eller läsa engelska. Om dina produkter eller programvaror inte är lokaliserade, kanske användarna antar att de bara är avsedda för engelsktalande och inte förväntas marknadsföras för en icke-engelsktalande publik.
Globaliseringen bara ökar, så för att lyckas med att ta produkter, investeringar och teknik över landsgränserna är det nödvändigt att ta hänsyn till lokala språk och kulturer.

“Om du vill nå en global publik måste du ta hänsyn till hur världen och ekonomin fungerar – det är viktigt att förstå att vi alla är sammanlänkade. Från Europa till Asien och Nord- och Sydamerika – allt hänger ihop”, säger Jonathan.

Om du har en lokal produkt är det ett gott råd att beakta översättningsfrågan från början. Om din programvara till exempel kan användas i andra regioner är lokaliseringen en stor fördel, eftersom den gör att du kan konkurrera i regioner som tillverkar sina egna lokala verktyg och produkter. Om du inte planerar för lokalisering från början och vill utöka till en ny region senare, kommer det att uppstå en mängd extraarbete för att anpassa materialet som annars kunde ha undvikits.

Att planera översättningen redan från början är ett mycket praktiskt sätt att spara tid och pengar.
Konceptet kallas ofta internationalisering, vilket i grunden betyder att man säkerställer att produkten är enkel att översätta och lokalisera.

Syftet med översättning är att hjälpa företag och organisationer att sälja produkter och tjänster i hela världen och att bli mer framgångsrika när det gäller både globalisering och internationell försäljning.

Varför bör översättning vara en del av affärsmodellen och strategin?

Lokaliseringsstrategin förmedlar ett kraftfullt budskap till slutanvändarna: deras lokala språk och kultur är viktiga! Det visar att ni som företag tar hänsyn till deras behov, att ni värderar deras region i lika hög grad som er egen och att ni har lagt ned lika mycket kraft och eftertanke i deras lokaliserade version som i er egen.

Hos alla verkligt globala företag behöver internationalisering vara en del av affärsmodellen och produktutvecklingsstrategin. Genom att skräddarsy marknadskommunikationen och dokumentationen utifrån lokala språk och kulturer kan företaget tillgodose behoven hos de lokala målmarknaderna.
Det kan i sin tur göra det möjligt för företaget att uppnå en bättre försäljning och ökad avkastning på sin översättningsinvestering.

När lokaliseringsbehoven ingår som en del av företagsstrategin och produkten har utformats utifrån bästa praxis för internationalisering, blir lokaliseringsprocessen mycket enklare.
Det hjälper företaget att lansera nya produkter och produktversioner på målmarknaderna snabbare, och gör det möjligt att skapa en enhetlig kommunikationen och terminologi och uppnå snabbare leveranstider för översättningarna. Det bidrar också till att spara in på lokaliseringskostnaderna.

Hur har Esris översättnings- och lokaliseringsbehov växt?

Esris översättningsbehov har förändrats under de senaste fem åren. Esri har som företag utökat sin verksamhet till fler regioner, och efterhand som verksamheten växer behöver alltmer innehåll översättas. Det inkluderar flera utmanande uppdrag, som till exempel juridiska översättningar till många språk.

2019-10-14-Esri-Språkpar-SV

Esris tillväxt innebar att samarbetet mellan de interna marknadsföringsteamen och lokaliseringsteamet behövde stärkas för att åstadkomma bättre marknadsföringsöversättningar. Esri har också översatt fler delar av sin generella webbplats i syfte att nå ut till alla sina användargrupper.

Under årens lopp har Esris lokaliseringsteam expanderat sitt översättningshanteringssystem (TMS) för att minska mängden manuellt arbete i samband med beställning av översättningar.
Nu behöver Esris TMS anpassas igen för att tillgodose det växande behovet. Efter hand som innehållet utökas måste Esri hålla jämna steg.

”Det är viktigt för oss att kontinuerligt utvecklas för att behålla vår konkurrenskraft. Vi måste också tillgodose efterfrågan från de regioner som vi vill gå in i och avgöra vilket innehåll som behöver översättas. Vi har lagt till nya språk för våra nya marknader och regioner och lagt till nya produkter för att tillgodose våra kunders behov – vilket innebär att våra översättningsvolymer växer med omkring 20 % varje år”, säger Jonathan.

Det är inte möjligt att översätta allt. Det gäller naturligtvis för Esri också. ”Som företag måste du fatta beslut om vad som ska översättas, och det är ett svårare beslut än vad de flesta tror. Till exempel innebär detta att man måste välja vilka produkter eller delar av produkterna som ska översättas, och till vilka språk”, fortsätter Jonathan.

Det finns ett fastställt arbetsflöde på Esri och distributörerna hjälper till att bestämma hur nya språk ska läggas till. Man ser på marknaden och hur den påverkas, frågar distributörerna vilka användare som är mest aktiva och baserar besluten på den informationen.

Vilket är det bästa sättet att välja leverantör?

En av de svåraste aspekterna i processen för företag som överväger översättningstjänster är att veta hur man ska välja de rätta leverantörerna. Eftersom Jonathan har lång erfarenhet av att köpa översättnings- och lokaliseringstjänster bad vi honom att dela med sig av några råd som kan vara till hjälp för företag som funderar på att gå samma väg.

Här är hans bästa rekommendationer för företag som är intresserade av översättnings- och lokaliseringstjänster:

Checklista-Final-SV

 

1cFundera över hur du vill hantera översättningarna

Beroende på dina översättningsbehov kan det bästa alternativet vara att beställa översättningar från en enda större leverantör av översättningstjänste.

Om ditt företag hellre vill samarbeta med dedikerade mindre leverantörer kan ni kontakta lokala frilansare eller mindre företag, eller en kombination av båda.

2cMindre företag: Lär dig mer om översättning

Om du representerar ett mindre företag och inte har köpt översättningar förut, bör du förlita dig på din leverantör av översättningstjänster i så hög grad som möjligt..

Men glöm inte att lära dig om hur översättningsprocessen fungerar.
Det är en god idé att förstå arbetsflödet och varför översättningarna ibland tar längre tid än förväntat.

3cStörre företag: Kontakta en LSP eller extern konsult för att komma igång

Om du representerar ett större företag och inte har köpt översättningar förut, kan det vara bra att konsultera en leverantör av översättningstjänster eller en extern konsult för att komma igång.

Det kan också vara mycket praktiskt att besöka någon av konferenserna som lokaliseringsbranschen anordnar runt om i världen för att lära dig mer om branschen och få möjlighet att träffa branschfolk, användare, språkleverantörer och säljare.

4cAnvänd era egna resurser för att granska översättningskvaliteten

Tveka inte att utnyttja era egna resurser inom företaget. För Esris del innebär detta att de använder sig av sitt nätverk av globala distributörer och granskare i flera länder och får deras input om vilka språkjänstleverantörer som erbjuder den bästa kvaliteten för pengarna.

5Testa översättningskvaliteten

Det kan vara användbart att utföra blindtester och sedan be dina lokala resurser att utvärdera översättningskvaliteten. Använd experternas återkoppling för att fatta bästa möjliga beslut utifrån informationen.

6Basera dina beslut på fakta

När du bedömer kostnaden för leverantören av översättningstjänster i förhållande till kvaliteten kan du använda ett brett spektrum av feedback och data för att fatta ett informerat beslut.

7Utvärdera kostnaderna sist

När du utvärderar blindtesterna och granskningarna kan du överväga att titta på kostnaderna sist av allt. När du har bestämt dig för vilka översättningar du tycker är bäst och graderat dem enligt önskemål, kan du till sist avslöja kostnaden.

På det här sättet kan du utvärdera översättningskvaliteten baserat på de kriterier som har störst påverkan på produktens framgångar på målmarknaderna, samt vilken avkastning på investeringen du kan förvänta dig. Om priset är markant högre kan du ändå vilja utvärdera den aspekten i förhållande till de andra faktorerna.

8Involvera landsspecifika granskare i offertförfrågan

Om ditt företag använder sig av en RFP-driven process bör ni ge granskarna i de olika länderna de bästa förutsättningarna att bidra till ett bra beslut, eftersom de talar språket och känner till den kulturella kontexten.

9Testa språkleverantörens leveranstider för översättning och lokalisering

Det kan även vara relevant att testa leverantörens leveranstider för översättnings- och lokaliseringstjänster.

På Esri ger vi våra leverantörer en testöversättning som vi tror är möjlig att översätta inom en viss tid. Vi förväntar oss att branschstandarderna följs och ser hur det går.

10Se till att din översättningspartner levererar i tid och enligt planen

Oavsett vilken språkleverantör eller kombination av olika leverantörer du slutligen väljer att använda, är det viktigt att säkerställa att deras leveranser sker i tid och enligt plan.

Det hjälper dig att behålla kontrollen och behålla rätt förväntningar när det gäller produktlanseringar, uppdateringar och tidsberäkningar för att komma ut med nya versioner till marknaden.

11Begär alltid expertis inom ämnesområdet

Begär om möjligt alltid expertis inom ämnesområdet när du begär en offert från din leverantör av språktjänster. Erbjud kompletterande utbildning för att hjälpa leverantörerna att förbättra översättningskvaliteten.

12Se till att översättarna får återkoppling

Se till att översättarna du arbetar med får återkoppling under hela processen, så att kan lära sig från dina experter inom det lokala språkområdet.
Skribent-SV

 


Hämta checklistan här!

 

Hur kan företag lyckas i samarbetet med språkleverantörer och lokaliseringsföretag?

Nyckeln till att lyckas med ett samarbete kring översättning och lokalisering är ett gott samarbete mellan alla partner som är involverade i företagets lokaliseringsprocess: från interna team till inköpsansvariga och leverantörerna av språktjänsterna. Det här är något som även Jonathan Turpin från Esri betonar.
Som han uttrycker det: ”När folk börjar kommunicera med varandra ändras ofta åsikterna från ”Översättningarna är jättedåliga och vi förstår inte vad det beror på” till ”Jodå, vi har pratat med dem och rättat till några saker, så nu går allt bra!”

I synnerhet inom IT- och programvarubranschen har de flesta interna sektioner för lokalisering och internationalisering. De här båda begreppen skiljer sig åt. Generellt börjar man med att internationalisera produkten för att förbereda den för lokalisering, medan översättningen är en del av lokaliseringen.

Den första nyckeln till ett framgångsrikt samarbete är kommunikation och att säkerställa att internationaliseringsteamet och lokaliseringsteamet har samma förväntningar. På så vis kan du bädda för en smidigare och mer effektiv översättningsprocess och ett bättre samarbete med leverantörerna av språktjänsterna.

Om produkten inte har gått igenom processen för internationalisering, som ju ska göra den lättare att lokalisera, blir kommunikationen mellan inköparen och språkleverantören ännu mer viktig.

Här ger Jonathan sina bästa tips för hur man etablerar ett gott samarbete mellan inköparen och språkföretaget:

 • Det viktigaste är kommunikationen. Det är viktigt att kommunicera kring frågor och problem, eftersom det leder till en bättre förståelse mellan parterna. Det uppstår problem för alla företag och allt handlar om hur du lyckas lösa de här problemen. Alla behöver känna till exakt vad som förväntas och önskas.
 • Ta tag i problem så snart som möjligt för att se till att de inte blir ohanterliga.
 • En tät relation med leverantörerna bör skapas med hjälp av webbmöten, e-post och telefonsamtal.
 • Uppmuntra översättarna att träffa granskarteamen och hålla en nära kontakt med dem. 
 • Gör en skillnad mellan översättningssteget och granskningssteget. Blanda inte ihop stegen i översättningsprocessen utan att tydliga ansvarsområden har fördelats. Dessa båda funktioner samverkar med varandra, men i många fall pratar aldrig teamen med varandra.
 • Att öppna upp en kommunikationskanal är ett enkelt sätt att lösa problem.
 • Skapa en direkt kommunikation i det lokala landet. På grund av tidsskillnader kan man tappa flera arbetsdagar till följd av frågor, svar och uppföljningsfrågor. En specifik process för frågor i respektive land kan spara mycket tid för alla.
 • Definiera en termbas, och skapa vid behov en kortfattad stilguide för företaget. Termbaser fungerar som företagets gemensamma ordlista med termer för deras varumärke, företag och produktinformation. Termbaser är ett bra sätt att dela information med alla översättare, och säkerställa att olika texter är konsekventa.
 • Översättningsminnen används av alla översättningsbyråer och lokaliseringsföretag och är vanligen kundens immateriella tillgång, oavsett vilket översättningsprogram eller lokaliseringsverktyg som används. Ett översättningsminne lagrar sektioner av upprepade fraser och istället för att översätta dem om och om igen kommer professionella översättare att enkelt granska de meningar som översatts tidigare eller göra mindre ändringar i dem. Det leder till avsevärda kostnadsbesparingar för kunden eftersom endast nya segment debiteras med det fullständiga ordpriset.

 

2019-06-18_Esri_article_2

Kan översättning ge konkret avkastning på investeringen?

”Översättning betalar sig – men det kan ta lite tid.”

Jonathan säger att enligt hans erfarenhet kan företag ibland bli avskräckta av kostnaderna för översättning och lokalisering. Men på Esri anser man att översättning definitivt är en investering som genererar konkret avkastning och som gynnar alla.

Det här är vad han tycker man ska tänka på när man utvärderar kostnaden för en översättningsinvestering:

 • Det kan vara förvånande att betala per ord. Många tycker det känns främmande eftersom de inte kan utvärdera hur mycket arbete som är aktuellt. Men i många fall verkar ordpriset till kundens fördel, eftersom det ofta ges rabatter för återvunnet innehåll.
 • Prisskillnaderna mellan olika regioner kan vara en överraskning för folk utanför lokaliserings-branschen. Exempelvis kan en översättning till kinesiska vara billigare än en översättning till svenska, eftersom de lokala översättarna arbetar i den lokala miljön och den ekonomi som råder där. 
 • Om du överväger att satsa på översättning måste du vara beredd på att investeringen i översättning kommer att kosta pengar initialt. 
 • Bli inte avskräckt av kostnaderna om ni är ett litet företag som just börjat med lokalisering, för det handlar till en stor del om förstagångskostnader.
 • Det kanske tar ett år eller så innan ni börjar se avkastningen på er investering, eftersom det kan ta lång till att översätta allt innehåll och förbereda den första lanseringen.

 

Kom ihåg hur viktigt det är för ditt företag att lokalisera er produkt för att nå ut till nya marknader och sälja även på dem!

Hur ser framtiden ut?

Snabbare, fortare, mer, billigare…

Efterhand som Esri växer vill företaget att översättningsprocessen ska bli mindre dyr och mer effektiv – men självklart vill man även bibehålla kvaliteten. Många spännande saker är planerade framöver, bland annat ska man byta plattform och införa ett nytt översättningssystem/TMS.
Esri utvärderar även kontinuerlig lokalisering, där mindre översättningar hanteras automatiskt.

Men den viktigaste förändringen är att Esri undersöker maskinöversättning och hur det skulle påverka företagets arbetsflöden och den nuvarande granskningsprocessen, liksom det som översättarna faktiskt gör under lokaliseringsprocessen. Det är ett stort skifte, men AAC Global finns fortsatt vid Esris sida, beredda att tillgodose Esris växlande behov – precis som vi gjort under de senaste 12 årens framgångsrika samarbete!

Läs mer om våra översättnings- och lokaliseringstjänster

 

2019-06-18_Esri_article_1


Om Esri

Esri ArcGIS är världens mest kraftfulla programvara för kartering och spatial analys. ArcGIS finns installerad hos fler än 350 000 organisationer, inklusive många världsstäder och nationella myndigheter i de flesta länderna i världen.

Med kontor i fler än 80 länder är Esri ett globalt företag. Tack vare femton dedikerade forskningscentra befinner sig bolaget i framkanten av global innovation. ArcGIS programvara och appar kombinerar kartering och dataanalys för att leverera spatial intelligens och tillgodose digitala transformationsbehov för organisationer av alla storlekar.

Esris avancerade kartering och analyser levereras tillsammans med tillförlitliga demografiska data för 137 länder och används inom en rad olika områden, exempelvis arkitektur, maskinteknik och konstruktion, hälsa och vård, vatten, transport, allmän säkerhet och naturtillgångar, för att bara nämna några.

Läs mer om Esri på företagets webbsida. 

Vad är GIS?

Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett ramverk för att samla in, hantera och analysera data och visualisera dem. GIS har sina rötter inom den geografiska vetenskapen och integrerar många olika typer av data. Den analyserar spatiala platser och organiserar lagren av information till visualiseringar med hjälp av kartor och 3D-scener.

Jonathan Turpin: ”GIS är ett intressant område – alla behöver det, men många vet inte ens att det finns eller vad det är för något. Många människor vet inte hur mycket GIS används varje dag – till exempel för att ta reda på hur många högersvängar som behövs för att komma till en viss adress. Det är en typisk sådan sak som GIS kan kartlägga och lösa.”

Översättning översättningsminne översättningstjänster juridisk översättning

Anna Segerpalm

Anna Segerpalm

Anna is a language specialist with a marketing background, and she has substantial experience in writing business texts. She works as a marketing coordinator as well as a content creator and blogger and she believes strongly in content marketing and the value of producing engaging, actionable content. Outside work she enjoys spending time with her two lovely children as well as jogging, reading and enjoying the cultural and culinary pleasures of beautiful Stockholm.

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla