AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

okt
02

Så kan du lokalisera din produkt till ett nytt språk

Ditt företag har en bra produkt, men efterfrågan på hemmamarknaden har nått sin kulmen. Analyser visar att det finns en internationell efterfrågan på era produkter, men du känner dig inte säker på hur företaget ska komma in på utländska marknader. Ditt företag har redan undersökt möjligheterna att expandera utomlands, men du vet inte hur du ska lokalisera produkten.

I den här bloggartikeln förklarar vi hur du går tillväga för att översätta och lokalisera en produkt eller tjänst till ett nytt språk. Vi kommer också att diskutera några saker som man måste tänka särskilt på vid produktlokalisering.

Varför ska man lokalisera produkter?

Nya marknader betyder alltid ny kundpotential – och därmed också avsevärd tillväxtpotential. Så varför inte utöka ditt företags verksamhet till andra länder, för att mångdubbla kundpotentialen? Idag är internationell expansion ett av de bästa sätten att utöka sin verksamhet. Bara på marknaderna inom EU finns det enorma möjligheter att expandera och växa, för att inte nämna den asiatiska marknaden.

Det viktigaste övervägandet är huruvida produkten eller tjänsten har försäljningspotential globalt. Många produkter kan lokaliseras – men dessförinnan är det viktigt att undersöka om målmarknaden har tillräcklig tillväxtpotential.

Olika förutsättningar för olika företag

Alla företag har olika individuella förutsättningar för att lokalisera produkter. De varierar beroende på storleken, produkten och företagets verksamhetsmetod. Vad de här företagen har gemensamt är behovet av lokalisering och målet att ta sig in på den nya marknaden.

Att göra företagets webbplats tillgänglig på ett annat språk är ett sätt att utöka kundbasen. Om företaget har en försäljningsportal måste den också översättas för att kunna användas av kunder på ett nytt språk. Företaget fortsätter verksamheten som vanligt på hemmamarknaden, men produkten levereras också till en ny målmarknad. Det här är ett säkert sätt att utöka verksamheten.

En webbutik kan utöka verksamheten genom att lägga till ett nytt språk som alternativ. Produktbeskrivningar och liknande information måste också lokaliseras för att förse den nya målgruppen med den information de behöver för att fatta köpbesluten. Det är onödigt att lokalisera alla produkter om er företagskatalog består av tusentals produkter. Du bör välja de produkter eller produktkategorier som du säkert vet är efterfrågade på målmarknaden.

2019-07-31-Horizontal-Product-localization-illustration

Det går också att ta sig in på nya marknader genom en lokal försäljningsorganisation. I de här fallen brukar köpbeslutet oftast inte fattas på nätet. Istället kräver det att en säljare deltar aktivt. Möbler, heminredningsprodukter och lyxartiklar är till exempel produkter som köpare vill se på plats innan de fattar sitt köpbeslut. Inom B2B-sektorn är det väldigt vanligt med lokala säljorganisationer, eftersom de gör det möjligt att skapa en personlig relation i ett tidigt skede av kundrelationen.

Å andra sidan kan den lokala säljorganisationen bidra till att öka försäljningen via webben och vice versa, vilket ökar synligheten på den nya marknaden ytterligare. I det här fallet är inte företaget bara en webbplats bland alla andra som tävlar om att synas. Istället kan företag nås på det lokala planet.

Ett alternativ är att en tredje part tar hand om distributionen och återförsäljningen av produkten på målmarknaden. Det här gör lokaliseringen ännu viktigare, eftersom en lokaliserad produkt måste särskilja sig från konkurrerande produkter i exempelvis en butiksmiljö.

Idag spelar webbplatser en viktig roll inom lokalisering. I samarbete med Kuusakoski implementerade vi ett uppdateringsprojekt som handlade om att anpassa strukturen och innehållet på webbplatsen för alla de 11 målmarknaderna. Läs mer om Kuusakoskis webbplatsprojekt.

Lokalisering börjar med planering

Det optimala är om produktlokaliseringen tas med i beräkningen redan under produktutvecklingsfasen. Men det går också att lokalisera befintliga produkter för nya marknader. Det här kräver fler resurser för hela lokaliseringsprocessen.

Precis som i all annan företagsverksamhet så börjar allt med planeringen. Vid lokaliseringen behövs en tydlig strategi för att projektet ska gå framåt. Ett team eller minst en person bör utses för att koordinera lokaliseringen.

Som ett minimum bör följande aspekter övervägas när man planerar lokaliseringen:

  • Kvalitativa och kvantitativa mål för lokaliseringen
  • Målmarknader och målspråk
  • Analys av målmarknaderna: potential och utmaningar
  • Lokal lagstiftning, skatteregler och tullbestämmelser
  • Lokala konkurrenter och deras styrkor
  • Produkter och tjänster som ska lokaliseras
  • Urval av material som ska lokaliseras

Vi har sammanställt en checklista med sex punkter som hjälper dig att planera för lokaliseringen.

Engelska eller språket på målmarknaden?

Språket är viktigt vid lokalisering. Engelska är till exempel ett attraktivt alternativ för de nordiska länderna, eftersom det allmänna intrycket är att kunderna behärskar det engelska språket väldigt väl. Men det verkar som att det här intrycket inte stämmer helt. Enligt en undersökning som genomfördes av Common Sense Advisory år 2014, föredrar de flesta (75 %) att handla varor på sitt modersmål. 59 % av de svarande uppgav att de sällan eller aldrig handlade på engelskspråkiga webbplatser. Undersökningen visar tydligt att produktlokalisering spelar en viktig roll när man vill ta sig in på nya marknader.

Även om många pratar engelska så föredrar de flesta människor att använda sitt modersmål när de handlar på nätet.

Valuta och betalningsmetoder

Valuta och betalningsmetoder är också sådant man bör överväga vid lokalisering. Människor föredrar att använda lokal valuta när de handlar på nätet. Enligt en artikel från Shopify om den aktuella statusen för e-handel i februari 2019 föredrar 92,2 % av alla som handlar på nätet att använda den egna valutan. Hela 33 % sa att de antagligen skulle avbryta köpet om de upptäckte att amerikanska dollar var den enda godkända valutan.

Vilken betalningsmetod kunderna föredrar varierar också stort. Enligt artikeln från Shopify som nämns ovan är till exempel postförskott den mest populära betalningsmetoden i Östeuropa. I Västeuropa föredrar de flesta digitala betalningslösningar, medan kreditkort är den mest populära betalningsmetoden i USA. 

Valuta och betalningsmetoder är definitivt något som man måste tänka på när det gäller näthandel.

Kulturell kompetens

När man planerar för lokalisering av produkter är det mycket viktigt att man tar hänsyn till lokala kulturer. Man måste inte bara känna till lagstiftning och andra bestämmelser, utan även den lokala målgruppens vanor och preferenser. Om du inte känner till den lokala kulturen kanske ditt företags inträde på den nya marknaden misslyckas.

I begreppet kulturell kompetens ingår även kunskaper om den lokala marknaden. Man måste ha kännedom om målgruppens preferenser, men det är även viktigt att ha koll på vilka ämnen, begrepp, färger och bilder som kan vara stötande eller problematiska.  Kulturell kompetens handlar om mycket mer än att bara undvika översättningsmisstag. I översättningen måste man vara mycket försiktig med uttryck och ordlekar. Det är få fasta uttryck som kan översättas till ett annat språk utan att en del av den ursprungliga innebörden eller tyngden går förlorad.

Samarbeta med en lokaliseringspartner

När det gäller lokaliseringsprocessen bör du inte försöka genomföra den på egen hand, särskilt inte om det är första gången. Det är en bra idé att anlita en erfaren lokaliseringspartner. Med hjälp av en specialiserad partner blir det mycket enklare att översätta och lokalisera produkter till nya språk. Om din partner har ett omfattande nätverk av översättare så besitter de lokal kulturell kompetens från praktiskt taget hela världen. Det innebär också att man tar hänsyn till lokaliseringsaspekterna under översättningen.

Material som ska lokaliseras

När man gör en produkt tillgänglig på ett nytt språk måste man överväga vad som ska lokaliseras för den nya målmarknaden. Det finns inget allmängiltigt svar på det eftersom behoven varierar beroende på produkten och lokaliseringsstrategin.

När det handlar om att företaget ska synas är webbplatsen den viktigaste aspekten. Utan en lokaliserad webbplats blir det svårt, för att inte säga omöjligt, att nå nya kunder. Människor vill helst använda webbtjänster på sitt eget språk och din webbplats är ditt visitkort och mycket annat på den nya marknaden.

När man som företag vill vara synlig och kännas igen är det också viktigt att överväga att lokalisera företagets marknadsmaterial. Allt beror på vilka marknadsföringsmetoder du planerar att använda dig av för att komma in på de nya marknaderna, och för att definiera det så krävs lokal kulturell kompetens. Idag vet alla hur viktigt det är med digital marknadsföring, men det finns fortfarande produkter och marknader som är särskilt lämpade för tryckt material på lokal nivå.

2019-07-31-Horizontal-Product-localization-illustration-2

Produktmaterial som brukar lokaliseras är bland annat handböcker och användningsinstruktioner. När det gäller till exempel programvara bör du bestämma om det bästa för målmarknaden är engelska. Det bästa är om den internationella expansionen beaktas redan under produktutvecklingsfasen. Det här kallas internationalisering och det betyder att man utvecklar en produkt som är så lätt som möjligt att anpassa och lokalisera till nya marknader.

Du bör även tänka på företagets affärskommunikation. Kommer ni att kunna erbjuda kunderna service på det lokala språket? Eller måste de kommunicera på engelska med er kundtjänst? Om en kund beställer en produkt från en lokaliserad webbplats, men sedan måste kommunicera på engelska eller något helt främmande språk, blir inte kundupplevelsen särskilt bra.

På samma sätt som du tar hänsyn till kunderna så måste du även tänka på distributörer, återförsäljare och andra intressenter. Det beror på vilken metod som valts för lokaliseringen av produkterna. Om kunderna handlar på nätet och en internationell fraktfirma sköter leveranserna, behövs inte så mycket lokalisering för de olika parterna. Om du har lokala återförsäljare eller en lokal försäljningsorganisation måste du även ta med deras behov i beräkningen.

Måttenheter är en liten men viktig detalj. De har stor betydelse om dina produkter är hälsorelaterade. Det går inte att nog betona vikten av omvandlingstabeller för enheter. Till exempel är det viktigt att tillhandahålla information om tryck och vattenbeständighet i lokala måttenheter till användare av dykprodukter. I USA kan fot eller yard användas som längdenhet, medan gallons används för att mäta volym och Fahrenheit-skalan används för att mäta temperatur.

Lokal preliminär testning

Att testa produkten lokalt före lanseringen är det bästa sättet att undvika problem kring lokaliseringen. Testerna kan användas för att verifiera att texter, bilder och annat kompletterande produktmaterial har lokaliserats effektivt och bra. Eventuella fel är enklare och billigare att rätta till i det här skedet än senare. Samtidigt bör du även testa hur ditt marknadsföringsmaterial tas emot lokalt.

Lokalisering är nyckeln till nya marknader

Att expandera internationellt är alltid en risk, men nya marknader innebär också en enorm potential för att utöka verksamheten och i synnerhet utvidga kundunderlaget. Det finns många saker man måste tänka på, men du kan undvika de vanligaste fällorna genom att förbereda dig noggrant och analysera riskerna.

Har ditt företag en produkt som du skulle vilja lokalisera för nya marknader? Söker du en tillförlitlig partner för att utöka ditt företags verksamhet internationellt? Kontakta oss så kan våra lokaliseringsexperter hjälpa dig att välja de bästa lösningarna. Läs vår bloggartikel om att lokalisera webbplatser och programvara.

 

Läs mer om våra översättnings- och lokaliseringstjänster

Översättningsbyrå Lokalisering Nya marknader Produktlokalisering

Antti Voutilainen

Antti Voutilainen

Antti Voutilainen works as a marketing content writer producing engaging and relevant content for our customers. His experience in customer service and sales has taught him how vital true customer insight and effective content marketing are today. Now his focus is only helping customer to find the perfect solution for their specific needs.

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla