AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

mar
06

Tips för att skriva och prata på professionell engelska

Wide_1700x780_g

Om du har försökt att skilja ut dig från mängden i dagens hårt konkurrensutsatta internationella affärsvärld är sannolikheten stor för att du använder dig av ditt personliga varumärke (personal branding), s.k. ”thought leadership” (tankeledarskap) eller status som någon form av influencer i sociala medier för att försöka nå fram med ditt budskap.

Om budskapet är avsett för en global målgrupp innebär det ofta att språket som används för ditt innehåll är professionell engelska.

Och det är inte bara när det handlar om innehåll till sociala medier som vi bör vara exakta i vårt språk. Vare sig du ska prata inför kollegorna på ett möte, presentera på engelska eller hantera mejl på jobbet kan det få dig att framstå som oprofessionell om du använder språket på ett klumpigt sätt i din interkulturella kommunikation.

Låt mig presentera några fakta som jag samlat in angående användningen av engelska i de två huvudsakliga sociala mediekanalerna, Twitter och LinkedIn:


Dubbelt så många tweets skickas på engelska som på det näst populäraste språket, japanska.
Källa: https://mashable.com/2013/12/17/twitter-popular-languages/#mN686OUVosqo

Om du vill bli en influencer på LinkedIn bör du skriva dina inlägg på engelska.
Källahttp://contentmarketinginstitute.com/2017/03/linkedin-publishing-sharing-trends/

En ”enkel” läsbarhetsnivå (enligt Flesch-Kincaids läsbarhetsindex 80-89) gör att ett inlägg på LinkedIn får fler visningar, delningar och gillamarkeringar.
Källahttps://okdork.com/linkedin-publishing-success/

För att förtydliga det hela så innebär den sista punkten att om du vill uppnå synlighet på sociala medier bör du skriva innehåll som är enkelt att läsa för en 11-åring!

Om du vill att ditt språk ska bli så pass enkelt att läsa, måste det vara kortfattat och otvetydigt – det får inte finnas något utrymme för missförstånd. Dåliga språkliga val, användning av jargong och klyschor och bristfällig struktur kan göra att innehållet blir vagt, förvirrande, svårläst eller felaktigt.

Detsamma gäller självklart i det talade språket, där det är nödvändigt att använda sig av en professionell engelska. För att hjälpa dig att göra bättre språkval i arbetet bjuder jag här på mina sex bästa tips för hur du kombinerar de bästa aspekterna hos språkutbildning och interkulturell kommunikation när du ska presentera på engelska:

1. Använd rätt ord

Undvik slang och att använda sammandragen form på orden i för stor utsträckning. Istället för "hi", använd "hello", istället för "yeah", använd "yes", säg "I cannot" istället för "I can't."

Försök att undvika utropsord som ”eh” och ”öh” eftersom de kan göra att du låter osäker.

Tala i fullständiga, grammatiskt korrekta meningar i möjligaste mån.

 

2. Känn din publik

Det viktigaste att komma ihåg är att du försöker förmedla ett budskap till åhörarna. Det är viktigt att du vet vem du talar till så att du kan vända dig till dem på rätt sätt. 

 

Om du använder svåra ord, se till att åhörarna känner till dem.

Prata på ett sätt som du vet att åhörarna kommer att förstå.

 

Inkludera gärna detaljer som är relevanta i sammanhanget, det visar att du kan ditt ämne.

Wide_1700x780_i

 

3. Använd korrekt grammatik

Om du vill låta professionell och som att du vet vad du pratar om är det viktigt att använda grammatiskt korrekta meningsbyggnader. Här är några vanliga fällor:

Bestämd och obestämd artikel = ”I work in a team of six people”, inte ”I work in the team of six people”.

Fel prepositioner används = ”I spoke at a seminar”, inte ”in a seminar”.

Överensstämmelse mellan subjekt och verb = ”she and I were discussing”, inte ”she and I was discussing”.

Rätt verbtempus = ”profits have improved this year”, inte ”profits had improved this year”.

Skillnaden mellan korrekt och felaktig grammatik kan vara det som avgör om dina åhörare tar det du säger på allvar eller inte. Se till att du använder korrekt grammatik.

 

 

 

Blogi_banner_landscape_690x160

Lär dig att arbeta praktiskt med presentationer!

 

 

4. Se till att alla meningar låter bestämda

Försök att undvika att avsluta för många meningar med en fråga.

Undvik också att använda stigande intonation i slutet av meningarna. Det här kallas på engelska för ”up-speak” (eller ”Valleyspeak”) och kan göra att du låter osäker och som om du ständigt behöver få bekräftelse på det du säger.

Wide_1700x780_D

 

5. Var tydlig (eller: kom till saken)

Engelska är ett språk där fokus ligger i början av meningarna. Om du vill vinna åhörarnas uppmärksamhet behöver du komma till saken direkt.

Långa förklaringar och för mycket bakgrundsinformation som leder fram till en poäng kan göra att du tappar åhörarna långt innan du nått fram.

Kom till saken direkt så blir du mer effektiv. Förklaringarna om ”varför” kan du ta senare.

 

6. Eliminera verbala pauser

Engelsktalande använder interjektioner eller små utropsord som ”um” och “like” för att behålla sin plats i samtalet medan de funderar på vad de ska säga.

Men i professionella sammanhang drar sådana uttryck uppmärksamheten från det du försöker säga, och en icke-verbal paus är mycket bättre.

Medan du letar efter orden kan du använda dig av en icke-verbal paus för att förmedla effekten av ”en genomtänkt tanke” eller ”en tankfull paus”. Det bekräftar att du har kontroll på vad du säger.

Wide_1700x780_l-1

 

Sammanfattning

Om vi går tillbaka till där vi började så är det tydligt att den som vill framstå som konkurrenskraftig i dagens affärsvärld måste kunna kommunicera på engelska på ett trovärdigt sätt.

Vi bedömer ofta någons kunskaper och avgör hur trovärdiga de är utifrån deras förmåga att kommunicera och presentera på engelska eller något annat språk, även om språket är personens andra eller tredje språk.

Att bli sedd, hörd och läst som den professionella person du arbetat så hårt för att bli går att uppnå den hårda vägen – genom att prova sig fram – eller genom utbildning i interkulturell kommunikation.

Läs mer om hur vi anpassar våra språktjänster till dina professionella  behov. Kontakt os! 

Språkutbildning lära sig engelska kommunikationsutbildning språktjänster

Brian McMillan

Brian McMillan

Brian McMillan has worked as a native English (American) trainer for business, mass media and government professionals since coming to Finland over 11 years ago. Previously he worked within the newspaper, radio and television industries in the United States as a writer, publisher and newscaster. Email: brian.mcmillan@aacglobal.com

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla