AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

Hur man lokaliserar elearning

Posted by Antti Voutilainen on 29.1.2020 8:34

En av de största utmaningarna för flerspråkiga och multinationella företag är att utveckla personalens kompetens i lika hög utsträckning och med samma höga kvalitet i alla länder. De vill säkerställa att alla medarbetare får samma möjligheter till fortbildning. Att utveckla medarbetarnas kompetens är ett naturligt sätt att bibehålla deras motivation och kompetens. Samtidigt stärker företaget sin position inför framtiden.

Elearning har som vi alla vet blivit en populär metod för att utbilda stora målgrupper. En av styrkorna med elearningen är att den enkelt kan anpassas till olika språk. Om ett företag har lyckats bra med att implementera en elearning på sitt viktigaste företagsspråk så finns det ingen anledning att skapa en helt ny utbildning för andra språk, eftersom det är enkelt att lokalisera elearning.

I den här bloggen kommer vi att diskutera fördelarna med att lokalisera elearning och även ge några tips om lokalisering av webbutbildning.

Read More

Topics: Lokalisering, elearning, webbutbildning

Vilka typer av elearning du bör outsourca

Posted by Antti Voutilainen on 27.1.2020 8:15

Utbildning av personalen är något de flesta företag sysslar med. Att genomföra utbildningen är den verkliga utmaningen. Om företaget har många kontor och bara få personer har utbildningskompetens – vad gör du då? Skickar du en expert för att hålla en utbildning på varje kontor, förbereder du en elearningkurs själv eller outsourcar du implementeringen av elearningen? Eller vill du kombinera lärarledd undervisning med webbutbildning?

Det finns många möjliga alternativ. Men innan du tar dig an utmaningen måste du fundera på vilka målen med utbildningen är, hur stor målgruppen, huruvida tillräckliga resurser finns tillgängliga för att organisera utbildningen och hur utbildningen ska implementeras för personalen.

I den här bloggen diskuterar vi när det är meningsfullt att outsourca implementeringen av elearning.

Read More

Topics: elearning, pedagogik, outsourcing

Hur kan man använda elearning för förändringskommunikation?

Posted by Antti Voutilainen on 14.1.2020 8:00

Vi har alla upplevt organisationsförändringar. Vissa förändringar märktes knappt, medan andra varit så stora att de haft en stor påverkan på våra dagliga uppgifter. Små förändringar kan vara att uppdatera e-postsignaturerna i hela organisationen eller att ändra en verksamhetsmodell på grund av ett fel i företagets system för företagsresursplanering. Till stora förändringar räknas till exempel förändringar i organisationsstrukturen eller införandet av ett nytt system för arbetstidsregistrering.

Samtidigt har de här erfarenheterna format våra attityder till förändring. Därför är det viktigt hur förändringar hanteras, kommuniceras och implementeras.

I den här bloggen kommer vi att diskutera vilka typer av förändringar det kan vara meningsfullt att använda elearning för.

Read More

Topics: elearning, organisationsförändring, Förändringsledning, förändringskommunikation

Hur kan man använda elearning som säljstöd?

Posted by Antti Voutilainen on 9.1.2020 8:30

Visste du att elearning är ett effektivt verktyg för försäljning och marknadsföring? Elearning betraktas ofta som ett verktyg som bara kan användas för att utbilda organisationens egen personal, men det stämmer inte. När man väl känner till målgruppen och syftet med elearningen så är möjligheterna närmast obegränsade.

I den här bloggen förklarar vi varför och hur elearning kan användas för att främja både försäljning och marknadsföring.

Read More

Topics: elearning, Säljstöd, Kundresa, Skapa leads

Elearning kan hjälpa dig att förbättra din kundservice

Posted by Antti Voutilainen on 4.10.2019 8:12

”Vi har ett nytt system för att hantera våra kundkontakter, och alla medarbetare i vår kundtjänst måste nu få utbildning snabbt och effektivt.” ”Vi förbereder oss för att lansera en ny produkt. Innan dess behöver vår personal inom försäljning och kundtjänst få utbildning så att vi kan säkerställa att lanseringen lyckas.” ”Att förbättra kundnöjdheten är ett av våra mål i hela kedjan.” De här situationerna är välbekanta för många anställda som jobbar med kundservice.

Det är alltid en krävande uppgift att erbjuda utbildning till en stor målgrupp, som till exempel kundtjänstmedarbetare. Det räcker inte att alla får informationen – de måste också förstå vad den betyder i praktiken.

I denna blogg diskuterar vi hur företag kan använda elearning för att förbättra kundtjänsten. Vi presenterar flera olika alternativ för elearning för kundtjänstmedarbetare.

Read More

Topics: Kundservice, elearning, digital utbildning, onlineutbildning, kundtjänst

Använda elearning för introduktionskurser

Posted by Antti Voutilainen on 4.7.2019 9:01

Tycker du att det är krångligt och tidsödande att organisera introduktionskurser? Vill du vara säker på att alla nya medarbetare får rätt introduktion? Om svaret är ja är det här artikeln för dig!

Read More

Topics: elearning, webbutbildning, Introduktion, kundcase

Exempelcase: elearning för intern kompetensutveckling

Posted by Glennon Kiernan-Lahti on 11.10.2018 6:41

I vår tidigare blogg om elearning tog vi upp hur varierande innehåll leder fram till bättre resultat inom elearning, särskilt om det är interaktivt och spelifierat.

Den här gången ska vi ta upp hur oerhört mångsidig elearningen är, och hur den kan anpassas för olika deltagare och utbildningsmål. Det här gör vi genom att titta på ett mycket vanligt exempelcase när det gäller elearning, nämligen intern kompetensutveckling.

Låt oss börja med de grundläggande kraven för de allra flesta elearningkurser.

Read More

Topics: elearning, digital utbildning, utbildningsinnehåll, pedagogik

Hur varierande innehåll skapar bättre elearningresultat

Posted by Glennon Kiernan-Lahti on 27.8.2018 6:27

I vår förra blogg presenterade vi hur modern elearning kan se ut. Ett av de teman vi ville belysa i den introduktionen är att dagens learninginnehåll leder till överlägsna utbildningsresultat när det är kreativt, mångsidigt och pedagogiskt strukturerat.

Nu går vi vidare och kommer här att behandla konceptet ”rich content” eller på svenska, ”varierande” eller ”mångsidigt innehåll”, och hur vi genom att tillämpa kreativitet, mångsidighet och pedagogik hjälper företag med deras utbildningsbehov.

Om du inte känner till begreppet än så kan vi börja med att bryta ned det i tre huvudtyper.

Read More

Topics: elearning, digital utbildning, utbildningsinnehåll, pedagogik

En introduktion till modern elearning

Posted by Glennon Kiernan-Lahti on 2.8.2018 6:03

 

I vår förra blogg om elearning, Fyra trender som tar elearning till nästa nivå, skrev vi om utbildningsfördelarna med simulering, socialt lärande, personanpassning och bite-sized learning. Den här gången ska vi ta en bredare titt på hur elearningen ser ut idag.

För det första: vad är modern elearning?

Svaret på frågan kräver två perspektiv: Det första tillhör mottagaren av utbildningen. Det kan vara en person som är anställd på ett företag eller någon annan person inom en organisation. För dem behöver den moderna elearningen ha fyra huvudsakliga kännetecken för att vara effektiv. Den måste vara:

Read More

Topics: elearning, digital utbildning, utbildningsinnehåll, lärstilar

Fyra trender som tar elearning till nästa nivå

Posted by Glennon Kiernan-Lahti on 11.7.2018 7:09

 

Samtidigt som digitaliseringen fortsätter att förändra våra arbetsplatser, har den även i grunden transformerat aspekter som ledarskap, samarbete, försäljning och även hur vi väljer att lära oss saker.

Företagens intresse för de senaste digitala utbildningslösningarna har ökat explosionsartat eftersom de behöver uppnå acceptans för den här genomgripande och digitalt drivna förändringen bland alla olika intressenter: medarbetare, kunder och leverantörer.

Som en följd av det efterfrågar företagen i allt högre grad elearning för att uppfylla behovet. Glöm den gamla tidens statiska innehåll, dåliga videokvalitet och kornigt inskannade dokument. Idag är elearning en innehållsrik, mobilvänlig, tilltalande, mätbar och universellt tillgänglig form av lärande.

Read More

Topics: elearning, digital utbildning, utbildningsinnehåll, lärstilar

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla