AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

Hur kan man använda elearning för förändringskommunikation?

Posted by Antti Voutilainen on 14.1.2020 8:00

Vi har alla upplevt organisationsförändringar. Vissa förändringar märktes knappt, medan andra varit så stora att de haft en stor påverkan på våra dagliga uppgifter. Små förändringar kan vara att uppdatera e-postsignaturerna i hela organisationen eller att ändra en verksamhetsmodell på grund av ett fel i företagets system för företagsresursplanering. Till stora förändringar räknas till exempel förändringar i organisationsstrukturen eller införandet av ett nytt system för arbetstidsregistrering.

Samtidigt har de här erfarenheterna format våra attityder till förändring. Därför är det viktigt hur förändringar hanteras, kommuniceras och implementeras.

I den här bloggen kommer vi att diskutera vilka typer av förändringar det kan vara meningsfullt att använda elearning för.

Read More

Topics: elearning, organisationsförändring, Förändringsledning, förändringskommunikation

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla