AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

Vilken roll spelar översättningar inom internationell marknadsföring?

Posted by Antti Voutilainen on 22.1.2020 8:15

Efterhand som ett företag blir mer internationellt och söker nya målgrupper blir översättning en viktig faktor. Översättningar behövs för webbsidor, produktförpackningar och många andra syften. I marknadsmaterial fungerar inte ordagranna översättningar eftersom det krävs att man bearbetar texten mer för att påverka en ny målgrupp.

I den här bloggen tar vi upp vilken roll översättningar spelar inom internationell marknadsföring, hur översättningar för närvarande hanteras på många företag och hur översättningar kan förbättras ur ett marknadsföringsperspektiv.

Read More

Topics: Översättningsbyrå, Flerspråkig SEO, flerspråkig marknadsföring

Varför bör man använda sig av reklamöversättning i flerspråkig marknadsföring?

Posted by Antti Voutilainen on 4.9.2019 8:38

När man skapar marknadsföring på andra språk behöver budskapet vara lika tydligt och tilltalande som på originalspråket. Därför är kanske inte en vanlig översättning den bästa lösningen när man ska översätta marknadsmaterial. Reklamöversättning, eller transcreation som det kallas på engelska, är en kreativ översättning som används för att lokalisera marknadsmaterial.

I den här bloggen får du veta varför du bör använda reklamöversättning eller transcreation när du arbetar med flerspråkiga marknadsföring. Vi ger dig tips om vad du bör tänka på när du beställer ett uppdrag som innebär kreativ översättning.

Read More

Topics: Transcreation, reklamöversättning, flerspråkig marknadsföring, kreativ översättning

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla