AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

Hur har AAC Global förberett sig för den allmänna dataskyddsförordningen?

Posted by AAC Global news on 23.5.2018 9:00

Vi på AAC Global är mycket angelägna om att skydda våra kunders integritet och har därför vidtagit en rad åtgärder för att efterleva standarderna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) inom utsatt tid. Som förberedelse för dataskyddsförordningen har vi genomfört flera uppdateringar av våra system, dokumenterat våra processer, utbildat våra medarbetare och på flera andra sätt säkerställt att våra arbetsmetoder uppfyller standarderna i dataskyddsförordningen.

I denna artikel kommer vi att ta upp några av de viktigaste åtgärderna och förändringarna som AAC Global har genomfört som förberedelse för dataskyddsförordningen.

Read More

Topics: AAC Global, GDPR, General Data Protection Regulation

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla