AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

Kundcase: Så hjälper ABB sina medarbetare att lära sig språket

Posted by Anna Segerpalm on 12.3.2019 10:26

På Personal och chef Stockholm 2019 hade vi den stora glädjen att välkomna vår kund ABB upp på scenen för att prata om språkutbildning. Jessika Andersson Carotti från AAC intervjuade Carl-Ove Kolmodin, chef för gruppen Learning and Development och ansvarig inköpare av språkutbildningar på ABB, och automationsingenjören Ghazal Amar som läser svenska genom AAC:s språkkurser på ABB.

Read More

Topics: Språkutbildning, Interkulturell kommunikation, digital utbildning, Utbildningstjänster

Varför erbjuda språkutbildning till medarbetare från utlandet?

Posted by Anna Segerpalm on 6.3.2019 6:25

Tampas ni på ditt företag med utmaningen att försöka rekrytera de bästa personalresurserna och talangerna inom ert specifika område? Bristen på spetskompetens inom vissa sektorer och yrken som IT-arkitekter, systemutvecklare, testledare och civilingenjörer gör livet komplicerat för många HR-chefer.

Read More

Topics: Språkutbildning, Interkulturell kommunikation, digital utbildning, Utbildningstjänster

3 tips för att skriva bättre på engelska

Posted by Kieron Norris on 26.9.2017 7:30

I min senaste bloggpost talade jag om några av de vanligaste misstag personer som inte har engelska som modersmål gör när de skriver på engelska: grammatiska misstag som fel tempus, svårigheter med prepositioner och artiklar samt problem med terminologi. Den bloggen kan du läsa här.

Mitt mål den här gången är att gå vidare från att undvika fel, och istället ge några tips som förbättrar ditt skrivande.

Här tar vi upp tre sätt att skriva bättre:

  • Tänk på din publik
  • Variera meningarnas längd
  • Skapa mer dynamiska meningar

 

Read More

Topics: Språkutbildning, Interkulturell kommunikation, lära sig engelska, kommunikationsutbildning

Vanliga misstag när vi skriver på engelska

Posted by Kieron Norris on 9.5.2017 8:33

Nyckeln till allt skrivande är att förmedla ett budskap på ett exakt och tydligt sätt. Det gäller lika mycket när man skriver på sitt modersmål som på något annat språk. Det sista du vill göra är att distrahera läsarna med fel som rör grammatik, interpunktion eller terminologi.

På AAC korrekturläser och copybearbetar vi regelbundet texter som våra kunder har skrivit.

 

Read More

Topics: Språkutbildning, Interkulturell kommunikation, lära sig engelska, kommunikationsutbildning

För att nå framgång i Indien krävs mer än risk- och lönsamhetsanalyser

Posted by Rana Sinha on 30.3.2017 9:16

Den som närmar sig Indien från ett strikt produktionsekonomiskt perspektiv och bara fokuserar på en maximerad avkastning på investeringen och en förutsägbar verksamhet, kommer snart att ställas inför ett antal utmaningar. Orsaken till utmaningarna är ofta kulturella missförstånd: planeringskonflikter inom projekten, kommunikationsproblem och kanske även konflikter på personnivå.

Read More

Topics: Kulturelle forskelle, Kulturella skillnader, Interkulturell kommunikation

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla