AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

För att nå framgång i Indien krävs mer än risk- och lönsamhetsanalyser

Posted by Rana Sinha on 30.3.2017 9:16

Den som närmar sig Indien från ett strikt produktionsekonomiskt perspektiv och bara fokuserar på en maximerad avkastning på investeringen och en förutsägbar verksamhet, kommer snart att ställas inför ett antal utmaningar. Orsaken till utmaningarna är ofta kulturella missförstånd: planeringskonflikter inom projekten, kommunikationsproblem och kanske även konflikter på personnivå.

Read More

Topics: Kulturelle forskelle, Kulturella skillnader, Interkulturell kommunikation

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla