AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

Vilka typer av elearning du bör outsourca

Posted by Antti Voutilainen on 27.1.2020 8:15

Utbildning av personalen är något de flesta företag sysslar med. Att genomföra utbildningen är den verkliga utmaningen. Om företaget har många kontor och bara få personer har utbildningskompetens – vad gör du då? Skickar du en expert för att hålla en utbildning på varje kontor, förbereder du en elearningkurs själv eller outsourcar du implementeringen av elearningen? Eller vill du kombinera lärarledd undervisning med webbutbildning?

Det finns många möjliga alternativ. Men innan du tar dig an utmaningen måste du fundera på vilka målen med utbildningen är, hur stor målgruppen, huruvida tillräckliga resurser finns tillgängliga för att organisera utbildningen och hur utbildningen ska implementeras för personalen.

I den här bloggen diskuterar vi när det är meningsfullt att outsourca implementeringen av elearning.

Read More

Topics: elearning, pedagogik, outsourcing

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla