AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

Vilka typer av elearning du bör outsourca

Posted by Antti Voutilainen on 27.1.2020 8:15

Utbildning av personalen är något de flesta företag sysslar med. Att genomföra utbildningen är den verkliga utmaningen. Om företaget har många kontor och bara få personer har utbildningskompetens – vad gör du då? Skickar du en expert för att hålla en utbildning på varje kontor, förbereder du en elearningkurs själv eller outsourcar du implementeringen av elearningen? Eller vill du kombinera lärarledd undervisning med webbutbildning?

Det finns många möjliga alternativ. Men innan du tar dig an utmaningen måste du fundera på vilka målen med utbildningen är, hur stor målgruppen, huruvida tillräckliga resurser finns tillgängliga för att organisera utbildningen och hur utbildningen ska implementeras för personalen.

I den här bloggen diskuterar vi när det är meningsfullt att outsourca implementeringen av elearning.

Read More

Topics: elearning, pedagogik, outsourcing

Exempelcase: elearning för intern kompetensutveckling

Posted by Glennon Kiernan-Lahti on 11.10.2018 6:41

I vår tidigare blogg om elearning tog vi upp hur varierande innehåll leder fram till bättre resultat inom elearning, särskilt om det är interaktivt och spelifierat.

Den här gången ska vi ta upp hur oerhört mångsidig elearningen är, och hur den kan anpassas för olika deltagare och utbildningsmål. Det här gör vi genom att titta på ett mycket vanligt exempelcase när det gäller elearning, nämligen intern kompetensutveckling.

Låt oss börja med de grundläggande kraven för de allra flesta elearningkurser.

Read More

Topics: elearning, digital utbildning, utbildningsinnehåll, pedagogik

Hur varierande innehåll skapar bättre elearningresultat

Posted by Glennon Kiernan-Lahti on 27.8.2018 6:27

I vår förra blogg presenterade vi hur modern elearning kan se ut. Ett av de teman vi ville belysa i den introduktionen är att dagens learninginnehåll leder till överlägsna utbildningsresultat när det är kreativt, mångsidigt och pedagogiskt strukturerat.

Nu går vi vidare och kommer här att behandla konceptet ”rich content” eller på svenska, ”varierande” eller ”mångsidigt innehåll”, och hur vi genom att tillämpa kreativitet, mångsidighet och pedagogik hjälper företag med deras utbildningsbehov.

Om du inte känner till begreppet än så kan vi börja med att bryta ned det i tre huvudtyper.

Read More

Topics: elearning, digital utbildning, utbildningsinnehåll, pedagogik

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla