AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

Exempelcase: elearning för intern kompetensutveckling

Posted by Glennon Kiernan-Lahti on 11.10.2018 6:41

I vår tidigare blogg om elearning tog vi upp hur varierande innehåll leder fram till bättre resultat inom elearning, särskilt om det är interaktivt och spelifierat.

Den här gången ska vi ta upp hur oerhört mångsidig elearningen är, och hur den kan anpassas för olika deltagare och utbildningsmål. Det här gör vi genom att titta på ett mycket vanligt exempelcase när det gäller elearning, nämligen intern kompetensutveckling.

Låt oss börja med de grundläggande kraven för de allra flesta elearningkurser.

Read More

Topics: elearning, digital utbildning, utbildningsinnehåll, pedagogik

Hur varierande innehåll skapar bättre elearningresultat

Posted by Glennon Kiernan-Lahti on 27.8.2018 6:27

I vår förra blogg presenterade vi hur modern elearning kan se ut. Ett av de teman vi ville belysa i den introduktionen är att dagens learninginnehåll leder till överlägsna utbildningsresultat när det är kreativt, mångsidigt och pedagogiskt strukturerat.

Nu går vi vidare och kommer här att behandla konceptet ”rich content” eller på svenska, ”varierande” eller ”mångsidigt innehåll”, och hur vi genom att tillämpa kreativitet, mångsidighet och pedagogik hjälper företag med deras utbildningsbehov.

Om du inte känner till begreppet än så kan vi börja med att bryta ned det i tre huvudtyper.

Read More

Topics: elearning, digital utbildning, utbildningsinnehåll, pedagogik

En introduktion till modern elearning

Posted by Glennon Kiernan-Lahti on 2.8.2018 6:03

 

I vår förra blogg om elearning, Fyra trender som tar elearning till nästa nivå, skrev vi om utbildningsfördelarna med simulering, socialt lärande, personanpassning och bite-sized learning. Den här gången ska vi ta en bredare titt på hur elearningen ser ut idag.

För det första: vad är modern elearning?

Svaret på frågan kräver två perspektiv: Det första tillhör mottagaren av utbildningen. Det kan vara en person som är anställd på ett företag eller någon annan person inom en organisation. För dem behöver den moderna elearningen ha fyra huvudsakliga kännetecken för att vara effektiv. Den måste vara:

Read More

Topics: elearning, digital utbildning, utbildningsinnehåll, lärstilar

Fyra trender som tar elearning till nästa nivå

Posted by Glennon Kiernan-Lahti on 11.7.2018 7:09

 

Samtidigt som digitaliseringen fortsätter att förändra våra arbetsplatser, har den även i grunden transformerat aspekter som ledarskap, samarbete, försäljning och även hur vi väljer att lära oss saker.

Företagens intresse för de senaste digitala utbildningslösningarna har ökat explosionsartat eftersom de behöver uppnå acceptans för den här genomgripande och digitalt drivna förändringen bland alla olika intressenter: medarbetare, kunder och leverantörer.

Som en följd av det efterfrågar företagen i allt högre grad elearning för att uppfylla behovet. Glöm den gamla tidens statiska innehåll, dåliga videokvalitet och kornigt inskannade dokument. Idag är elearning en innehållsrik, mobilvänlig, tilltalande, mätbar och universellt tillgänglig form av lärande.

Read More

Topics: elearning, digital utbildning, utbildningsinnehåll, lärstilar

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla