AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

aug
19

Tre goda skäl att välja en professionell översättningsleverantör

Ett företags webbplats måste översättas till svenska, eftersom företaget snart öppnar ett kontor i Stockholm. En årsredovisning behöver göras tillgänglig på engelska för nya investerare. Ny programvara måste göras tillgänglig på tyska så att företaget kan ta sig in på nya marknader. Låter det bekant?

Vilka översättningsbehov företag och andra organisationer har varierar kraftigt beroende på sektor och målmarknad. Det här är bara några exempel på vanliga översättningsbehov.

I den här artikeln diskuterar vi fördelarna med att outsourca översättningar till en professionell partner för språktjänster, och ger även tips om att beställa översättningar.

1. Spara tid

Flexibilitet, enkelhet och tidsbesparing är de mest uppenbara fördelarna med att outsourca översättnings- och lokaliseringsprojekt till en professionell leverantör av språktjänster.

2019-07-01_Horizontal_Why-to-Choose-LSP_3

Att översätta internt är typiskt för små och medelstora organisationer med breda roller. Men att översätta dokument, även korta texter, tar ofta lång tid som kunde användas till annat. Dessutom kanske den inofficiella interna översättaren har mer brådskande projekt eller är på semester.

Att beställa översättningstjänster från en frilansare är ett alternativ om företagets anställda inte kan hantera uppgiften. Utmaningen här är att bra översättare ofta är fullbokade, och det kan krävas mycket tid och arbete för att hitta en lämplig översättare.

Professionella leverantörer av språktjänster har omfattande nätverk av översättare, vilket innebär att snäva tidsramar oftast inte är ett problem. Dessutom utförs översättningstjänster som beställs genom ett översättningsföretag alltid av kvalificerade översättare. Vanligtvis har den översättare som väljs för ett projekt målspråket som modersmål, eller är språkexpert på modersmålsnivå med djupa kunskaper om ämnet. De använder översättningsminnen, termbaser och andra tekniska verktyg som stödjer arbetet och får det att löpa smidigare.

Kunden skickar det material som ska översättas och tillhandahåller ytterligare nödvändig information för att säkerställa att resultatet håller hög kvalitet. När översättningsföretaget tar hand om översättnings- och lokaliseringsarbetet kan kunden fokusera på sådana projekt som kräver deras verkliga kärnkompetens. Inom t.ex. marknadsföring kan kunden fokusera på att förbereda kampanjen, samtidigt som marknadsmaterialet översätts och lokaliseras.

Med en erfaren översättningspartner är svarstiderna är korta, vilket behövs i brådskande projekt. Dessutom kan stora och brådskande projekt delas upp mellan flera översättare på ett samordnat sätt. Det gör det möjligt att slutföra stora översättningsprojekt inom snäva tidsramar, samtidigt som man säkerställer konsekvens och hög kvalitet. Omfattande handböcker, stora webbplatser och programvaruöversättningar är exempel på sådana stora projekt.

Tips för att snabba upp översättningsprocessen:

  • Texter som skickas i ett redigerbart format går snabbare att översätta. Om materialet t.ex. är i PDF-format behöver det bearbetas före översättningen, vilket saktar ned processen och kan leda till extrakostnader.
  • När du beställer översättningstjänster bör du upplysa leverantören om dina önskemål och andra specifikationer när du bekräftar beställningen, om inte tidigare. På så sätt kan översättaren följa dina anvisningar från första början.
  • Ju längre tid som avsätts till översättningsprocessen, desto lättare blir det att hitta en lämplig expert. Det kanske inte är möjligt att boka en specialistöversättare om översättningen måste vara klar på bara en eller två dagar.

2. Garantera hög kvalitet

Många tycker att de har goda eller t.o.m. utmärkta kunskaper i exempelvis engelska. Men det är en helt annan sak att skriva på felfri engelska. Det gäller också andra främmande språk man lärt sig i skolan, som tyska eller franska. I vardagskommunikation är det inte så allvarligt med små grammatikfel. Men ett företags trovärdighet försämras om den lokaliserade webbplatsen innehåller fel. Offerter och avtal måste också vara fria från grammatiska fel. I värsta fall kan fel och ett dåligt språk göra att ett företag går miste om avtal.

2019-07-01_Horizontal_Why-to-Choose-LSP_2

Jämfört med frilansare har ett översättningsföretag mer resurser att hjälpa till om ett företags översättningsbehov ökar i omfattning, om översättningar behövs på fler språk än tidigare, eller om mer komplexa filformat krävs. Genom sina nätverk kan ett översättningsföretag hitta experter inom alla fält, från tekniska handböcker till marknadsmaterial som optimerats för sökmotorer, medan frilansare oftast är specialister på några få områden.

Det kan vara en utmaning att säkerställa kvalitet när man arbetar med flera enskilda frilansare och hanterar flera projekt. När man använder en översättare för första gången kan det krävas testöversättningar eller andra sätt att mäta färdigheter för att kontrollera att översättaren har den expertis som krävs. Översättningsföretag har resurser till centraliserad kvalitetssäkring, och kan uppvisa referenser för att ge en uppfattning om olika kompetensområden.

För att garantera hög kvalitet måste översättaren få tydliga instruktioner. Det kan t.ex. omfatta önskade översättningar av specifika termer, om företaget har en egen etablerad terminologi. Instruktionerna kan också gälla textens ton eller stil. Det är särskilt viktigt för marknadsmaterial.

Ett annat bra sätt att säkerställa hög kvalitet är att låta en professionell modersmålstalande korrekturläsare kontrollera texten, eller att copybearbeta texten i förhand så att den passar bättre in med den stil som önskas eller med företagets image. Det är särskilt viktigt för texter som ska publiceras. Ju högre kvalitet källmaterialet håller, desto bättre blir översättningen.

3. Fördelar med centralisering

Om ditt företag behöver översättningar varje vecka, bör du centralisera beställningarna med en översättningspartner. Den mest uppenbara fördelen är att det förenklar hanteringen: partnern känner till ditt företags behov och önskningar, vilket gör det lätt att vidarebefordra dem till översättaren.

Dessutom kan man skapa och underhålla ett översättningsminne för ditt företag. Ett översättningsminne är en databas med slutförda översättningar, som kan användas för framtida översättningar med liknande innehåll. Handböcker lämpar sig bra för översättningsminnen, eftersom de ofta har liknande innehåll. När översättare använder ett översättningsminne behöver de inte översätta varje mening, eftersom databasen innehåller slutförda översättningar. Översättaren behöver bara bekräfta att den upprepade översättningen är korrekt och se till att den passar i sammanhanget. Att använda ett översättningsminne sparar tid och sänker priset eftersom man inte behöver översätta samma meningar om igen.

En annan stor fördel med att använda ett översättningsföretag är att de också tillhandahåller andra tjänster än översättningar. Där ingår t.ex. flerspråkig sökmotoroptimering, kreativ översättning (reklamöversättning), copywriting och språkutbildningstjänster. Det är också mycket lättare att tillhandahålla de tjänsterna när leverantören känner till de särskilda kraven för varje område.

Besparingarna som visas i diagrammet baseras på verkliga analyser av återanvända segment i AAC:s översättningsminnen, och redovisar bästa möjliga utfall för de utvalda projekten.

2019-07-30_Horizontal_Why-to-choose-LSP-SV

Hur du drar nytta av AAC Globals tjänster

Genom att välja AAC Global väljer du att spara tid. Vår projektledare samordnar och tar hand om projektet, hur litet eller stort det än är, från början till slut. Projektledaren hittar den bästa översättaren för jobbet och ser också till att projektet slutförs enligt tidsplanen. Han eller hon lyssnar på din återkoppling och dina utvecklingsförslag för att processen ska gå så smidigt som möjligt.

AAC Global övervakar ständigt översättningarnas kvalitet. Våra översättare genomgår en urvalsprocess som inkluderar en eller flera testöversättningar. Dessutom har AAC Global ett separat kvalitetssäkringsteam. Som erkännande av vårt engagemang för kvalitet och utveckling av verksamheten har vi fått ISO 9001-certifiering. Läs våra framgångsberättelser och kundcase här.

Att centralisera översättningar hos en leverantör innebär en rad fördelar. Förutom översättningar hjälper vi gärna till med språkutbildning, korrekturläsning och copybearbetning, samt flerspråkig innehållsmarknadsföring. Våra översättningstjänster gör det lättare för dig att ta dig in på nya marknader, både hemma och utomlands.

Behöver du hjälp med översättningar? Behöver du expertråd om hur ditt företag kan dra nytta av lokaliserings- och översättningstjänster? Läs mer om hur du kan minska översättningskostnaderna.

 

Hämta din kostnadsfria e-bok "5 steg för att spara pengar"

Lokalisering Översättningsföretag översättningstjänster

Antti Voutilainen

Antti Voutilainen

Antti Voutilainen works as a marketing content writer producing engaging and relevant content for our customers. His experience in customer service and sales has taught him how vital true customer insight and effective content marketing are today. Now his focus is only helping customer to find the perfect solution for their specific needs.

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla